Понеділок 23 трав. 2022
Освіта для збалансованого (сталого) розвитку

Освіта для збалансованого (сталого) розвитку (ОЗР) – освіта, спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових світогляду, позицій, цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим.

biosfera

Перше видання праці В. І. Вернадського "Біосфера" (1926 рік)

ОЗР формується на принципах всезагальності і безперервності освіти, міждисциплінарному підході, активній взаємодії викладача і учня, навчання за допомогою досвіду і творчості.

Основними компонентами ОЗР є: освіта (навчання); підготовка і перепідготовка кадрів; вироблення навичок; формування системи цінностей і виховання; інформування і просвіта населення. На всіх етапах особлива увага приділяється розумінню збалансованості, покращення якості життя, зниженню (зменшенню) еколого-економічних ризиків. Найважливішими основоположними принципами ОЗР є: єдність загальної професійної, екологічної, економічної та соціальної освіти; взаємозв’язок програм різних рівнів; урахування місцевих особливостей; різноманіття форм і методів; зв’язок з практичною діяльністю.

Події

Навчально-методичний семінар для освітян «17 глобальних цілей збалансованого розвитку та практична діяльність» (5 квітня 2019 р., м. Київ)

Майстер-клас "Замість ялинки - зимовий букет" (24 грудня 2014 р.)

Акція "Всеукраїнський урок екологічних знань" (10 вересня 2014 р.)

Всеукраїнська акція "Збережи ялинку"

Щорічний всеукраїнський конкурс "Мій голос я віддаю на захист довкілля"

Всеукраїнська акція "Первоцвіт"

odum

Юджин Одум - один із засновників екології як науки (19.09.1913-10.07.2002)

Фундаментом ОЗР є освіта екологічна. Разом з тим ОЗР потребує відповідного розвитку соціальних  та економічних компонентів. ОЗР – новий етап розвитку комплексної системи освіти, коли її складові (екологія, соціологія, економіка) стають рівнозначними.

collage photocat

Природоохоронні освітні заходи Всеукраїнської екологічної ліги

Інформаційні матеріали

Програма громадської підтримки дітей та молоді, схильних до природоохоронної діяльності (витяг)

Науково-популярний всеукраїнський журнал "Екологічний вісник"

Реферативний журнал "Екологія"

Бібліотека ВЕЛ

Екологічна енциклопедія

Екологічні карти

Концепція екологічної освіти України

Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку

Освітні та етичні засади збалансованого розвитку

Освіта для сталого розвитку: досвід українських освітян

Розділ 8. Доповіді щодо громадської оцінки процесу реалізації екологічної політики у 2012 році

Екологічна варта (збірка інформаційних матеріалів)

Основні напрями розвитку ОЗР: розвиток і вдосконалення базової освіти; переорієнтація нинішньої системи освіти на всіх її рівнях, екологізація, адаптація до розв’язання проблем збалансованого розвитку; розуміння й усвідомлення важливості цих питань громадськістю; підготовка кадрів.

Публікації

Впровадження державних механізмів управління екологічною освітою в умовах збалансованого розвитку (Бабченко Р. П.)