Вівторок 16 лип. 2024
Всеукраїнська екологічна Ліга готується відзначити своє п’ятиріччя

Про це поінформував під час прес-конференції в Укрінформі Голова ВЕЛ, народний депутат України Анатолій Толстоухов. 14–15 грудня 2002 року у Києві відбудеться IV з'їзд ВЕЛ, на який зберуться близько п'ятисот делегатів і гостей зі всіх регіонів України. В перший день зібрання, 14 грудня 2002 року, екологи планують підбити підсумки своєї роботи, відзначити актив Ліги і діячів, які зробили значний внесок у розв'язання екологічних проблем України. А розповісти екологам є про що: це і практична природоохоронна робота, і наукові конференції, експедиції, й інформаційно-пропагандистська робота, чисельні заходи для дітей і молоді, мистецькі виставки і конкурси, а також багато іншого. Але, за словами Анатолія Володимировича, плани на майбутнє у Всеукраїнської екологічної Ліги великі. Зокрема, екологічна енциклопедія, профільний вищий навчальний заклад, систематизація українського екологічного законодавства в Екологічний кодекс, підсилення діяльності на міжнародній арені. Ці плани лігівці обговорять на своєму четвертому з'їзді.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА –
П'ЯТЬ РОКІВ НА ЗАХИСТІ ДОВКІЛЛЯ

У 1997 році в громадському екологічному русі України з'явилася нова організація – Всеукраїнська екологічна Ліга (ВЕЛ). 12 грудня 2002 року ВЕЛ виповнюється п'ять років. За ці роки Ліга стала потужною організацією з розгалуженою структурою. Створено Кримську республіканську і 23 обласні організації, осередки в містах Київ і Севастополь. Нині налічується 200 міських та районних осередків в усіх регіонах України. ВЕЛ об'єднує понад десять тисяч членів. Головою Всеукраїнської екологічної Ліги є відомий політичний і громадський діяч, народний депутат України Анатолій Толстоухов.
Мета діяльності організації – поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.

– Анатолію Володимировичу, в Україні є багато громадських екологічних організацій. Що ж вирізняє Лігу зі всього цього розмаїття?
– Можна з упевненістю сказати, що це – послідовність у роботі, ґрунтовне дослідження проблем та практичні дії щодо їх розв'язання, використання нестандартних підходів у роботі. Емблема ВЕЛ є у космосі на одному зі штучних супутників, а нещодавно у Черкаському зоопарку з'явився новий мешканець – ведмежа, якого на честь організації, що не перший рік допомагає зоопарку, назвали Веліком. Третій з'їзд Ліги відбувся в соляній шахті на глибині 300 м у м. Солотвіно, і є мрія провести зібрання Ліги у найвищій точці України – на горі Говерла. Але чим все ж таки пишаються велівці з різних куточків України? В першу чергу, конкретними справами для збереження краси довкілля.
З першого дня свого існування Ліга об'єднала у своїх лавах видатних вчених, громадських діячів, депутатів від Верховної до селищної Ради, вчителів, підприємців, державних службовців, громадян з активною життєвою позицією з усіх регіонів України. Об'єднання зусиль громадськості, науковців і представників органів влади дозволяє комплексно підходити до розв'язання екологічних проблем.

– Пропозиції громадських організацій іноді бувають дуже радикальними або популістськими. Чи завжди Ви впевнені, що пропозиції ВЕЛ є обґрунтованими, а їх реалізація дасть позитивний ефект?
– Всеукраїнська екологічна Ліга має свій дорадчий орган – Наукову Раду, до якої увійшли провідні вчені-екологи. Саме рекомендації науковців стають підґрунтям для дій Ліги щодо захисту довкілля.
Зібрання науковців, які організувала Ліга, здобули визнання вітчизняних і зарубіжних наукових кіл. У 2000 – 2002 роках відбулися науково-практичні конференції, присвячені проблемам Карпатського регіону, перспективам розвитку екологічної освіти та виховання, стану земельних ресурсів в Україні, екологічній та техногенній безпеці. У 2003 році відбудеться Всеукраїнська конференція "Вплив стану довкілля на здоров'я населення України". І взагалі, один з принципів діяльності Ліги – ухвалювати екологічно важливі рішення – тільки з науковим обгрунтуванням.

– Анатолію Володимировичу, Вас обрано народним депутатом України, Ви є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи . Як це впливає на роботу Ліги.
– Ми зацікавлені у прозорій екологічній політиці. Тому важливого значення Ліга надає посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень. Яскравим прикладом є проведення з ініціативи Ліги та фракції Народно-демократичної партії у Верховній Раді України парламентських слухань "Про дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямки реалізації та вдосконалення екологічної політики". Слухання супроводжувалися великою підготовчою роботою: відбулися конференції, семінари, в яких взяли участь науковці та громадськість, розроблено проекти законів "Про екологічний аудит", "Про екологічне страхування" та "Про сільській екотуризм".
Активісти ВЕЛ порушили проблему підтоплення значних територій. Ця проблема за підтримки фракції НДП у Верховній Раді України була ґрунтовно і всебічно розглянута на засіданні "круглого столу" "Підтоплення земель на Херсонщині: проблеми та шляхи подолання", у якому взяли участь народні депутати, представники профільних державних комітетів та провідні вчені. З ініціативи фракції НДП це питання було також розглянуто за дорученням Президента України на засіданні Ради національної безпеки і оборони Украї-ни.

– Якого значення Ви надаєте практичній роботі?
– Пріоритетним напрямом діяльності Ліги є практична природоохоронна робота. Кожного року по всій Україні відбуваються природоохоронні акції ВЕЛ: "Наша допомога птахам", "Первоцвіт", "Посади своє дерево", "Чисте повітря", "Нове життя джерел", "Збережи ялинку". У 2002 році розпочато проект "Рекультивація Кримських згарищ", завершено проект "Зоопарки України", в ході якого була надана допомога зоологічним паркам та Севастопольському державному океанаріуму. Маємо великий досвід щодо припинення і заборони незаконного будівництва об'єктів, небезпечних для довкілля і здоров'я населення.
Великий досвід вирішення екологічних проблем накопичено регіональними організаціями Ліги. Так, Київським міським осередком створено і доглядається парк "Позняки". У Закарпатті на пришкільних територіях закладено дендроділянки. Сумська організація взяла під свою опіку територію озера Чеха. У Дніпропетровську створено перший в Україні громадський заказник "Лівобережний". Харківська організація взялася за вирішення проблем, пов'язаних зі значним накопиченням відходів. Було проведено опитування громадян, зібрання науковців, відбулися громадські слухання "Проблеми переробки та утилізації твердих побутових відходів у Харківському регіоні".
Багато уваги приділяється навчально-методичній роботі. ВЕЛ організувала такі семінари, як "Робота екологічних таборів як форма виховання екологічного світогляду молоді", "Регіональні екомережі України та роль громадськості в їх впровадженні", а також низку тематичних семінарів для журналістів. Щороку Ліга збирає свій актив для навчання та обміну досвідом.

– В усьому світі поступово росте усвідомлення необхідності збереження довкілля. Але потрібно, щоб кожна людина зрозуміла свою відповідальність перед Природою. Що робить для цього ВЕЛ?
– Важливим напрямом роботи є поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, шляхи покращення екологічної ситуації в державі. Створено громадську екологічну приймальню. ВЕЛ видає свою бібліотечку, до якої входять нормативно-правові документи, матеріали конференцій, методичні розробки для освітян серій «Природоохоронні акції ВЕЛ», «Екологічна освіта і виховання», «Екологічна варта». Видається серія карт, присвячена екологічним проблемам природних вод, атмосферного повітря, еколого-економічному зонуванню території України, екологічній небезпеці, медико-демографічним проблемам. Побачила світ книга "Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія". У 2002 році Ліга за підтримки Народно-демократичної партії започаткувала видання науково-популярного журналу "Екологічний вісник". До редколегії журналу увійшли провідні науковці у галузі екології, ботаніки, біології, ґрунтознавства, сільського господарства, права, освіти, медицини, техніки та інших напрямів. Значну частину накладу всіх видань ВЕЛ безкоштовно передає школам, вищим навчальним закладам, науковим установам, бібліотекам та громадським організа-ціям.
Всеукраїнська екологічна Ліга особливу увагу приділяє вихованню екологічно свідомої особистості. ВЕЛ стала засновником Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", яка має допомогти новому поколінню усвідомити себе частинкою світу, в якому ми живемо. Для дітей та молоді організовано фестиваль екологічної творчості "Свіжий вітер", конкурси "Мій голос я віддаю на захист природи", "Краще шкільне подвір'я". Щороку відбуваються обласні і всеукраїнська студентські конференції, а також конференції для старшокласників. Відпочити, отримати нові знання та навички діти можуть в обласних оздоровчих таборах, а також у навчально-тренінговому центрі ВЕЛ "Екологічна варта" в Криму. Працює "Школа молодих лідерів-екологів".