Субота 22 черв. 2024
Діяльність Харківської обласної організації ВЕЛ 2016 рік
21 квітня Харківська обласна організація ВЕЛ спільно з  Харківською гуманітарно-педагогічною академією провели  науково-практичну конференцію "Екологічне виховання підростаючого покоління крізь призму екологічних проблем сучасності".

IMG 4158 IMG 4152

Голова обласної організації Размєтаєв С. В. привітав всіх студентів з проведенням щорічної конференції та побажав натхненної роботи у майбутньому. Всі найкращі доповіді були відзначені грамотами та подарунками від Харківської ОО ВЕЛ.

 

27-28 квітня у місті Харкові, на базі Харківського національного університету будівництва та архітектури, за підтримки Всеукраїнської екологічної ліги пройшла щорічна міжнародна науково-технічна конференція «ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. ОХОРОНА ВОДНОГО І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ». У ході конференції були обговорені наступні проблеми: екологічна безпека регіонів; екологічна безпека гідросфери;  екологічна безпека атмосфери; відходи.

27 28

Зокрема представлені доповіді на такі теми: "Аналіз системи якості і управління якістю в галузях рослинництва", "Оцінка рівня радіоекологічної небезпеки в приміщенні шляхом концентрування радіоактивних продуктів", "Згубний вплив воєнних дій на екологічний стан донбасу", "Об’єкти автомобільної інфраструктури міста та їх значення для функціонування урболандшафтної геосистеми", та велика кількість інших важливих наукових доповідей.

Загалом було представлено 75 студентських наукових доповідей українською, російською та англійською мовами.

Збірник тез

 
25 травня – 20 червня спільно з НПП «Гомільшанські ліси» була організована робота навчально-тренінгового табору. Практику пройшли студенти Харківського національного університету будівництва та архітектури, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

3–7 жовтня в м. Харкові відбулася міжнародна науково-практична конференція «Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні та правові проблеми)». Співорганізатором виступила Харківська ОО ВЕЛ. Метою конференції було висвітлення новітніх наукових розробок у сфері техногенно-екологічної безпеки, утилізації та переробки промислових та побутових відходів, розробка пропозицій та рекомендацій щодо забезпечення мінімізації негативного впливу на довкілля і здоров’я людини. Фахові наукові статті конференції були надруковані у науково-практичному журналі «Екологічні науки» та збірнику наукових праць «Проблеми законності». Тези доповідей були надруковані у збірнику матеріалів конференції:

- Екологічна та техногенна безпека населених пунктів України. Проблеми утилізації та видалення побутових та промислових відходів (еколого-соціальні, технічні, правові проблеми) : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 4–6 жовтня 2016 р.) / за заг. ред. О. І. Бондара та А. П. Гетьмана – Х. : 2016. – 168 с.

 

27 жовтня в м. Харків відбулися Консультації щодо проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року, який був розроблений в рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій РІО в національну політику України». Голови ОО ВЕЛ взяли активну участь в обговоренні проекту у складі робочих груп за напрямками: «Економічне зростання»; «Соціальна справедливість»; «Збереження довкілля»; «Публічне управління збалансованим розвитком». В ході обговорення були напрацьовані пропозиції до тексту Стратегії, які будуть враховані у подальшій роботі над цим документом.

Голова Харківської ОО ВЕЛ С. В. Размєтаєв входить до складу науково-технічних рад Національних природних парків «Гомільшанські ліси», «Слобожанський» та «Дворічанський», тому протягом року відвідував всі засідання, на яких чітко висловлював позицію ВЕЛ .

16 грудня голова Харківської ОО ВЕЛ взяв участь у круглому столі «Боротьба із незаконною вирубкою лісів Харківської області: перспективи та шляхи вирішення», який проходив у Харківській обласній раді під головуванням заступника голови Харківської міської ради. Основні теми круглого столу стосувались колізій у законодавстві, пов’язаних з вирубкою зелених насаджень. Наголошувалося на необхідності посилення відповідальності за незаконну вирубку лісів; посиленні уваги озелененню лісів та проблем захисних лісосмуг, що на даний час неврегульована законодавчо.

По завершенню розгляду та дискусійного обговорення створена робоча група по боротьбі з незаконною вирубкою лісу в області, до складу якої увійшли члени ОО ВЕЛ.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи