Понеділок 27 трав. 2024
Україна. Медико-демографічні проблеми

Medyko-demog problemyНаселення як об’єкт еколого-географічного картографування має свої особливості. З одного боку, воно через господарську діяльність впливає на стан природного середовища, з іншого – населення зазнає впливу екоситуації, що склалася (у тому числі за його участю). Найбільш безпосередньо населення впливає на природне середовище в населених пунктах – місцях його виробничої і соціальної діяльності.

По-друге, населення – це суспільний організм, який складається із сукупності людей, об’єднаних у межах територій на основі суспільного виробництва та споживання. Через ці процеси населення тісно взаємодіє з навколишнім середовищем. З економікою населення пов’язане через трудові ресурси та їх використання, а з природою – через природокористування, природні умови життя і діяльності людей.

По-третє, населення – один з головних елементів географічної системи, її центральний компонент, по відношенню до якого може оцінюватися екологічна якість навколишнього середовища. Основним його показником є густота населення, тобто кількість жителів на 1 кв. км. Для екологічної оцінки бажані також показники демографічного тиску (навантаження), який створюється всім населенням, що проживає на певній території. Демографічне навантаження - це відношення густоти населення у даному адміністративному районі до загальної густоти населення України. Ці та інші показники використовуються для визначення техногенного навантаження на природне середовище. Вплив населення відчутний при його густоті понад 200 осіб/кв. км. Дуже висока і надзвичайно висока концентрація населення спостерігається в центрі промислових регіонів України, особливо в Донбасі, і становить понад 400 осіб/кв. км. У його структурі значно переважає міське населення. Сільського населення більше в західних областях України.

На високоурбанізованих територіях сформувалася складна екоситуація, а саме: забруднене атмосферне повітря, високий рівень шуму, електромагнітні випромінювання, концентрація промислових підприємств на обмеженій території, висока густота населення, міграційні процеси, збільшується кількість приміського населення, яке зазнає впливу нових умов, тобто урбанізованих територій.

Природний та механічний рух населення (міграції) впливають на формування соціально-економічних і екологічних умов території, оскільки структура та кількість груп мігрантів змінюють співвідношення міського і сільського населення в межах окремих територій, впливають на професійний склад. З іншого боку, мігранти змінюють сприйнятливість населення до тих чи інших хвороб, що пов’язане з процесами адаптації організму людини.

Якщо бажаєте переглянути весь текст натисніть тут

Карта

1) Карта у *.pdf

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи