Середа 24 лип. 2024
Обласні організації

Територіальні та місцеві організації Всеукраїнської екологічної ліги створюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України.

Територіальними відділеннями ВЕЛ є організації в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

1 Kyiv

Члени Київської міської організації ВЕЛ закладають дендроділянку на території Політехнічного ліцею

Місцевими організаціями ВЕЛ є її районні, міські, районні у містах (для великих міст), сільські та селищні осередки. Вони діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня.

У складі територіальних та місцевих організацій можуть функціонувати первинні осередки, які створюють за територіальним принципом, місцем роботи, навчання чи проживання у разі наявності не менше трьох членів.

Керівними органамитериторіальних, місцевих організацій є загальні збори (конференція), Правління; контрольним органом – контрольно-ревізійна комісія; керівною особою – голова організації.

3 Zakarpattya

Передача Закарпатською обласною організацією ВЕЛ екологічної літератури до обласної бібліотеки

Осередки, які створюють на установчих зборах, самостійно визначають свою структуру, форми та методи діяльності, керуючись Статутом ВЕЛ.

Обласну організацію створюють на установчих зборах, члени якої самостійно визначають свою структуру, напрями та форми діяльності, керуючись Статутом ВЕЛ і Положенням обласної організації.

4 Громадські слухання організовані Полтавською ОО ВЕЛ

Громадські слухання, організовані Полтавською обласною організацією ВЕЛ

Вищим керівним органом обласної організації є конференція, яку проводять не рідше одного разу на два роки. Конференція є правомочною, якщо в ній бере участь 2/3 обраних делегатів.

Конференція:

-       обирає Голову, Правління, контрольно-ревізійну комісію обласної організації;

-       обговорює звіт Голови, Правління, Наукової ради обласної організації та оцінює результати роботи;

-       розробляє основні напрями діяльності та затверджує план роботи обласної організації.

Усі рішення зборів ухвалюються простою більшістю голосів від кількості учасників.

Вищим керівним органом між конференціями обласної організації є Правління, яке збирається не рідше одного разу на квартал.

Обласна організація проходить реєстрацію в установленому законом порядку, набуває статусу юридичної особи, у своїй діяльності керується Положенням, яке затверджує Правління ВЕЛ.

В розділі "Обласні організації":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи