Середа 24 лип. 2024
2011 рік

Проект «Довкілля для України» – це український фрагмент процесу «Довкілля для Європи», що виявився результативним в галузі вирішення екологічних проблем Європейського регіону.

Банет Довкілля 2011

19–21 квітня 2011 року за сприяння Кабінету Міністрів України відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України», який проходив у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський проспект, 15).

ДОКУМЕНТИ ФОРУМА

Резолюція Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (Київ, 19–21 квітня 2011 р.)

Загальна програма Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (2011 р.)


Метою Форуму «Довкілля для України» є зміцнення партнерства органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану довкілля в Україні; інтеграція екологічної політики в галузеві політики; створення еколого-економічних умов для збалансованого (сталого) розвитку держави; гарантування екологічної безпеки, збереження біорізноманіття; формування умов для відтворення природних ресурсів; підвищення ресурсо- та енергоефективності економіки; узагальнення досвіду міжрегіонального й міжнародного співробітництва та розроблення рекомендацій щодо комплексного розв’язання екологічних проблем.

Довкілля 2011 1

 

Організатори:

Міністерство екології та природних ресурсів україни

Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів

Всеукраїнська екологічна ліга

Співорганізатори:

Fuel Alternative LLC

ЗАХОДИ ФОРУМА

Міжнародна науково-практична конференція «Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України» (19–20 квітня 2011 р.)

Секція 1 «Системна екологізація як визначальна умова збереження природно-ресурсного потенціалу»

Секція 2 «Збереження і відтворення біорізноманіття»

Секція 3 «Природоохоронні території як складова природних ресурсів регіонів України»

Секція 4 «Еколого-економічна оцінка природокористування»

Секція 5 «Охорона та збереження природних ландшафтів»

Круглі столи: «Перспективи альтернативної енергетики в Україні»

«Екологічні проблеми видобування корисних копалин»

«Стан і перспективи розвитку екологічного туризму: національний та міжнародний досвід»

«Участь громадськості у розбудові національної екологічної мережі»

Міжнародний форум чистих технологій в Україні «ECOSMART-2011» (19–20 квітня 2011 р.)

Сесія 1 «Національна політика та законодавство у сфері чистих технологій в Україні»

Сесія 2 «Інвестиції, донорські програми у сфері чистих технологій в Україні»

Круглий стіл «Як створити успішну індустрію чистих технологій в Україні: від інновацій до їх впровадження»

Секція 1 «Ефективне управління водними ресурсами  в Україні»

Секція 2 «Ефективне управління відходами в Україні»

Секція 3 «Промислова екологія»

Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Екологічні, соціальні та медико-демографічні проблеми радіоактивно забруднених територій» (20 квітня 2011 р.)

ІІІ Український біопаливний форум UBF-2011 (20–21 квітня 2011 р.)

Сесія 1 «Законодавча база та місце держави на ринку біопалива»

Сесія 2 «Інвестиції та інвестиційні проекти в галузі виробництва біопалива»

Сесія 3 «Енергія з біомаси: проекти в комунальному та промисловому секторах України»

Секція 1 «Індустрія твердого біопалива-2011»

Секція 2 «Біогаз-2011: Власна газова свердловина»

VII Міжнародний бізнес-форум «Перспективи впровадження моделі  “зеленої економіки” в Україні» (21 квітня 2011 р.)

Секція 1 «Шлях до „зеленої” економіки: практика, інновації, інвестиції»

Секція 2 «Роль бізнесу в екологізації економіки: позитивні практики в Україні»

Презентація екологічно чистих технологій переробки відходів, очищення стічних вод, зменшення викидів в атмосферу

Круглий стіл «Органічне землеробство в чистому довкіллі»

У рамках Форуму також були проведені паралельні заходи:

- Презентація книги «Довкілля, екологія та природокористування в Україні» та вручення нагороди «Лідер природоохоронної діяльності–2010»;

- Мистецька галерея «Природа очима художника»;

- Фестиваль екологічних фільмів;

- Виставка Green Art;

- Презентація громадського проекту «Екологічна сумка замість пластику»;

- Спілкування в кав’ярні «Зелена зірка» (із запрошенням відомих осіб, які популяризують ідеї збереження природи);

- Біржа ділових контактів;

- Презентація колекції екологічної моди;

- Клуб «Green drink»;

- Круглі столи «Стан курортно-рекреаційної діяльності в Україні: перспективи міжнародного співробітництва», «Проблеми використання ГМО в Україні: вплив на природні екосистеми та здоров’я населення», «Національна система освіти для збалансованого (сталого) розвитку»; «Бізнес та адаптація до змін клімату: проблеми та позитивні практики»;

- Дискусія «Перспективи екологічної паспортизації об’єктів, які становлять загрозу для довкілля (законодавчі та практичні аспекти).

ВИДАННЯ ФОРУМА

  Forum 2011 1  Forum 2011 2 

Довкілля 2011 2

 

IV Міжнародна виставка «Довкілля 2011» включає такі тематичні розділи:

«ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТ»

Тематичні напрями: технології «зеленого зростання» (екологічно безпечні технології), переробка сміття (вторинна сировина), системи вентиляції, кондиціонування та очищення повітря, органічні (екологічно чисті) продукти харчування та споживчі товари, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, національні природні парки та заповідники, екологічний аудит і сертифікація, екологічні аспекти геологічної галузі

«ВОДНІ РЕСУРСИ – ЖИТТЄДАЙНА СИЛА»

Тематичні напрями: водні ресурси України, інтегроване управління водними ресурсами, науково-дослідна робота у сфері водних ресурсів, рибні ресурси України: їх збереження, поповнення та відновлення, обладнання для очищення технічних вод, фільтри для очищення та озонування питної води, діюча модель технологічного процесу водопостачання, системи осмосу, автоматичні системи зрошення, питна бутильована вода, мала гідроенергетика

«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО – ДІМ ПРИРОДИ»

Тематичні напрями: управління лісовим господарством, науково-дослідна робота у сфері лісового господарства, захист та відновлення лісів, авіаційна охорона лісів, заповідна справа, заготівля та переробка деревини: природозберігаючі технології, сучасні лісові меліорації, мисливські господарства, діюча модель «Типологія лісів України», Карпати: заповідні території, рекреація та господарська діяльність

«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА НАУКА»

Тематичні напрями: науково-дослідні та лабораторні розробки, дослідження у галузі органічних сполук і біоматеріалів, альтернативні джерела палива та енергії, навчальна та науково-методична література, дитяча технічна творчість, дошкільна, загальна середня та професійно-технічна освіта, неформальна екологічна освіта, інноваційна діяльність навчальних закладах різних рівнів (досвід, проекти, програми, технології), інновації в навчальній техніці (наочно-лабораторні, технічні та програмно-педагогічні засоби навчання, електронні системи тощо)

«ВІЙСЬКОВА ЕКОЛОГІЯ»

Тематичні напрями: безпечне збереження та утилізація зброї, термін придатності якої закінчився, системи контролю та моніторингу за станом довкілля на об’єктах військової діяльності, елементи національної екологічної мережі на землях оборони, військові полігони: заходи з відновлення забруднених територій, безпечні технології переробки та знищення паливних відходів, хімічний захист, розроблення та випробування високочастотних радіовипромінювальних систем

«ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ»

Тематичні напрями: санаторії, курорти, бази відпочинку, заповідники і національні парки України, туроператори, турагентсва, авіакомпанії, готельний бізнес, туристичні маршрути, програма «Зелений туризм», вищі навчальні заклади, що готують фахівців туристичної галузі, обладнання та аксесуари для спорту і активного відпочинку

«АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»

Тематичні напрями:сонячна енергетика, вітроенергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика, додаткове обладнання альтернативних енергоустаткувань, теплові насоси, тверде біопаливо (паливні пелети та брикети), біогаз, альтернативні моторні види палива, енергозберігаючі технології у промисловості та будівництві

«УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕЦИКЛІНГ»

Тематичні напрями: перероблення та утилізація особливо небезпечних  відходів (пестицидів, гербіцидів), промислові відходи (збирання, транспортування, перероблення, мінімізація утворення відходів), тверді побутові відходи (збирання, транспортування, перероблення, сортування, роздільне збирання, інтегроване управління відходами, вироби з відходів), перероблення відходів в енергію – добування біогазу, перероблення біомаси

«ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ»

Тематичні напрями: очищення пилогазоповітряних викидів промислових підприємств, аспірація, вентиляція, дезодорація та кондиціонування повітря промислових приміщень, іонізація повітря

«МОНІТОРИНГ»

Тематичні напрями: моніторинг води, повітря, стічних вод, емісії

 

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи