Вівторок 16 лип. 2024
Розбудова організаційної структури ВЕЛ

Всеукраїнська екологічна ліга – неурядова громадська організація, яка на підставі спільності інтересів об’єднує громадян України для сприяння радикальному поліпшенню екологічної ситуації в Україні, формуванню нового природоохоронного світогляду, забезпечення екологічних прав громадян.

Члени Ліги – громадяни України, які досягли 18 років, які визнають Статут ВЕЛ, беруть участь у природоохоронній діяльності і входять до складу одного з місцевих осередків. Прийом громадян у члени Ліги здійснюють місцеві осередки за поданням письмової заяви. Члени Ліги внески вносять добровільно.

Членство в Лізі може бути припинено внаслідок:

-         особистої письмової заяви до зборів (конференції);

-         виключення за дії, несумісні зі Статутом ВЕЛ.

Перейти до документів

Територіальні та місцеві організації Всеукраїнської екологічної ліги утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України.

Територіальними організаціями ВЕЛ є її організації в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

Місцевими організаціями ВЕЛ є її районні, міські, районні у містах, сільські та селищні організації. Ці організації діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня.

У складі територіальних та місцевих організацій можуть діяти первинні осередки, які створюються за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше трьох членів.

Керівними органамитериторіальних, місцевих організацій є загальні збори (конференція), Правління; контрольним органом – контрольно-ревізійна комісія; керівною особою – голова організації.

Утворюються осередки на установчих зборах. Самостійно визначають свою структуру, форми та методи діяльності, керуючись Статутом ВЕЛ.

Згідно «Положення про порядок легалізації об’єднань громадян», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1993 р. № 140 міський, районний, первинний осередок легалізується в місцевих органах державної виконавчої влади шляхом повідомлення.

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом.

Місцеві осередки у своїй діяльності керуються власним Положенням, яке приймається їх вищим керівним органом, затверджується Правлінням ОО ВЕЛ.

У Виконкомі ВЕЛ ведеться облік місцевих осередків; головами ОО ВЕЛ надсилаються протоколи установчих зборів та реєстраційні картки на кожний новостворений осередок.

Порядок діловодства в осередку ВЕЛ

 

Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

Організація роботи з документами – це створення умов, що забезпечують рух документів, їх зберігання та використання.

Документообіг включає:

–       прийом, обробку, розподіл кореспонденції;

–       передачу та доставку документів;

–       реєстрацію документів;

–       контроль за виконанням документів.

Документація розподіляється на вхідну та вихідну.

Вхідна документація – листи, розпорядження, запрошення, пропозиції, які надходять з Виконкому ВЕЛ, обласної організації ВЕЛ, від інших організацій.

Вихідна документація – копії листів, інших матеріалів, які надсилаються осередком.

Отримується документація поштою, факсом, кур’єром, електронною поштою.

Документація, яка повинна вестись і зберігатись головою осередку ВЕЛ

  1. Реєстраційні документи:підтвердження про легалізацію осередку (в разі реєстрації – свідоцтво про реєстрацію); Положення про осередок, затверджене Правлінням ОО ВЕЛ; протокол установчих зборів; реєстраційна карта осередку.
  2. Протоколи засідань Правління (Ради) осередку. Список членів Правління (Ради).
  3. Протоколи зборів (конференцій) осередку ВЕЛ.
  4. Матеріали про роботу контрольно-ревізійної комісії осередку: склад КРК, план роботи, матеріали перевірок та розгляду звернень.

5. Книга реєстрації членів осередку(відповідно до заяв).

6. Папка вхідної кореспонденції.

7.Папка вихідної кореспонденції.

Складання звіту про роботу осередку

Звіт – одна із форм надання інформації про діяльність осередку.

Звіти щоквартально подаються керівником осередку голові обласної організації ВЕЛ, а той, в свою чергу, надсилає до Секретаріату ВЕЛ.

До звіту бажано додати фотографії, копії статей із газет та інше.

Облік членів осередку

Члени Ліги – громадяни України, які досягли 18 років, визнають Статут ВЕЛ, беруть участь у природоохоронній діяльності і входять до складу одного місцевого осередку. Прийом громадян у члени Ліги здійснюють місцеві осередки за поданням письмової заяви. Членські внески вносяться добровільно.

Членство в Лізі може бути припинено внаслідок:

–       особистої письмової заяви до зборів (конференції);

–       виключення за дії, несумісні  зі Статутом ВЕЛ.

Фіксований облік ідентифікує кожного члена осередку, що дає можливість точно визначити чисельність організації.

Прийом у члени ВЕЛ здійснюється Правлінням (Радою) осередку за заявою, форма якої була затверджена Правлінням ВЕЛ.

Облік членів осередку провадить голова обласної організації ВЕЛ та Секретаріат Ліги, де членам ВЕЛ виписується членський квиток.

Член ВЕЛ, при припиненні свого членства, повинен обов’язково здати членський квиток.

Облік місцевих осередків ВЕЛ

 

Згідно Статуту Секретаріат ВЕЛ веде облік територіальних та місцевих осередків ВЕЛ.

У Виконкомі ВЕЛ зберігаються оригінали протоколів установчих зборів та реєстраційні картки обласних, міських та районних осередків ВЕЛ.

Обласні організації Ліги визнаються рішенням Правління ВЕЛ.

Облік та визнання первинних, міських, районних осередків здійснюють обласні організації ВЕЛ.

Документи для завантаження

1) Заява про вступ до ВЕЛ;;

2) Реєстраційна картка обласної організації ВЕЛ;

3) Реєстраційна картка місцевого осередку;

4) Звіт обласного осередку;

5) Звіт місцевого осередку.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи