Субота 22 черв. 2024
Правління Всеукраїнської екологічної ліги

Вищим керівним органом між з'їздами Ліги є Правління, яке збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.

Правління Ліги:
– скликає з'їзд Ліги та визначає порядок представництва на ньому;
– здійснює заходи щодо втілення в життя рішень з'їзду;
– готує для відповідних органів державної влади пропозиції щодо подальшого вдосконалення природоохоронного законодавства;
– розробляє основні напрями діяльності Ліги, координує роботу осередків;
– за поданням Голови Ліги обирає заступників зі складу членів Правління, голову Наукової Ради Ліги, координатора Ліги по роботі з дітьми та молоддю, кількісний склад Виконкому;
– заслуховує звіти Виконкому Ліги;
– приймає рішення про створення або припинення діяльності обласних організацій;
– затверджує Положення про місцевий осередок, обласну організацію, Наукову Раду, Виконком Ліги, координатора Ліги по роботі з дітьми та молоддю;
– приймає рішення про створення (реорганізацію, ліквідацію) госпрозрахункових підприємств зі статусом юридичної особи, затверджує положення про їхню діяльність;
– затверджує бюджет Ліги.

До складу Правління входять Голова Ліги, заступники, голови обласних осередків, голова Наукової Ради, голова Виконкому, члени Ліги, обрані на з'їзді.

Склад Правління ВЕЛ

В розділі "Структура ВЕЛ":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи