Субота 22 черв. 2024
Малі ГЕС

English below

У 2013 році Всеукраїнська екологічна ліга розпочала масштабну кампанію проти будівництва малих ГЕС в Україні: було заплановане будівництво понад 500 малих ГЕС дериваційного та гребельного типів у Карпатському регіоні, які могли б знищити туристичну привабливість Карпат і є вкрай небезпечним для природи (забруднення водних ресурсів та погіршення якості питної води, а також значно погіршить екологічну ситуацію в містах, розташованих нижче за течією). Фахівці Всеукраїнської екологічної ліги наголошують, що внаслідок такого будівництва активізуються зсуви, селі та ерозійні процеси, які матимуть негативні наслідки для ряду населених пунктів, зміниться гідрологічний режим територій, буде порушено прирічкові ліси, які нині захищають населення від раптових повеней під час катастрофічних погодних явищ. Крім того, погіршиться якість води у річках і в цілому в регіоні, зникне більшість водних організмів, зокрема червонокнижних, буде втрачено промислові види риб. Природні екологічні коридори після будівництва такої кількості об’єктів будуть остаточно порушені або зруйновані.

Наша організація підтримала вимогу Національної екологічної ради України до Кабінету Міністрів України щодо перегляду рішення Уряду України від 13 липня 2016 року про затвердження «Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року». Цей документ не пройшов жодних публічних обговорень, екологічних оцінок згідно з чинним законодавством України і був затверджений з порушенням чинних процедур.

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги з Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей із з усіх сил намагалися не допустити будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС, переконуючи депутатів обласних рад проголосувати проти цього будівництва.

Small HPPs

In 2013, the All-Ukrainian Environmental League launched a large-scale campaign against the construction of small hydropower plants in Ukraine: it was planned to build more than 500 small hydropower plants of diversion and dam types in the Carpathian region, which could destroy the tourist attraction of the Carpathians and are extremely dangerous for nature (water pollution) water, as well as significantly worsen the ecological situation in cities located downstream). Specialists of the All-Ukrainian Environmental League emphasize that as a result of such construction, landslides, mudflows and erosion processes are activated, which will have negative consequences for a number of settlements, the hydrological regime of the territories will change, riverine forests which now protect the population from sudden floods during catastrophic weather events will be disturbed. In addition, the quality of water in rivers and in the region as a whole will deteriorate, most aquatic organisms, including those listed in the Red Book, will disappear, and commercial fish species will be lost. Natural ecological corridors after the construction of such a number of facilities will be permanently violated or destroyed.

Our organization supported the demand of the National Ecological Council of Ukraine to the Cabinet of Ministers of Ukraine to review the decision of the Government of Ukraine dated July 13, 2016 on the approval of the “Program for the development of hydropower in Ukraine until 2026”. This document did not go through any public discussions, environmental assessments in accordance with the current legislation of Ukraine and was approved in violation of existing procedures.

Activists of the All-Ukrainian Environmental League from the Ivano-Frankivsk, Ternopil and Chernivtsi regions struggled to prevent the construction of the Upper Dniester cascade of hydroelectric power stations, persuading the deputies of the regional councils to vote against this construction.

Малі ГЕС  — гідроелектростанції  із потужністю до 10 МВт. Згідно з сучасною міжнародною класифікацією за нормативом ООН, до малих гідроелектростанцій (МГЕС) відносять гідроелектростанції потужністю від 1 до 30 МВт, до міні-ГЕС — від 100 до 1000 кВт, до мікро ГЕС — не більше 100 кВт.

Ladizhinska GESНинішня кампанія масового будівництва малих ГЕС у Карпатах – це черговий популістський антиукраїнський проект, у якому заінтересовані приватні структури, що стоять за ним. Вигоди матимуть винятково бізнесмени, які будуватимуть, продаватимуть труби великого діаметра, ввозитимуть дороге зарубіжне обладнання, яке не виробляють в Україні, а також експлуатуватимуть за рахунок опосередкованих бюджетних дотацій ці споруди. 

Позиція ВЕЛ

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо будівництва Канівської ГАЕС

Карпатський регіон – один з ключових туристичних центрів в Україні, який щороку відвідує понад 2 мільйони мандрівників. Заплановане будівництво понад 500 малих ГЕС дериваційного та гребельного типів знищить туристичну привабливість Карпат і є вкрай небезпечним для природи.

Nedoliky GES

Екологічні недоліки при будівництві малої ГЕС (згідно з даними Інституту відновлювальної енергетики НАН України)

Події

Семінар "Перспективи та наслідки будівництва малої ГЕС на р. Случ (26 грудня 2014 р.)

Круглий стіл "Перспективи і доцільність будівництва Канівської ГАЕС" (4 липня 2014 р.)

Мітинг проти будівництва міні ГЕС на річці Рось (19 червня 2014 р., м. Біла Церква)

 Фахівці наголошують, що внаслідок такого будівництва активізуються зсуви, селі та ерозійні процеси, які матимуть негативні наслідки для ряду населених пунктів, зміниться гідрологічний режим територій, буде порушено прирічкові ліси, які нині захищають населення від раптових повеней під час катастрофічних погодних явищ. Крім того, погіршиться якість води у річках і в цілому в регіоні, зникне більшість водних організмів, зокрема червонокнижних, буде втрачено промислові види риб. Природні екологічні коридори після будівництва такої кількості об’єктів будуть остаточно порушені або зруйновані.

Інформаційні матеріали

Еколого-економічні аспекти у питанні будівництва малих ГЕС у Карпатах (Т. Тимочко)