Понеділок 15 лип. 2024
Природно-заповідний фонд

Природно-заповідний фонд України — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Національна система природоохоронних територій (ПТ) України складається з понад 8 тисяч захищених територій загальною площею 3,3 мільйонів га, або 6,05 % національної території.

karta PZF

Карта "Природно-заповідний фонд України"

Позиція ВЕЛ

2016 рік

Позиція ВЕЛ щодо ситуації з природно-заповідним фондом на Сході України

 

Події 

2019 рік

27 березня 2019 року відбулась презентація науково-популярного документального фільму «Донеччина заповідна – насіння життя»

Фільм «Торські степи: життя, смерть… воскресіння?»

2016 рік

Науково-практична конференція «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України» (7-8 липня 2016 р.)

2014 рік

Рейд до місць порушень заповідного режиму у національному природному парку "Голосіївський" (12 вересня 2014 р.)

Круглий стіл «Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники?» (25 липня 2014 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Збереження біологічного різноманіття природних та аграрних ландшафтів, розбудова заповідних територій» (9-10 жовтня 2014 р.)

2013 рік

Комітетські слухання у Верховній Раді України «Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення» (18 листопада 2013 року)


mys ayaПріоритетними напрямами діяльності Всеукраїнської екологічної ліги є широке коло питань, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, у тому числі стосовно природно-заповідного фонду України. Ще у 2000 р. ВЕЛ брала участь у розробленні та лобіюванні Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки».

ПЗФ памятка природиДля постійного інформування та просвіти гро­мадян щодо стану екологічної мережі України Все­українська екологічна ліга видає значними накла­дами друковану продукцію: календарі, плакати, буклети, проспекти, журнали, книги.

З 2002 р. на сторінках науково-популярного журналу ВЕЛ «Екологічний вісник» систематично всебічно висвітлюються питання, що стосуються функціонування об’єктів і територій природно-за­повідного фонду України.

ПЗФ проект рекультивацііУ 2000–2005 рр. було реалізовано унікальний проект «Рекультивація Кримських згарищ», спрямований на відновлення пошкодженої пожежею популяції сосни Станкевича на території 59 га в ландшафтному заказнику «Мис Айя» (АР Крим). Було підготовлено методичні рекомендації для пропаганди та поширення досвіду відновлення зелених насаджень, пошкоджених пожежами (Марчукова Л. П.).

У 2005 р. члени ВЕЛ ініціювали відкритий лист громадських екологічних організацій до Президента України, в якому виступили проти прокладання газопроводу на території Ялтинського гірсько-лісового заповідника (АР Крим). Завдяки діям громадськості це екологічно небезпечне будівництво було зупинено.

У 2008 р. для охорони об’єктів природно-заповідного фонду ВЕЛ започаткувала Всеукраїнську акцію «Громадський контроль за станом об’єктів природно-заповідного фонду», в ході якої виявляють порушення природоохоронного законодавства, оформлюють скарги до суду, інформують громадськість, органи влади.

ПЗФ Урочище Холоднии яР

Експерти ВЕЛ обґрунтували створення НПП «Холодний Яр» (Черкаська область), НПП «Самарський бір» (Дніпропетровська обл.), НПП «Кре- мінські ліси» (Луганська обл.).

У фундаментальному виданні ВЕЛ – тритомній «Екологічній енциклопедії» (2006-2008 рр.) вміще­ні статті про всі об’єкти ПЗФ України загально­державного значення, підготовлені авторами спе­ціально для цього видання.

У 2009 р. за сприяння ВЕЛ видано книгу «При­родно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення». У ній подано відо­мості про всі об’єкти ПЗФ України загальнодержав­ного значення, вказано місце їх розташування (від­повідно до населених пунктів, із зазначенням квар­талів лісництв, урочищ тощо). Підготовка й видання книги про природно-заповідний фонд України має важливе значення не лише як узагальнення відо­мостей про його складові, а й у контексті формуван­ня дбайливого ставлення до природи, активізації наукових досліджень та спостережень за станом дов­кілля, поширення екологічних знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і фахівців у галузі охо­рони природи і заповідної справи.

Інформаційні матеріали

 Резолюція круглого столу "Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники?» (25 липня 2014 р.)

 Рекомендації комітетських слухань на тему «Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи їх вирішення»

Участь ВЕЛ у формуванні екологічної мережі, збереженні об'єктів ПЗФ (буклет)

Громадськість стурбована критичною ситуацією у заповідній справі

 

ПЗФ громадськии контрольУ липні–серпні 2011 р. ВЕЛ розпочала Всеукраїнську кампанію захисту Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки, яку було скасовано Постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. №704 «Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм». ВЕЛ направила листа Прем’єр-міністру України з вимогою відновити статус Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки.

Під час цієї кампанії на адресу Кабінету Міністрів України надійшли сотні листів із закликами відновити статус єдиної державної цільової програми, яка дає можливість фінансувати природоохоронні заходи, спрямовані на збереження живої природи України, біо- та ландшафтного різноманіття, створення нових територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та формування національної екомережі. Результатом діяльності стало відновлення Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки.

namiv pisku

Незаконний намив піску на території Голосіївського національного парку (2014 рік)

ПЗФ Укр степУ 2011 р. ВЕЛ також долучилася до всеукраїнської громадської кампанії «Збережемо українські степи!». Степова зона займає 40% території України, але справжніх цілинних степових ділянок залишилось менше ніж 3%. В Україні досі немає юридичного визначення поняття «степ», тому навіть у деяких офіційних документах його визначають як «малопродуктивні, деградуючі та еродовані землі», що значно ускладнює захист степових ділянок. Одним із механізмів захисту степу в такій ситуації є Закон України «Про Червону Книгу України» та ратифікована нашою державою міжнародна Конвенція з біорізноманіття. Адже наявність червонокнижних видів навіть на деградованих та малопродуктивних землях означає, що ці екосистеми не можна порушувати і знищувати. Але для цього потрібно здійснити тотальну інвентаризацію степових ділянок України.

У 2014 році ВЕЛ за участі експертів, науковців підготувала та презентувала Проект реформування природоохоронної галузі, що містить інтеграцію екологічної складової у секторальні та регіональні стратегії та програми, розмежування функцій екологічної політики, контролю та природокористування, запровадження європейського принципу «забруднювач платить», імплементація європейських директив, що стосуються довкілля, в українське законодавство відповідно до Угоди України з ЄС. Також протягом року відбулися заходи: круглий стіл «Абсолютна заповідність: чи це врятує українські заповідники?»; прес-конференція щодо незаконного видобування піску та вирубуванню дерев на території Голосіївського національного природного парку (м. Київ); мітинг проти будівництва звіроферми на території майбутнього національного природного парку «Орільський» (Дніпропетровська обл.).ПЗФ Шульгівка звіроферма

ВЕЛ відкрила громадську приймальню, яка працює зі зверненнями громадян, інформує про порушення вимог екологічної безпеки та природоохоронного законодавства.

Всеукраїнська екологічна ліга спільно з Київським еколого-культурним центром за підтримки Національної екологічної ради України виступила з ініціативою проведення Комітетських слухань «Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення» у Комітеті Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Слухання відбулися 18 листопада 2014 р. у Верховній Раді України за участі народних депутатів, представників центральних та місцевих органів влади, науковців та громадських природоохоронних організацій.

27 березня 2015 р. члени ВЕЛ разом з громадськими природоохоронними організаціями організували виїзне засідання до с. Шульгівка (Петриківський р-н, Дніпропетровська обл.) з питання будівництва звіроферми на території, що зарезервована для створення національного природного парку «Орільський». Місцеві мешканці підтримали рішення продовжити боротьбу за створення національного природного парку.

ПЗФ вирубування лісуУ травні 2016 р. експерти ВЕЛ здійснили експедицію у місця незаконного вирубування лісу поблизу м. Яремче (Івано-Франківська обл.) на території Карпатського НПП. Під час виїзду експерти оглянули місця вирубок 5–, 10–, 15–річної давнини, проте на них і досі не висаджено жодного дерева.

У м. Святогірськ (Донецька обл.) за сприяння ВЕЛ відбулася науково-практична конференція «Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України».

ПЗФ конференція Святогірськ7 липня 2016 р. за участі представників ВЕЛ відбулося урочисте відкриття екологічної стежки «Дубовий гай» на території Національного природного парку «Святі гори» (Донецька обл.) в рамках проекту ПРООН-ГЕФ «Центр сприяння відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку». Екологічна стежка «Дубовий гай» була створена у 1999 році і проходить по унікальній 300-річній заплавній діброві площею понад 100 га та лівому березі р. Сіверський Донець.

У 2017 році за ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги та сприяння Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України розпочала свою роботу Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко. Перше зібрання відбулося у Центрі кращих практик збалансованого розвитку в Україні (с. Виграїв, Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.).

ПЗФ Школа АндрієнкоАктивісти ВЕЛ захистили Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка від передачі його до комунальної власності.

У 2018 році юристи ВЕЛ підготували та внесли на розгляд Верховної Ради України зміни та пропозиції до природоохоронного законодавства відповідно до європейських директив, зокрема Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища)».

За 20 років своєї діяльності активісти ВЕЛ підготували обґрунтування створення 10 Національних природних парків, десятків заповідників місцевого значення. ВЕЛ опікується охороною існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, вносить зміни й доповнення до законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Публікації

Площі заповідних зон національних природних та регіональних ландшафтних парків мають бути регламентовані законом (Олексій Бурковський, Максим Височин, 2018 р.)

Національний природний парк Великий Луг: історія та сучасність (Гетьман В.І.)

Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення (Потоцька С. О.)

Стратегія збереження і відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття в Національному природному парку «Синевир» (Дербак М. Ю., Тюх Ю. Ю.)

 «Зелений»  скарб  роду  Каразіних. (О. Мазуренко, 2014 р)

Заповідний «Єланецький степ» (Гетьман В. І.)

До витоків Ужа (О. Мазуренко, 2014 р)

Національний природний парк «Черемоський» (Гетьман В. І, 2015 р.)

Перлина льодовикового періоду (О. Мазуренко)

Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою (Гетьман В. І.)

Роль екологічної освіти у збереженні біологічного різноманіття національного природного парку«Синевир» (Бабічин Ю. Ю.)

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Циківський» (Ковальчук С. І.)

Необхідність створення Національного природного парку «Холодний Яр» (Галушко О.)