Субота 22 черв. 2024
2017 рік

Був проведений екологічний тиждень, в рамках цього відбувся круглий стіл «Екологічні проблеми області та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого (сталого) розвитку» за участю представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, народних депутатів, громадськості, бізнесу, науковців та ЗМІ. За їх підсумками було ухвалено резолюції щодо здійснення комплексних заходів для розв’язання найгостріших екологічних проблем області.

На заході обговорювалися основні екологічні проблеми області, проаналізовано динаміку стану довкілля за останні роки та визначено сфери та напрями, на які слід спрямовувати природоохоронну діяльність.

У рамках проекту ВЕЛ з громадського лобіювання інтеграції екологічної складової до місцевих стратегій та програм експерти Ліги долучилися до складного процесу формування політик регіонального розвитку, співпраці територіальної громади з владою та бізнесом, розроблення місцевих Стратегій/Планів на засадах збалансованого розвитку. Зокрема, було підготовлено та подано на розгляд обласних рад і державних адміністрацій розділ «Екологічна безпека та збереження довкілля» до регіональної Стратегії Закарпатської області.

Для бібліотекарів області було проведено семінар-тренінг «Еколого-просвітницька діяльність у бібліотечній сфері». ВЕЛ безкоштовно передала обласним, районним та міським бібліотекам цих областей примірники третього тому Екологічної енциклопедії та комплекти літератури екологічного спрямування.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи