Субота 22 черв. 2024
Еколого-економічне зонування території

Ecologo-ekonomichne zonuvanya_terytorii

Для географії характерний особливий вид систематизації, який має ціллю поділ території на рівнозначні або ієрархічно залежні територіальні одиниці з метою одержання нового знання як про об’єкт дослідження (у даному випадку –- геосистему), так і про спосіб пізнання (картографічний метод). Цей прийом називається районуванням, зонуванням, ареалюванням тощо, який можна поєднати під однією назвою – таксонування території (Алаєв Е.Б.,1983). Районування - це традиційний і один із головних методів вивчення закономірностей та проблем територіальної диференціації суспільного розвитку, взаємодії суспільства та природи. Воно за формою може бути: інтегральне, комплексне, галузеве, індуктивне, дедуктивне, індивідуальне, типологічне, на основі математичних методів, а за змістом -економічне, природниче, природно-господарське, соціально-географічне, ресурсно-виробниче тощо.

Надзвичайна актуальність екологічного фактору призвела до появи в останнє десятиріччя еколого-географічного районування. Широкий спектр комплексних екологічних проблем зумовлюють його тематичну різноманітність, серед якого дуже актуальним є еколого-економічне районування території (ЕЕР), особливе таке, що орієнтоване на забезпечення екологічної безпеки населення. Основною таксономічною одиницею такого районування є еколого-економічний район. Він суб’єкт-об’єктно характеризує результат взаємодії суспільства й природи. Головна ціль такого районування - знайти оптимальне співвідношення між діяльністю людини і природним середовищем у просторі й часі. Це дає можливість визначити території, для яких необхідні природоохоронні й відновлювальні заходи, більш раціональне розміщення виробництва, а також установити екостан конкретного регіону тощо.

Можна виділити наступні види ЕЕР: за ступенем впливу техногенних факторів на природне середовище; за ключовою еколого-економічною проблемою; за еколого-економічним потенціалом; інтегративне природно-економічне районування.

Поширеним видом ЕЕР є районування за ступенем впливу несприятливих природних процесів і антропогенних факторів на природне середовище, яке найбільшою мірою відповідає завданням управління природоохоронною діяльністю, районування, що базується на аналізі й синтезі впливу цих факторів та взаємодії природних і економічних районів.

Якщо бажаєте переглянути весь текст натисніть тут

Карта

1) Карта у *.pdf

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи