Неділя 14 лип. 2024

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги розглянули надану документацію щодо планованого будівництва шведською компанією «Екоенерджі» підприємства з виробництва енергії із відходів в Пролетарському районі м. Донецька (ТЕО, висновки громадської експертизи) і зробили висновки, що цей об'єкт насправді являється майбутнім сміттєспалювальним заводом, тобто основна його мета – спалювати відходи, а не переробляти їх. А виробництво енергії – це лише побічний продукт згоряння.

Вперше ГМО було отримано у 1980 році, що дало поштовх до створення на їх базі різних організмів – тварин, рослин, дріжджів. Значного поширення набули ГМО у біотехнологічній промисловості для виробництва лікарських препаратів та інших речовин. Хоч перші ГМО були створені на основі тварин, зараз найпоширенішими є трансгенні рослини.

Ефективним засобом охорони навколишнього природного середовища є правове забезпечення природоохоронної діяльності та створення умов для його безумовного виконання. Саме тому, одним зі пріоритетів від початку своєї діяльності Всеукраїнська екологічна ліга визначила вдосконалення екологічного законодавства та моніторинг його виконання.

1. Світ робить ставку на поновлювану енергетику. Україна рік тому не мала жодної великої сонячної електростанції, зараз же в країні працюють батареї потужністю 67,55 МВт, в Криму будується один з найбільших сонячних парків Європи та світу.
Ціни на викопні види палива зростають – з кожним роком його залишається все менше. Атомна генерація, яка ще недавно здавалася найбільш реальною заміною нафти і газу, викликає певні занепокоєння, та й запаси урану дедалі зменшуються. енергія ж сонця безкоштовна і невичерпна.
Влада України довгі роки приділяла увагу розвитку «зеленої» енергетики тільки на словах. Зовсім недавно ситуація врешті змінилася – енергозбереження та альтернативна енергетика були визначені ключовими точками зростання економіки країни. Інвестори отримали законодавчі гарантії викупу всієї електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, за привабливим зеленим тарифом.

Новый закон фактически ликвидирует существующую процедуру общественного обсуждения. Если ныне действующий Закон Украины «О планировании и застройке территорий» предусматривает общественное обсуждение:
– проектов схем планирования территорий;
– генеральных планов населенных пунктов;
– детальных планов территорий;
– проектов застройки территорий;
– градостроительного обоснования размещения объектов градостроительства,
то новый закон предусматривает общественное обсуждение только разработанных и согласованных проектов генеральных планов населенных пунктов.
Отсюда следует, что закон сужает возможности прав граждан Украины, в том числе предусмотренных статьей 50 Конституции Украины, что является недопустимым в соответствии с частью третьей статьи 22 Конституции Украины.

1.Як ви оцінюєте сьогоднішній стан води, яку вживають українці?

В Україні побутує уявлення, що у нас дуже багато питної води. Хоча наша країна і не відноситься до високозабезпечених питною водою країн, але і не знаходиться в пустелі де дефіцит водних ресурсів. Проте, мушу визнати, що та ситуація, що склалася в Україні з питною водою на сьогодні надзвичайно складна. Близько 1300 наших населених пунктів живуть на привізній воді, а це близько 1 мільйона громадян. Нажаль, щороку ці цифри зростають. У нас, коли чиновники проголошують благі наміри, населення потерпає від неякісної питної води, що призводить до поширення інфекційних захворювань і серйозних впливів на здоров'я людей.
Головні причини, перш за все, в підвищеному і посиленому навантаженні на природне середовище, зокрема на водні екосистеми.

Проблема поводження з відходами нині є однією з найактуальніших для людства. В Україні ж вона загострюється неймовірно швидко і вже нині ми стоїмо перед дилемою: або ми досить швидко втонемо у продуктах своєї життєдіяльності, або змінимо своє ставлення до продукування й утилізації відходів.
В Україні з року в рік зростає кількість сміття. Якщо в середині дев'яностих років минулого століття за рік продукувалося до 25 млн м3, то протягом 2009 та 2010 років на полігони було вивезено вже по 50 млн м3 твердих побутових відходів (ТПВ), або приблизно 12 млн тон. Нині накопичено понад 1 млрд тон. Чотири з половиною тисячі сміттєзвалищ і полігонів забрали з обігу майже 8 тис. гектарів. А до цього слід додати ще майже тридцять тисяч так званих несанкціонованих, стихійних звалищ, що утворюються у лісосмугах, прибережних захисних зонах, у водно-болотних угіддях і навіть у рекреаційних зонах.

Сьогодні в Україні досить гостро стоять проблеми забруднення довкілля від транспортної інфраструктури. Це безпосередньо вплив автомобільного, залізничного, авіаційного та водного транспорту, а також антропогенний вплив на навколишнє середовище під час проектування, будівництва та експлуатації лінійних транспортних об'єктів.
Серед усіх транспортних засобів автотранспорт залишається основним джерелом забруднення атмосферного повітря та порушення екологічної рівноваги. Для транспортних засобів використовують пальне з різних видів нафтопродуктів і мастил, леткі фракції яких у складі відпрацьованих газів дизельних та бензинових двигунів внутрішнього згоряння забруднюють практично всі об'єкти довкілля.

1. В якому стані знаходиться лісове господарство України: як змінилася площа насаджень за останні роки? Чи можна говорити, що показник лісової рослинності у 9,5 млн гектарів і дійсним на даний момент?

За даними VIII сесії Лісового Форуму ООН, у середньому за 1 добу на Планеті зникає близько 20 га лісів, що призводить до деградації ґрунтів, погіршення стану водних ресурсів, активізації негативних змін клімату. Лише за останніх 500 років площа лісів Землі зменшилась майже на 65 %, а в Україні майже – утричі. Істотні кількісні та якісні трансформації лісового покриву в окремих районах зумовили екологічну дестабілізацію середовища.

- Чи дійсно була необхідність приймати новий закон, що регулює будівельну галузь? Якщо – «так», якими були Ваші сподівання і чи втілилися вони в прийнятому законі?

- В такому вигляді ні. Такі зміни до законодавства нівелюють засади державної екологічної експертизи, замінивши останню експертизою проектів будівництва, спростовують положення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону України «Про екологічну експертизу» про обов'язковість екологічної експертизи у процесі інвестиційної, господарської та іншої діяльності, що впливає або може вплинути на стан навколишнього природного середовища, вилучає з переліку об'єктів екологічної експертизи техніко-економічні обґрунтування (ТЕО), проекти на будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) підприємств та інших об'єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи