Неділя 21 квіт. 2024
Видання, публікації Чернігівської ОО ВЕЛ

Книги, збірки

Zoshyt1. Робочий зошит з основ екології / Упорядник – канд. біол. наук Лукаш О. В. – Чернігів, 2001. – 24 с.

2. Екологічний стан Чернігівської області та шляхи його оптимізації / Матеріали екологічної міжвузівської студентської конференції (2 червня 2001 р., Чернігів). – Чернігів: Держуправління екоресурсів в Чернігівській області, 2001. – 28 с.

12 0001     12 0002       

 3. Лукаш О. В., Меркулов Ю. М., Гордієнко А. М. Рослинні смарагди Вороб’ївського. Путівник екологічного маршруту заповідного урочища «Вороб’ївське». – Чернігів, 2002. – 21 с.

Roslynni Smaragdovi 0001   Roslynni Smaragdovi 0002

Оster 2002

4. Лукаш О. В. Екологічна мережа межиріччя Десна – Остер (Чернігівська область) / Матеріали семінару-практикуму ВЕЛ «Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості у їх впровадженні». – Чернігів, 2002. – 16 с.

5. Лукаш О. В., Рак О. О. Зелені скарби Приснов’я. Путівник екологічного маршруту в околицях сіл Нові Боровичі та Загребельна Слобода Щорського району Чернігівщини. – Чернігів, 2003. – 20 с.

Zeleni skarby Prysnovya 0001   Zeleni skarby Prysnovya 0002

6. Лукаш О. В. Робочий зошит для лабораторних робіт з ботаніки. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 124 с.

Lukash 0002   Lukash 0003

Taemnyci lisu7. Нагорна Н. М. Таємниці лісового світу. Сценарій екологічної вистави / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для працівників бібліотек «Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек» (24–25 березня 2004 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2004. – 14 с.

8. Лукаш О. В., Кириленко Л. І. Де Снов зливається з Десною. Путівник еколого-краєзнавчого маршруту в околицях с. Брусилів Чернігівського району Чернігівської області. – Чернігів, 2006. – 23 с.

Snov Desna 0001   Snov Desna 0002

9. Лукаш О. В., Єрмоленко Л. М. Зелені шати Радомської дачі. Путівник екологічного маршруту по заповідному урочищу «Радомська дача». – Чернігів, 2006. – 12 с.

Radomska dacha 0001     Radomska dacha 0002

10. Приоритеты научной ценности особо охраняемых природных территорий Полесья: материалы междунар. научно-практич. семинара, 20 февраля 2014 г., Чернигов, Украина. – Чернигов, 2014. – 96 с.

11. Природні та антропогенно трансформовані екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період: матер. міжнар. наук. конф. «Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у пост чорнобильський період» і міжнар. наук.-практ. студ. конф. «Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій» (9–11 жовтня 2014 р., Чернігів, Україна): збірник статей. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2014. – 240 с.

Буклети

1. Путівник зимових корисних занять учня. Серія «Екологія і здоров’я». – Чернігів, 2002.

Buklet 0001  Buklet 0002