Понеділок 22 квіт. 2024
Поводження з відходами

English below

Великий блок питань у своїй роботі Всеукраїнська екологічна ліга присвячує вирішенню проблем поводження з відходами.

ВЕЛ є ініціатором та постійним організатором такого масштабного заходу як Національний форум «Поводження з відходами» (перший був проведений у 2013 році, після цього став щорічною подією) – платформа, яка щороку об’єднує науковців, представників органів влади, бізнесу, громадськості та просто зацікавлених громадян для обговорення, пошуку шляхів вирішення критичної ситуації у сфері поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні та у місцевих громадах, формування нормативно-правової бази щодо управління відходами, впровадження природоохоронних ініціатив та проєктів, сприяння залученню інвестицій у сферу перероблення відходів, реалізація екологічно дружніх, ресурсо- та енергоефективних технологій, сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу, налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва, збереження довкілля, впровадження засад збалансованого (сталого) розвитку в Україні.

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги займаються громадською інвентаризацією сміттєзвалищ. Також члени Всеукраїнської екологічної ліги були одними із розробників проєкту Закону України щодо заборони використання поліетиленових пакетів.

Всеукраїнська екологічна ліга брала участь у реалізації пілотного проєкту «Нагодуй сусіда» за сприяння Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО ООН) з метою регулювання поводження із залишками харчової продукції та запобігання їх перетворення у харчові відходи, що завдає значний вплив на стан довкілля.

Waste management

The All-Ukrainian Environmental League devotes a large block of issues in its work to solving the problems of waste management.

AUEL is the initiator and permanent organizer of such a large-scale event as the National Forum "Waste Management" (the first was held in 2013, after which it became an annual event) - a platform that annually brings together scientists, representatives of authorities, business, the public and just interested citizens for discussion, search for ways to solve the critical situation in the field of domestic and industrial waste management at the regional level and in local communities, the formation of a regulatory framework for waste management, the introduction of environmental initiatives and projects, the promotion of investment in the field of waste processing, the implementation of environmentally friendly, resource - and energy efficient technologies, promotion of cooperation between state authorities, local governments, public organizations, science, business, establishment and strengthening of international cooperation, preservation of the environment, implementation of the principles of a balanced (sustainable) development in Ukraine.

i 019Відходи - будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, має намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення (Згідно ЗУ "Про відходи" від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР).

Згідно з даними Державного комітету статистики України всього в Україні зосереджено близько 15 млрд тонн відходів. 

Позиція ВЕЛ

2020 рік

Позиція ВЕЛ щодо поводження з пестицидами і внесення змін і доповнень до законодавства (засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, 5 лютого 2020 р.)

Щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами реєстр. № 2548 (15.01.2020 р.)

2019 рік

Рішення парламентського аграрного комітету щодо ввезення в Україну пестицидів загрожує довкіллю і здоров’ю людей (2019 р.)

Поводження з харчовими відходами – глобальна проблема сьогодення (2019 р.)

Позиція ВЕЛ щодо негайного припинення негативного й руйнівного впливу Херсонського сміттєзвалища на довкілля

2017 рік

Звернення Всеукраїнської екологічної ліги щодо вирішення питання поводження з небезпечними відходами у столиці України

2016 рік

Позиція ВЕЛ щодо поводження з небезпечними відходами в Україні (2016 р.)

Обозреватель. Інтерв'ю з Тетяною Тимочко: Екологічні проблеми України - сміттєзвалища та небезпечні відходи (19.12.16)

 

В Україні 6 148 полігонів, з яких паспортизовано лише 2 600. Площа сміттєзвалищ та полігонів складає 7% від всієї території нашої держави і є більшою ніж площа об’єктів природного заповідного фонду України. В Україні 32 984 несанкціонованих звалищ.

Події

2021 рік

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (23-23 листопада 2021 р.)

2020 рік

Круглий стіл «Мінімізація відходів у продовольчій системі» (17 лютого 2020 р., м. Київ)

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (19–21 серпня 2020 р., м. Івано-Франківськ)

2019 рік

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (7-8 листопада 2019 р., м. Святогірськ, Донецька обл.)

Круглий стіл «Харчові відходи: відповідальне споживання» (1 жовтня 2019 р., м. Львів)

Круглий стіл «Харчові відходи: відповідальне споживання» (20 вересня 2019 р., м. Київ)

Засідання робочої групи проекту «Збирай, переробляй – оберігай, допомагай!» (27 серпня 2019 р., Житомирська обл.)

2018 рік

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (22-23 листопада 2018 р., м. Київ)

Громадські консультації "Приєднання України до Мінаматської конвенції" (вересень-жовтень 2018 р.)

2016 рік

Національний Форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (22-23 листопада 2016 р., м. Київ)

Конференція «Стан сміттєзвалищ і полігонів ТПВ в Україні: проблеми та шляхи їхнього розв’язання» (14-15 липня 2016 р., м. Львів)

2015 рік

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (10-11 листопада 2015 р., м. Київ) 

2014 рік

Міжнародний круглий стіл «Поводження з небезпечними відходами в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання» (18 грудня 2014р., м. Київ)

Конференція «Проблеми поводження з пестицидами в Україні: соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання» (12 грудня 2014р., м. Київ)

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (4-5 листопада 2014 р., м. Київ)

2013 рік

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (24-25 жовтня 2013 р., м. Луганськ)

Проблеми утворення відходів і поводження з ними є надзвичайно гострими для України. З одного боку, природні ресурси використовують за екстенсивним принципом, що не відповідає принципам сталого (збалансованого) розвитку і призводить до виснаження мінеральних і сировинних запасів. З іншого боку, нераціональне використання ресурсів, застарілі технології й відсутність сфери вторинної переробки сприяють утворенню великих об’ємів відходів, зберігання яких потребує вилучення значних земельних ділянок. Зберігання та накопичення відходів, особливо токсичних, є джерелом тривалого негативного впливу на стан здоров’я людей і якість навколишнього природного середовища.

prikarpattya

Стихійне звалище побутового сміття у Прикарпатті

Екологічні проблеми починаються з неприпустимо низької ефективності використання природних ресурсів. Так, за індексом природоємності (8,7) (який є інтегрованим показником споживання енергоносіїв, води, шкідливості викидів для атмосфери тощо) Україна випереджає такі країни, як Росія, Молдова та Польща, не говорячи вже про країни ЄС (для світу цей індекс прийнято за 1,0). Україна належить до країн з найвищими у світі абсолютними і відносними показниками утворення відходів.

pest vaskovichi

Склад непридатних пестицидів у с. Васьковичі Коростенського району (Житомирська область)

За чинною методологією до відходів відносять тільки тверді відходи виробництва та споживання, забуваючи, що речовини, які є забруднювачами атмосферного повітря та водних об’єктів, також є відходами виробництва.

Гострий сигнал

 Екологічна «бомба повільної дії» у Одеській області (січень 2019 р.)

Інформаційні матеріали

2019 рік

Всеукраїнська екологічна ліга проводить опитування з теми «Харчові відходи: відповідальне споживання» (вересень 2019 р.)

Небезпека відпрацьованих автомобільних шин

2017 рік

Схеми міністерства екології по фіктивній утилізації небезпечних відходів вбивають природу та загрожують здоров’ю українців (вересень 2017 р.)

Проблеми утилізації медичних відходів в Україні (серпень 2017 р.)

«Паперову» утилізацію небезпечних відходів пропонує ДП «Укреко-ойл» (січень 2017 р.)

Мінприроди України перешкоджає роботі підприємств з утилізації небезпечних відходів (січень 2017 р.)

2016 рік

Фото підбірка "Небезпечні відходи" (2016 р.)

Інтерв'ю з експертами щодо подолання "сміттєвої" проблеми в Україні (2016 р.)

Інтерв'ю з Тетяною Тимочко щодо екологічних проблем сміттєзвалищ в Україні (31.05.16)

2014 рік

Виступ Тетяни Тимочко на круглому столі "Поводження з небезпечними відходами в Україні" (18 грудня 2014 року)

Виступ Тетяни Тимочко на конференції "Проблеми поводження з пестицидами в Україні" (12 грудня 2014 року)

Виступ Тетяни Тимочко на Національному форумі "Поводження з відходами в Україні" (4-7 листопада 2014 року)

Екологічні проблеми поводження з твердими побутовими відходами та шляхи їх розв’язання

Закон України «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу» (проект)

 

Головним «виробником» відходів є гірничодобувні та переробні підприємства, які дають до 88 % всіх відходів. Така маса вторинних продуктів у перерахунку на 1 км2 території України перевищує аналогічний показник для США у шість разів і втричі для держав ЄС.

vidhody

Регіональні аспекти 

2021 рік

Яскравий приклад розв’язання проблем поводження з відходами на місцевому рівні (серпень 2021 р.)

2020 рік

Обговорення Регіонального плану поводження з відходами в Запорізькій області (травень 2020 р.)

2019 рік

Міська влада Тернополя прийняла рішення про введення роздільного сортування побутових відходів (травень 2019 р.)

2018 рік

Розв’язання проблем, пов’язаних з подоланням екологічних та соціальних загроз, які створює підприємство «Радикал», розташоване в межах житлової забудови міста Києва (вересень 2018 р.)

2017 рік

Проблема несанкціонованих сміттєзвалищ на території Одещини (квітень 2017 р.)

Полігон твердих побутових відходів в с. Стадниця (Вінницький район Вінницької області) (квітень 2017 р.)

 

Публікації

 2019

Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні»-2019

2018

Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні»-2018

Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні (Євген Рибальченко, 2018 р.)

Екологічне обґрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих батарейок (Клименко М., Прищепа А., Бєдункова О., 2018 р.)

2017

Проблеми у поводженні з відходами у системі охорони здоров’я (Вадзюк С. Н., 2017 р.)

2016

Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні»-2016

Стан проблеми утилізації відпрацьованих мастил в Україні та світі (Гриценко А.В., 2016 р.)

Електронні відходи в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання (Вишницька О. І., 2016 р.)

 2015

Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні»-2015

Досвід утилізації звалищного газу в енергетичних установках в Україні (Жук Г.В., 2015 р.)

2014

Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні»-2014

2013

Збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні»-2013

Законодавче забезпечення формування галузі перероблення твердих побутових відходів в Україні (Олексієвець І.Л., 2013 р.)

Будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Кіровограді - перспектива розв'язання багатьох проблем (Хлєбніков В.В.)

Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення (Маковецька Ю.М.)

Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові (Койнова І. Б.)

Збалансований розвиток лісовпорядкування та ефективного використання відходів деревини як твердого палива  (Ошейко В. О.)