Понеділок 22 квіт. 2024
Видання ВЕЛ

buklet imageУ свідомості людей все більше стверджується думка, що припинити розвиток екологічної кризи можна за умов перебудови моральних основ свого життя, поширення етичних норм щодо природокористування, розширення доступу до екологічної інформації та можливості її практичного застосування. Кожне покоління несе відповідальність за те, щоб наступне після нього одержало у спадок збережені ресурси і природу. Через виховання екологічно свідомої особистості є реальна можливість зберегти довкілля, підвищити рівень екологічної культури та знайти шляхи для розв’язання екологічних проблем.

Створення системи збирання, обробки та поширення екологічної інформації є важливим чинником ефективної державної політики та екологічної безпеки.

Впродовж багатьох років ВЕЛ постійно і об’єктивно інформує громадськість України про стан довкілля, його вплив на здоров’я людей, види і джерела забруднення, загрози біорізноманіттю, стан ґрунтів, екологічні аспекти галузей виробництва, загрозу і причини виникнення надзвичайних ситуацій, поширює рекомендації щодо зменшення негативного впливу техногенного навантаження на екосистеми.

Всеукраїнська екологічна ліга є засновником періодичних видань. «Екологічний вісник» (2002 р.) – всеукраїнський науково-популярний журнал, де представлені дослідження вітчизняних вчених у галузі екології, економічних механізмів природокористування, екологічного права і політики, екологічної культури та освіти. Реферативний журнал «Екологія» (2004 р.) – інформаційне видання для науковців, викладачів навчальних закладів, фахівців-практиків, а також працівників бібліотек і організацій науково-технічної інформації.

Для узагальнення освітнього та виховного досвіду в галузі охорони довкілля ВЕЛ у 2004 р. започаткувала видання Бібліотеки за різними серіями: «Екологічна освіта та виховання», «Природоохоронні акції», «Стан навколишнього середовища».

P1010041Підготовлено та видано серію з десяти еколого-географічних карт, на яких відображено результати досліджень екологічного стану водних ресурсів, атмосферного повітря, екологічної небезпеки, медико-демографічних проблем, еколого-економічної збалансованості території України (2000–2005 рр.), а також карту «Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні» (2006 р.).

Спільно з Центром екологічної освіти та інформації видано понад 100 видань (книги, збірки, буклети, листівки).

ВЕЛ може пишатися фундаментальними виданнями: тритомною Екологічною енциклопедією, Екологічним атласом України, книгою «Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення».

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи