Середа 24 лип. 2024
Екологізація секторів економіки: енергетика

Енергетика є одним з основних забруднювачів довкілля. З усіх впливів на природне середовище та населення України наймасштабнішими і небезпечними є газопилові викиди підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) (з них 70% – викиди теплоенергетики), які становлять близько 40% викидів усіх секторів економіки та 58% від стаціонарних джерел забруднення, а також більше 51% загальної емісії діоксиду вуглецю.

Позиція ВЕЛ

Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції

Позиція ВЕЛ щодо проекту  оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року

Інтерв'ю Тетяни Тимочко "Загрози атомної енергетики". Програма "Подробиці тижня" телеканалу "Інтер".

Pridniprovska TEC

Одна з найпотужніших теплових електростанцій України - Придніпровська ТЕЦ (м. Дніпропетровськ)

Вплив паливно-енергетичного комплексу України на стан довкілля є значним.

Загальний рівень викидів електростанцій в Україні в 5-30 разів перевищує стандарти ЄС. Концентрації викидів оксидів азоту сягають 600-1400 мг/нм3 за норми 600-200 мг/нм3; твердих часток – до 1000-1500мг/нм3 за норми 50-100 мг/нм3; діоксиду сірки – 3000-8000 мг/нм3 за норми 200-400 мг/нм3.

Події

Круглий стіл «Енергетичні альтернативи України: екологічний аспект» (22 квітня 2013 року)

На території України розміщено понад 1200 породних відвалів вугільних шахт і збагачувальних фабрик, які займають площу понад 10 тис. га. Щорічний обсяг накопичення відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення перевищує 42 млн т.

 P2080044

Ландшафт, порушений в результаті незаконного видобування вугілля (Донецька область)

Інформаційні документи

Пропозиції ВЕЛ щодо екологізації енергетики та енергозбереження

Резолюція круглого столу «Енергетичні альтернативи України: екологічний аспект» 

Стан врахування природоохоронних вимог при розробленні програмних документів і стратегічному плануванні розвитку енергетики взагалі є недостатнім, оскільки:

– не встановлені чіткі індикатори цілей екологічної складової, за якими можна відстежувати стан процесу успішності екологізації розвитку галузі;

– не встановлені завдання та заходи зі зменшення техногенного забруднення довкілля;

– не встановлені завдання та заходи з екологізації галузей шляхом технічного переоснащення, впровадження енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів.

Проект оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в галузі електроенергетики:

– не враховує сучасних викликів національний безпеці України та консервує негативні тенденції в розвитку паливно-енергетичного комплексу та економіки України;

– не враховує цілей та завдань «Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та «Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки».

ІНФОРМАЦІЙНІ матеріали

В Україні 7,5 тисяч родин перейшли на «зелену» електроенергію

Zelena energetyka

 Як свідомо підходити до проблем енергоощадності?Як свідомо підходити до проблем енергоощадності?

Атомна енергетика

Питання безпеки Чорнобильської зони досі не знято з порядку денного

Ціна атомного кіловата для України (Інтерв'ю з О.Недавою, 2016 р.)

Створення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (Холоша В.І.)

Стан проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні (Шестопалов В. М.)

Про стан радіаційного моніторингу довкілля України (Табачний Л.Я.)

Основні аспекти поводження з відпрацьованим  ядерним паливом в Україні (Шепітчак А.В.)