Субота 25 трав. 2024
Видання, публікації, виступи в ЗМІ Вінницька ОО ВЕЛ

Книги, збірки

Miy golos Vinnitsya20031. Матеріали обласного конкурсу «Мій голос я віддаю на захист природи». – Вінниця, 2003. – 36 с.

Zeleni oazisy 20052. Гудзевич А. В. Зелені «Оазиси» Вінниці. – Вінниця : Логос, 2005. – 32 с.

 3. Артемчук О. Г. Мої вірні друзі. Цікаві історії з життя тварин. – В. : /ПП «ПЦ» Фенікс, 2005. – 20 с.

Moi virni druzy 2005 1   Moi virni druzy 2005 2

Metodychni porady4. Методичні поради голові осередку Всеукраїнської екологічної ліги щодо організації роботи. – Вінниця, 2005. – 36 с.

 Obgruntuvannya5. Матеріали круглого столу «Обґрунтування необхідності розбудови екологічної мережі Вінницької області». – Вінниця, 2007. – 7 с.

6. Лісостепові полісся / Денисик Г. І., Чиж О. П. – Вінниця : ПП «Видавництво «Теза», 2007. – 210 с.

Lisostepovi Polissya 2007 1   Lisostepovi Polyssya 2007 2

7. Водні антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г. І., Хаєцький Г. С., Стефанков Л. І. – Вінниця : ПП «Видавництво «Теза», 2007. – 216 с.

Vodni antropogenny land 2007 1   vodni antropogenny land 2007 2

8. Перлини Східного Поділля / За ред. Г. І. Денисика. – Вінниця : ПП «Видавництво «Тезис», 2008. – 168 с.

Perlyny shidnogo Podillya 2008 1  Perlyny shidnogo Podillya 2008 2

9. Денисик Г., Панасенко Б. Океан таємниць. – Вінниця, 2008. – 212 с.

Ocean taemnic 2008 1   Ocean taemnic 2008 2

Nebezp objects Vinnitsy10. Розробка інформаційного уроку для студентів-екологів на тему «Екологічно-небезпечні об’єкти Вінниччини». – Вінниця, 2011. – 12 с.

Буклети

 1. "Стратегія поводження з твердими побутовими відходами" - 2017

Буклет Стратегія_поводження_з_ТПВ-2017-1

 

Буклет Стратегія_поводження_з_ТПВ-2017-2

2. "Врятуй малу річку" - 2014

Врятуй малу_річку-2014-1Врятуй малу_річку-2014-2

3. "Ви маєте право це знати"

Maete pravo 0001   Maete pravo 0002 

 4. "Генетично модифіковані організми: ризики та загрози"

GMO 0001   GMO 0002

5. "Вінницька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги запрошує до співпраці" 

 VEL Vin- 0001   VEL Vin 0002

6. "Перлини Східного Поділля"

Perlini shidnogo Podillya 0001   Perlini shidnogo Podillya 0002

7. "Чисте місто починається з чистого двору!!!"

Chiste misto 0001  Chiste misto 0002

8. "Рятуйте Гніванський шлях від само забудовників, глитаїв, влади!!!"

Gnivanskiy shlyah

9. "Хижі птахи Вінниччини"

Hyzhi ptyci 0001  Hyzhi ptyci 0002