Вівторок 25 черв. 2024
Статут Всеукраїнської екологічної ліги

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська екологічна ліга (далі – Ліга) є всеукраїнською неурядовою громадською організацією, яка на підставі спільності інтересів об’єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Ліги поширюється на всю територію України.

1.3. Ліга у своїй діяльності керується Конституцією України, законами, іншими законодавчими актами України, нормами міжнародного права з питань захисту довкілля та цим Статутом.

1.4. Ліга набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатку, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику. Зразки символіки Ліги затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у визначеному законодавством порядку.

1.5. Юридична адреса Ліги: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-В, кв. 33.

1.6. Повна назва: Всеукраїнська екологічна ліга.

1.7. Скорочена назва: ВЕЛ.

2. Мета та завдання Всеукраїнської екологічної Ліги

2.1. Метою діяльності Ліги є:

–           радикальне поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян;

–           формування в Україні засад збалансованого (сталого) розвитку;

–           побудова громадянського суспільства в Україні, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики;

–           захист законних екологічних, соціальних, економічних та спільних інтересів членів Ліги.

2.2. Головними завданнями Ліги є:

–           здійснення діяльності, яка сприятиме посиленню інтеграції екологічної складової в усі сектори суспільного життя та економіки;

–           розширення участі громадськості у формуванні та реалізації національної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління з питань удосконалення природоохоронного законодавства;

–           вплив на формування державного та місцевих планів, бюджетів, програм розвитку, які мають вирішальне значення для стабілізації, поліпшення екологічної ситуації, забезпечують захист і відтворення довкілля, біологічного різноманіття та здоров’я громадян України;

–           організація громадського контролю за виконанням природоохоронного законодавства;

–           організація громадського екологічного моніторингу за станом довкілля;

–           організація й проведення заходів, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю громадян України;

–           сприяння формуванню екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан довкілля, підвищенню рівня екологічної освіти та культури громадян, підтримці освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку;

–           сприяння розробленню, впровадженню вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій в усіх галузях господарської діяльності;

–           сприяння створенню та охороні природно-заповідного фонду України, розширенню національної екологічної мережі.

 

Дивіться повний текст у PDF:

Документи

1) Статут Всеукраїнської екологічної ліги

В розділі "Програмні та організаційні документи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи