Понеділок 27 трав. 2024
Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»

Всеукраїнська екологічна ліга сприяє організації та перебігу щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», який проводиться Всеукраїнською дитячою спілкою «Екологічна варта» та Міністерством екології та природних ресурсів України. Метою конкурсу є залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом розвитку громадянських екологічних ініціатив.

Підставою для проведення є Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 51 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».

Конкурс сприяє розвитку масової природоохоронної діяльності населення, поліпшенню санітарного стану та озеленень водних об’єктів, залученню державних установ, громадських організацій різних рівнів та широких кіл населення до практичної природоохоронної діяльності, поширенню позитивного досвіду взаємодії громадських та комерційних організацій, державних установ.

Категорії (номінації):

1. Представник місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

2. Колективи земле- і водокористувачів.

3. Інститути громадянського суспільства.

4. Екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та позашкільних закладів.

5. Студентські товариства і гуртки.

6. Автори публікацій.

7. Групи громадян, громадяни (індивідуальні учасники).

Каталог робіт

1) Каталог конкурсних робіт у 2011 році

2) Каталог конкурсних робіт у 2012 році

3) Каталог конкурсних робіт у 2013 році

Додаткова інформація

1) Наказ Миінекології "Про щорічний Всеукраїнський конкурс “До чистих джерел”, від 16 серпня 2012 № 407

2) Додаток до Наказу, Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

3) Додаток до Порядку, Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

4) Додаток до Порядку, Вимоги до оформлення роботи учасника щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

5) Лист Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта" щодо проведення конкурсу «До чистих джерел», Вих. № 59 від 30 вересня 2013 р.

6) Постанова КМУ " Про щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»" від 24 січня 2001 р. N 51