Четвер 25 квіт. 2024
Діяльність Харківської ОО ВЕЛ 2010 рік

Diylalnist 2010 1Члени Наукової ради Харківської ОО ВЕЛ займаються питаннями розбудови природно-заповідної мережі області. 21 липня у с. Петрівка Харківського району відбувся семінар-нарада з проблем збереження, розвитку та охорони об’єктів природно-заповідного фонду Харківської області, співорганізаторами якого були Харківська обласна організація ВЕЛ спільно з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Харківській області та Харківськім обласним виробничим управленням меліорації та водного господарства.

Diylalnist 2010 2Метою семінару було підвищення екологічної свідомості населення області щодо популяризації територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до Указу Президента України від 14.08.2009 № 611. Під час семінару були розглянуті питання проблеми збереження, розвитку та охорони об’єктів природно-заповідного фонду Харківської області, створення громадського регіонального ландшафтного парку «Петровські балки», стан водних об’єктів Харківської області та основні завдання щодо проведення їх інвентаризації та паспортизації. Також відбулась презентація брошури «Український громадський екологічний кодекс». На семінарі були присутні представники преси – «Харьковские известия», газета «Экология сегодня», «STATUS QUO», «Вісті», медіа-група «Об’єктивно» та ін.

Харківська ОО ВЕЛ у липні організувала роботу польового навчально-тренінгового центру для молоді. Центр працював на території запланованого громадського регіонального ландшафтного парку «Петровські балки» у Харківському районі Харківської області. Наукові дослідження флори та фауни здійснювали понад 100 студентів екологічних факультетів харківських ВНЗ та активісти ВЕЛ. Під час семінарів, зустрічей з науковцями молодь вчилася жити у злагоді з природою, застосовувати отримані екологічні знання на практиці.

Акції «Прибери планету», «До чистих джерел», які є традиційними для Харківської ОО ВЕЛ, отримали нове життя – студенти вивчали проблеми поводження із побутовими відходами, проводили роз’яснювальну роботу серед населення, здійснили прибирання у лісовому масиві. Були вивчені водойми навколо с. Петрівка та проведені круглі столи «Нове життя джерел». Під час виховної діяльності молодь виявляла творче бачення краси природи, були проведені конкурси екологічної моди із використанням вторинної сировина. Театралізоване свято Івана Купала, що відбулось у Центрі, дало можливість поринути у світ давніх українських традицій та вивчити правила життя у природі наших предків.

28–30 листопада 2010 р. в м. Харкові відбулися «Дні Московської області на Харківщині». В межах цього заходу 29 листопада відбувся круглий стіл «Екологія», на якому Харківська обласна організація ВЕЛ презентувало свої напрацювання щодо створення громадського регіонального ландшафтного парку «Петровські балки», а також наголосила на основних регіональних проблемах щодо збереження об’єктів природно-заповідного фонду.

Diylalnist 2010 32 грудня 2010 р. відбулось засідання Наукової ради Харківської ОО ВЕЛ за темою «Вплив гірничовидобувних підприємств на навколишнє природне середовища». На засіданні пройшло громадське обговорення перед проектних робіт щодо можливих варіантів відводу мінералізованих шахтних вод Запорізького залізорудного комбінату та можливі наслідки негативного впливу на акваторію Азовського моря.

Diylalnist 2010 4В роботі Наукової ради взяли участь члени ради: Размєтаєв С. В. (голова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, к. ю. н.), Стрижельчик Г. Г. (заступник генерального директора з наукової роботи і геології УкрНДІТІІЗ, к.г.-м.н, голова Наукової ради ХОО ВЕЛ), Влащенко С. В. (заступник директора з наукової работи НПП «Гомільшанські ліси», к. б. н.), Кресин В. С. (завідувач лабораторії УкрНИИЕП, к.т.н.), Куденко О. Р. (директор Харківського державного відділення Комплексних досліджень і оцінки впливу на оточуюче середовище ДП «УкрНДІНТІІЗ»), Лепетило О. О. (генеральний директор НВП «Електр»), Лісова Т. В. (доцент кафедри екологічного права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, к.ю.н.), Малишевський О. М. (с.н.с., к.т.н., ХНТУБА), Решетов І. К. (професор каф. гідрогеології ХНУ ім. Каразіна, док. геолог. – мін. наук), Циганков В. М. (заступник директора з наукової роботи ПП «ІНГЕОЕКОБУД»), Чебанов О. Ю. (директор центру інтегрованого керування поверхневими і підземними водами УДНДІ «УкрВОДГЕО», Канд. географ. наук,) та інші.

Члени Харківської ОО ВЕЛ активно беруть участь в засіданнях Громадської ради при обласному управлінні охорони навколишнього природного середовища, на яких розглядають питання, пов’язаних зі складання плану дій, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в м. Харкові та області.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи