Понеділок 12 квіт. 2021
Звіти та публікації 2015 рік

Звіт про роботу Наукової ради 

Всеукраїнської екологічної ліги 

за 2015 рік

Практична природоохоронна діяльність ВЕЛ підтримується фаховим, неупередженим обґрунтуванням науковців – членів Ліги. Позиція ВЕЛ з проблемних питань формується з урахуванням пропозицій, рекомендацій представників різних галузей науки, без вузьковідомчих впливів.Наукова діяльність Всеукраїнської екологічної ліги здійснювалася у кількох наукових напрямках.

І. Сприяння збалансованому розвитку та інтеграція екологічної складової у галузеві та регіональні політики, програми розвитку територіальних громад

 1.1. Виклики та перспективи впровадження в Україні глобальних цілей збалансованого розвитку 

Наукова спрямованість. Вимогою європейських директив, які Україна має імплементувати до національного законодавства згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, є розробка та прийняття регіональних Стратегій та програм  розвитку до 2020 року. 

Всеукраїнська екологічна ліга започаткувала проект з надання допомоги місцевим громадам у формуванні Стратегічної цілі  «Екологічна безпека та збереження довкілля» та включення її до стратегій розвитку областей до 2020 року, приведення їх у відповідність до вимог, викладених у європейських директивах.

Експертами Всеукраїнської екологічної ліги було проаналізовано регіональні проекти Стратегій розвитку до 2020 року, вироблено рекомендації щодо включення до них Стратегічної цілі 4 «Екологічна безпека та збереження довкілля».

26 лютого відбулася зустріч голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко з першим заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації Г. Дмитренком, оскільки в опублікованому проекті Стратегії розвитку Житомирської області до 2020 року взагалі відсутній розділ, присвячений навколишньому середовищу. За результатами зустрічі було ухвалено створити робочу групу для доопрацювання Стратегії розвитку Житомирської області до 2020 року у розділі екологічної безпеки та збереження довкілля та підготувати узгоджений варіант. 

19 березня в приміщенні Сумської обласної державної адміністрації за ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги проведено круглий стіл«Екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх розв’язання»У ході обговорення питань порядку денного учасники підтримали рішення включити до Стратегії розвитку Сумської області до 2020 року Стратегічну ціль 4 «Екологічна безпека та збереження довкілля» та висловили пропозиції щодо розв’язання екологічних проблем області, які було викладено в резолюції.

Як результат плідної співпраці Всеукраїнської екологічної ліги, органів місцевого самоврядування, початої ще 2014 році12 березня  депутати Черкаської обласної ради затвердили Стратегію розвитку Черкаської області на період до 2020 року, включивши Стратегічну ціль 4 «Екологічна безпека та збереження довкілля», яка була розроблена експертами Черкаської обласної організації ВЕЛ разом з працівниками департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації та науковцями.

3 квітняв рамках цієї кампанії у м. Рівне відбулося засідання круглого столу «Екологічні проблеми Рівненської області та шляхи їх розв’язання». Метою круглого столу є формування пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем Рівненської області для подальшого формування Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збереження довкілля», яка була запропонована обласній державній адміністрації для включення у Стратегію розвитку Рівненської області до 2020 року.Під час виступів та обговорення учасники підкреслили важливу роль співпраці органів місцевого самоврядування, представників природоохоронних організацій, громадськості та науковців для розв’язання екологічних регіональних проблем.

21 травняв м. Кіровоград відбулося засідання круглого столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання», організатором якого виступила Всеукраїнська екологічна ліга. У засіданні круглого столу взяли участь представники органів місцевого самоврядування, природоохоронних громадських організацій, науковці, ЗМІ. Стратегія розвитку Кіровоградської області до 2020 року на час проведення заходу вже затверджена, але не містить чітко виділеної екологічної складової. Експерти ВЕЛ підготували проект Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збереження довкілля» й представили його обласній державній адміністрації, запропонувавши включити її до Стратегії області. Керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації  подякував експертам Всеукраїнської екологічної ліги за проведену роботу і відзначив, що обласна державна адміністрація буде намагатися й надалі враховувати засади збалансованого розвитку під час прийняття управлінських рішень.

4 червня відбувся круглий стіл «Розроблення та впровадження місцевих планів дій з охорони навколишнього середовища», організатором якого виступила Вінницька ОО ВЕЛ. Учасниками засідання стали представники обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, Департаменту екології та природних ресурсів у Вінницькій області, депутати обласної ради, науковці, громадські діячі. Відбулося обговорення питань щодо розроблення місцевих планів дій з охорони навколишнього середовища як інструменту зміцнення екологічної складової збалансованого розвитку, а такожобмін досвідом підготовки регіональних програм охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Відновлення Сходу України на засадах збалансованого  розвитку

 Наукова спрямованість. Найгострішою проблемою в Україні сьогодні є воєнні дії на території Луганської та Донецької областей. В умовах війни увага влади зосереджується на таких нагальних питаннях як фінансування армії, влаштування біженців та надання допомоги пораненим, відновлення зруйнованої інфраструктури. Але в той же час, потрібно приділяти увагу й іншим наслідкам воєнних дій, серед них: забруднене довкілля, погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, безробіття, демографічна криза, зниження інвестиційної привабливості регіону. Проблеми стану навколишнього середовища можуть перетворитися на загрози соціального та економічного характеру. З огляду на взаємопов’язаність економічної, соціальної та екологічної складової, необхідно визначити перспективи відновлення постраждалих територій на засадах збалансованого розвитку. 

12 січняу місті Краматорську відбулося засідання колегії Донецької обласної державної адміністрації, на якому розглядалися складні питання соціально-економічного розвитку областей, які знаходяться у зоні бойових дій на сході в Україні, у якому взяла участь голова Всеукраїнської екологічної ліги Т. В. Тимочко. З метою подолання наслідків війни і забезпечення необхідного рівня безпеки життєдіяльності населення у східних регіонах Всеукраїнською екологічною лігою запропоновані комплексні заходи, серед яких проведення екологічного моніторингустану промислових об’єктів підвищеної небезпеки, природоохоронних територій з оцінкою шкоди, завданої екосистемам (здійснити облік червонокнижних видів, визначити ступінь порушення та деградації ландшафтів тощо); розробленняпрограмвідновленняпорушених екосистем, об’єктів природно-заповідного фонду із залученням представників міністерств, відомств, центральних та місцевих органів влади, науковців, працівників об’єктів ПЗФ Донецької та Луганської областей, громадських природоохоронних організацій; здійснення санітарно-гігієнічного аналізуводопровідно-каналізаційних мереж та природних джерел водопостачання, особливо в населених пунктах, віддалених від обласних центрів, для визначення їхньої придатності до використання; проведення геолого-екологічного аналізувугільних шахт для визначення ступеня їхньої безпеки та розроблення заходів з відновлення геологічного середовищапісля воєнних дій; забезпечення фінансування програми відновлення р. Сіверський Донецьз метою стабільного водопостачання Донецької та Луганської областей; розроблення Плану дійз відновлення транспортної інфраструктури, мережі трубопроводів водопостачання та тепломереж, незадовільний стан яких призводить до втрат води і підтоплення територій, систем газопостачання та опалення у Луганській та Донецькій областях.

24 та 25 вересняу м. Слов’янськ (Донецька область) відбулася конференція «Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку». Організаторами виступили Всеукраїнська екологічна ліга та Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України «Донбас». Метою конференції було визначення стратегічних пріоритетів, розроблення місцевих планів дій та напрямів співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, ініціативних груп, міжнародних організацій для відновлення східних областей України на засадах збалансованого розвитку.

Учасники обговорювали проблемні питання відновлення промислового потенціалу, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, сприяння збалансованому розвитку сільського господарства, відновлення природних екосистем.В рамках конференції були презентовані інвестиційні проекти, а також представлені відновлені об'єкти інфраструктури.

1.3. Природно заповідний фонд України

 Наукова спрямованість.Створення нових, захист та підтримка вже існуючих об’єктів природно-заповідного фонду України, розширення меж заповідання.

27 березня Всеукраїнська екологічна ліга разом з громадськими природоохоронними організаціями організувала виїзне засідання до с. Шульгівка (Петриківський район, Дніпропетровська область), присвячене питанню будівництва звіроферми на території, яка зарезервована для створення національного природного парку «Орільський». Місцеві мешканці підтримали рішення продовжити боротьбу за створення національного природного парку.

25 серпня голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко з групою експертів здійснила виїзд до бурштинових копалень у Рівненській області. Наслідки хижацького видобування бурштину є катастрофічними. Через порушення кореневої системи дерева всихають і можна побачити цілі плантації рудого лісу. В процесі видобування бурштину повністю руйнується цілісність рослинного покриву, родючий шар ґрунту змішується з нижнім піщаним і екосистема цілковито втрачає здатність до відновлення.

4 вересня відбулося засідання круглого столу «Рекультивація територій, порушених внаслідок видобування бурштину», організатором якого виступила Всеукраїнська екологічна ліга, за активної участі членів Рівненської обласної організації ВЕЛ. Засідання круглого столу проходило у приміщенні  Рівненської обласної державної адміністрації. Учасники мали змогу поїхати до місць видобування бурштину та рекультивації територій у с. Клесів (Рівненська область), де  побачили руйнівні наслідки видобування: піщані пустелі, розритий ґрунт та ділянки мертвого лісу. Учасники відвідали також місця рекультивації територій, яку здійснило державне підприємство «Бурштин України». 

1.4. Екологічні проблеми енергетики у контексті глобальних змін клімату

Наукова спрямованість. Запровадження біоенергетики є пріоритетним напрямом розвитку, як окремої держави, так і світу в цілому. Україна має потужний потенціал для переходу на відновлювані джерела енергії, зокрема, біомасу.

Всеукраїнська екологічна ліга здійснювала супровід реалізації Дніпропетровською ОО ВЕЛ проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біо-енергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні», у ході якого необхідно розробити аналітичний звіт та запропонувати рекомендації щодо вирощування енергетичних культур в Україні, з визначенням недоліків та переваг. 

21-27 червня група експертів проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в України» перебувала у Швеції з робочим візитом. Під час візиту вони ознайомилися з кращими практиками відновлюваної енергетики.

20 листопада в приміщенні Київського національного університету технологій та дизайну відбулася IV міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет». Протягом заходу учасники розглянули ряд питань, які стосувалися енергоефективності та енергозбереження як чинників інноваційного розвитку сучасного університету.

В рамках конференції проведено презентацію робіт студентів-фіналістів конкурсу плакатів на тему «Збережи energy». Крім цього, для учасників заходу експертами Всеукраїнської екологічної ліги були проведені тренінги з енергозбереження, під час яких засобами ТЗН ознайомлено учасників з технологіями  перетворення сміття на цінний енергетичний ресурс і яким чином такі технології можна запровадити в Україні.

23 листопадау приміщенні бібліотеки імені М. Костомарова ЦБС Шевченківського району м. Київ відбувся семінар на тему «Енергозбереження у побуті», який провели експерти Всеукраїнської екологічної ліги. Захід пройшов продуктивно, а висвітлені питання викликали жваве обговорення учасників. Всі погодились з тим, що сміття на території України, є справжнім екологічним лихом – у майбутньому може перетворитися на цінний енергетичний ресурс.

Члени Вінницької ОО ВЕЛ спільно з управлінням внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації у вересні взяли участь у проведенні круглого столу «Стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики».

10 грудня за ініціативи Черкаської ОО ВЕЛ проведено семінар «Енергоефективне освітлення – важливий фактор збереження довкілля». Цільовою аудиторію стали студенти. Окрім питань щодо використання енергоефективних ламп, обговорили економічну складову використання сучасних світлодіодних ламп та отримання екологічного та соціального ефекту від їх використання. Всі учасники семінару отримали матеріали надані Програмою розвитку ООН «Заміни лампи – зміни світ».

17 грудня у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за участю членів Чернівецької обласної організаціївідбулося обговорення проблем альтернативних джерел енергії і можливостей їх використання в області. У ході обговорення питань порядку денного заслухані повідомлення щодо особливостей використання теплових помп, рідкого палива, виготовленого із вторинних енергоресурсів – продуктів утилізації гуми, пластичних мас тощо, твердих, рідких і газових біопалив, можливостей перетворення енергії сонячного випромінювання в енергію електричного струму. Велику зацікавленість викликало повідомлення про виробництво біоетанолу й метану на Лужанському спиртовому заводі та можливості використання сонячних колекторів. Учасники «круглого столу» підкреслили інертність керівників різних рівнів, що стримує ініціативи щодо використання альтернативних джерел енергії в області й загалом кроки до досягнення енергетичної незалежності країни. 

1.5. Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології

Наукова спрямованість. В сучасних умовах проблема накопичення відходів є однією з провідних загроз екологічній безпеці держави. В Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів.  Всеукраїнська екологічна ліга продовжила започатковану в 2013 році масштабну кампанію «Поводження з відходами в Україні» і провела ряд заходів щодо рішення проблем поводження з відходами. 

11 березня в приміщенні Великої конференц-зали Національної академії наук України відбулося засідання круглого столу «Законодавче регулювання поводження з відходами в Україні».Учасники засідання обговорили кілька моделей поводження з відходами, зокрема систему, яка поширена у багатьох європейських країнах і базується на принципі відповідальності виробника. Крім цього, було погоджено необхідність імплементації положень основних директив Європейського Союзу, які стосуються поводження з відходами у національне законодавство. Перш за все, це Директива 75/442/ЕWG про відходи, Директива 91/689/EWG про небезпечні відходи та Директива ЄС 94/62 про упаковку та відходи. Вони регулюють проблемні питання поводження з відходами, вводять вимоги з ліцензування засобів для їх переробки і рекомендації щодо поводження з ними. За результатами обговорення учасники ухвалили резолюцію та пропозиції до законодавчих актів у сфері регулювання поводження з відходами.

19 березня члени Всеукраїнської екологічної ліги за участю представників органів місцевого самоврядування, громадськості провели виїзне засідання на колишньому полігоні твердих побутових відходів у с. Стецьківка Сумської області, де під прикриттям рекультивації відбувається пошук металобрухту. Побутові відходи зазнали складних фізико-хімічних та біохімічних змін, що призвело до утворення та потрапляння багатьох токсичних сполук та елементів у навколишнє середовище. Підземні води, що залягають поряд з полігоном, забруднені фенолами, нітратами, важкими металами, патогенними бактеріями та гельмінтами. Всеукраїнська екологічна ліга звернулася до Генеральної прокуратури України щодо перевірки легальності виконуваних робіт підрядною організацією, а також зробила запит до Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Сумській області з вимогою зробити аналіз води, атмосферного повітря та ґрунту поблизу полігону.

16 квітня спільно з Екологічною Рециклінговою Асоціацією України Всеукраїнська екологічна ліга організувала та провела круглий стіл «Запровадження екологічно безпечної системи поводження з побутовими відходами у Запорізькій області», на якому запропоновано концепцію комбінованої організаційно-економічної системи поводження з відходами кінцевого споживання продукції. Згідно з Реєстром місць віддалення відходів, на території області розміщено 96 полігонів відходів, з яких 60 - це полігони твердих побутових відходів. За рахунок коштів обласного бюджету передбачено будівництво полігонів твердих побутових відходів, зокрема: в м. Кам’янка-Дніпровська (стан готовності – 50%), в с. Велика Білозерка Великобілозерського району (92%), в м. Гуляйполе (52%).  

Харківська ОО ВЕЛ спільно з Національною академією наук України та УДНДІ проблем водопостачання, водовідведення і охорони навколишнього середовища «УкрВОДГЕО» 27-28 квітняна базі Харківського національного університету будівництва та архітектури провели щорічну міжнародну науково-технічну конференцію «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів». Одна з секцій мала назву «Відходи».Робота студентської секції пройшла успішно. Усі доповіді були змістовними та науково обґрунтованими. За результатами конференції були надруковані матеріали ХХІІ (щорічної) міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська секція).

21 травня відбулася робоча зустріч з питань утилізації та переробки електронних та електричних відходів в Україні за участю генерального директора Польського відділення Європейської рециклінгової платформи 
(м. Варшава, Польща) Міколая Йозефович, керівника проектів екологічної організації «Віднови середовище» (м. Кельце, Польша) Марти Щецінської, уповноваженого правління фірми «MB Recykling» (м. Кельце, Польша) Давіда Стемпень. Голова ВЕЛ Тетяна Тимочко під час свого виступу підкреслила, що в Україні немає окремих законодавчих актів, які регулюють поводження з відходами електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), які включають побутову техніку, оргтехніку, хімічні елементи живлення. Це призводить до того, що ці відходи разом з побутовим сміттям потрапляють на полігони, де під впливом атмосферних чинників вони руйнуються та виділяють токсичні сполуки. Учасники робочої зустрічі обговорили можливості співпраці та подальшого обміну досвідом, а також запропонували шляхи розв’язання проблем, пов’язаних з поводженням з ВЕЕО в Україні.

10–11 листопада відбувся Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології». Організаторами якого виступили Всеукраїнська екологічна ліга, Екологічна рециклінгова асоціація України, Медіа ДАК, Центр муніципальних технологій. У Форумі взяли участь народні депутати України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання для збирання, транспортування, зберігання та переробки відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронні громадські організації, ЗМІ. Учасники Форуму висловили пропозиції для розв’язання проблем, пов’язаних з відходами, які були викладені у Резолюції.

27 листопада на базі Черкаського державного технологічного університету відбувся науково-практичний семінар «Поводження з відходами: законодавство, економіка, технології» за участю представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, промислових підприємств, які причетні до утворення або переробки відходів, громадських активістів міста. У ході обговорення питань порядку денного порушено багато нагальних питань серед яких питання щодо оформлення декларації про утворення відходів.Усі учасники отримали комплект матеріалу щодо тематики семінару.

1.6. Збереження водних ресурсів

27 червняу м. Рахів відбулося святкування Дня Дунаю, яке є спільним пан-європейським заходом, і відзначається щорічно в 14 країнах басейну річки під егідою Міжнародної комісії з захисту р. Дунай. Захід був організований за підтримки компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна, Управління культури і Департаменту освіти та науки Закарпатської обласної державної адміністрації, Рахівської районної державної адміністрації та Басейнового управління водних ресурсів (БУВР) річки Тиса. В рамках заходу відбувся дитячий фестиваль «Тиса – молодша сестра Дунаю», на якому глядачі побачили конкурс еко-моди, проведений майстер-клас з плетіння маскувальної сітки «Подаруй воїну захист!». Компанія Кока-Кока Беверіджиз Україна передала Рахівському району 8 контейнерів (об’єм 1100 л) для роздільного збору твердих побутових відходів, які були встановлені вздовж прибережної смуги річки Тиси.

ІІ. Експертна діяльність та сприяння науковим дослідженням 

2.1.Регіональні екологічні тижні

 15 квітня в приміщенні Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся семінар «Еколого-просвітницька діяльність у педагогічній діяльності»,на якому фахівці ВЕЛ презентували інноваційні технології для формування у дітей екологічного світогляду та дбайливого ставлення до природи. 

2.2. Наукова діяльність

17 грудня в м. Київ відбулася національна конференція, на якій було презентовано Концепцію стратегії низьковуглецевого розвитку в Україні.

У заході взяли участь представники Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Програми розвитку ООН в Україні, природоохоронних громадських організацій, міжнародні експерти, науковці. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що питання змін клімату є надзвичайно важливими, і в Україні вони також стають відчутними. Учасники конференції погодили Концепцію стратегії низьковуглецевого розвитку в Україні.

Голова Дніпропетровської ОО ВЕЛ Грицан Ю. І. у рамках проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні», основна мета якого – створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудова інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля використання потенціалу сільськогосподарської біомаси країни для муніципального тепло- та гарячого водопостачання, що дозволить зменшити обсяг викидів парникових газів.

Членами Тернопільської ОО ВЕЛ 15 квітняпроведено науковий семінар «Актуальні проблеми розвитку Поліського регіону».  

1-2 квітня члени Дніпропетровської МО ВЕЛбрали участь у VI Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна-2015» у ДВНЗ Національному гірничому університеті.

28 травня понад 60 учасників взяли участь у Міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», яка відбулася на базі Житомирського державного технологічного університету.Співорганізаторами конференції виступили Всеукраїнська екологічна ліга, а також Науково-методичний центр Управління освіти Житомирської міської ради, Державна екологічна інспекція у Житомирський області, Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського та інші вищі навчальні заклади України. Конференцію «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» було проведено в рамках реалізації проекту Європейської Комісії «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ (довкілля, якість продуктів харчування, охорона здоров’я і суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами». Участь у конференції взяли студенти, магістри та аспіранти 14 вищих навчальних закладів з України та Білорусі. 

9 липняна базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся науково-практичний семінар «Стан та перспективи збереження Дністра», організований Кам’янець-Подільським РО ВЕЛ, науковцями національного природного парку «Подільські  Товтри» та природничого факультету університету. У заході взяли участь представники Кам’янець-Подільської районної держадміністрації, представники сільських рад, освітяни району. На семінарі прийнято резолюцію, в якій запропоновані заходи вирішення проблемних питань в басейні річки Дністер.

9 жовтня Дніпропетровська ОО ВЕЛспільно з кафедрою  екології та охорони навколишнього середовища провели II Міжнародну науково-практичну конференцію «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем», в якій взяли участь представники 6 установ  інших країн: Польщі, Іспанії, Казахстану, Алжиру, Білорусі, Італії, 15 вищих навчальних закладів та  12 наукових установ України, а також представники районних та міських осередків обласної організації, члени Правління, наукової ради ВЕЛ.

17 вересня проведена науково-практична конференція «20 років аграрної реформи в Україні: досягнення і проблеми» на базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету за ініціативи Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна», активними учасниками якої стали представники Дніпропетровської обласної організації

17 жовтня у с. Таїрове (Одеська область) відбулася конференція «Сучасні соціально - екологічні проблеми Сухого лиману та шляхи їхнього вирішення». Захід був присвячений екологічним наслідкам антропогенного забруднення Сухого лиману, шляхам відновлення його природного стану та реалізації рекреаційного потенціалу. У конференції взяли участь представники Всеукраїнської екологічної ліги, Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ), Херсонського державного аграрного університету, науковці, депутати, представники ЗМІ. 

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги запропонували розробити стратегію відновлення природного стану Сухого лиману на засадах збалансованого розвитку із залученням провідних науковців та представників громадських природоохоронних організацій. По-перше, зробити комплексне лабораторне дослідження проб води та мулових відкладів щодо наявності забруднюючих речовин, по-друге, визначити основних забруднювачів Сухого лиману та здійснити перевірку очисних споруд цих підприємств. У разі недотримання ними вимог природоохоронного законодавства Всеукраїнська екологічна ліга звернеться до державних контролюючих органів з вимогою зобов’язати основних забруднювачів Сухого лиману мінімізувати свій негативний вплив. 

25 лютого члени обласної організації Рівненської ВЕЛвзяли участь у науково-практичному семінарі «Менеджмент і маркетинг органічного виробництва». Провели у квітні на базі Національного університету водного господарства та природокористування науково-практичну конференцію «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища». 

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гончара м. Херсон 19-20 листопада  було проведено 6-ий Міжнародний Екологічний Форум «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета». В засіданнях секцій, окрім державних та громадських природоохоронних організацій, приймали участь науковці з Херсонського державного та аграрного університетів, представники Херсонської торгівельної палати, представники культурних центрів. На засіданні панельної секції «Екологічний туризм як компонент формування іміджу території» розглядалися нагальні питання розвитку нових еко-туристичних маршрутів, які б об’єднували в собі історико-культурні пам’ятки, естетично привабливі краєвиди та залучали місцеве населення до розробки туристичної інфраструктури.

У жовтні членами Вінницької МО ВЕЛспільно з працівниками  Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва проведено круглий стіл «Екологічна безпека продуктів харчування».

29 червня за ініціативою Корсунь-Шевченківського РО ВЕЛ(Черкаська область) відбулись громадські слухання щодо незаконного будівництва міні-ГЕС (с. Стеблів). У ході обговорення прийнято рішення про підготовку звернення до органів місцевого самоврядування щодо заборони будівництва.

ІІІ. Діяльність вел у сфері освіти для збалансованого розвитку

Робота з дітьми та молоддю є одним із пріоритетних напрямків роботи ВЕЛ, під час якої приділяється належна увага освітній діяльності,спрямованій на набуття підростаючим поколінням знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формують новий світогляд, який є соціально бажаним, економічно життєздатним і екологічно збалансованим. 

20 жовтня в Черкаському державному технологічному університеті для студентів другого курсу проведено семінар «Реформування екологічної політики держави», метою якого стало обговорення адаптації природоохоронного законодавства до європейських стандартів. Організаторами заходу виступили голова Черкаської ОО ВЕЛНаталія Фоміна та голова Черкаської ОО НМЦ «Екологічні ініціативи» Сергій Шмиголь. На заході були представлені головні аспекти Директив ЄС щодо управління довкіллям та інтеграції екологічної політики у інші галузеві політики за напрямками: якість атмосферного повітря, управління відходами та ресурсами, якість води та управління водними ресурсами, охорона природи, промислове забруднення та техногенні загрози, зміни клімату та захист озонового шару, генетично модифіковані організми. Жваве обговорення аудиторії викликала Стратегія регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року. Представники Департаменту екології та природних ресурсів запропонували студентській молоді взяти участь у реалізації Стратегії та подавати на розгляд проектні ідеї, направлені на забезпечення виконання стратегічних цілей у 2017–2020 рр. 

IV. Співпраця з органами влади, бізнесом, громадськими та політичними організаціями

Багаторічна співпраця Всеукраїнської екологічної ліги з органами державної влади, з організаціями різного спрямування у сфері захисту довкілля, дозволяє зробити роботу більш ефективною. 

4 лютогоу Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  відбулися слухання «Аналіз стану природно-заповідного фонду України». Необхідні суттєві зміни в стратегії законодавчого управління, і першим кроком має бути накладання мораторію на будь-які зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Починаючи з 2010 року народні депутати 4 рази вносили законопроект про надання дозволу на полювання у природно-заповідних об’єктах, що є неприпустимим порушенням заповідного режиму. Крім цього, вкрай необхідно розпочати адаптацію українського законодавства до європейських директив у сфері охорони довкілля.

Під час підготовки України до ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (25-27 вересня 2015 року) Всеукраїнська екологічна ліга звернулася до Президента України з листом, у якому зазначила, що розв’язання викладених у ньому проблем потребує прийняття Доктрини переходу України до сталого розвитку та Національного плану дій з впровадження сталого розвитку, визначила пріоритетні для України на період до 2020 року цілі сталого розвитку:

 1. Ліквідація голоду, забезпечення продовольчої безпеки й поліпшення харчування та сприяння збалансованому розвитку сільського господарства.
 2. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей для всіх жінок і дівчат.
 3. Забезпечення наявності водних ресурсів і санітарії для всіх і їх раціональне використання.
 4. Створення міцної інфраструктури, сприяння забезпеченню всеосяжної та збалансованої індустріалізації й впровадженню інновацій.
 5. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості та збалансованості міст і населених пунктів.
 6. Прийняття термінових заходів у сфері боротьби зі зміною клімату та її наслідками.
 7. Захист, відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне управління лісами, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і припинення процесу втрати біорізноманіття.
 8. Сприяння побудові миролюбних і відкритих спільнот збалансованого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення на всіх рівнях ефективних і підзвітних установ, заснованих на принципі широкої участі.
 9. Зміцнення засобів досягнення збалансованого розвитку та активізація роботи механізмів глобального партнерства для сталого розвитку.

16 грудня Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи провів слухання на тему: «Реформування природоохоронної галузі: зміна системи нагляду за дотриманням законодавства». Національна екологічна рада України за участю Всеукраїнської екологічної ліги та інших громадських організацій розробила та затвердила на своєму засіданні Проект реформування природоохоронної галузі в Україні, який був направлений в усі відповідні органи влади, включаючи Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Результатом плідної співпраці Вінницької ОО ВЕЛ та Вінницької обласної ради стало прийняття сесією рішення про надання області статусу – зона вільна від ГМО (рішення сесії Вінницької обласної ради від 20 березня).  

Протягом року багато сигналів про порушення екологічного стану довкілля надійшло відгромадських активістів. 

8 червня стався вибух на території нафтобази «БРСМ-нафта», що знаходиться у селі Крячки (Васильківський район, Київська область). 19 червня за зверненням мешканців, експерти Всеукраїнської екологічної ліги, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК та громадські активісти Васильківського району здійснили велику експедицію, побувавши на нафтобазі «БРСМ-нафта» та відвідали прилеглі до неї села Крячки й Путрівка і місто Васильків. Експерти взяли проби води, ґрунту та рослинності для проведення аналізів на вміст залишків нафтопродуктів після пожежі на нафтобазі «БРСМ-нафта». 

14 липня відбулася прес-конференція, присвячена екологічним та соціальним наслідкам пожежі на нафтобазі. 

2 липня експерти ВЕЛ разом з начальником рятувально-водолазної служби ГО «ТОВРЯТВОД» виїхали у м. Хмільник до санаторію «Поділля», звідки надійшов сигнал про жорстокі  умови утримання дельфінів у місцевому «дельфінарії». У ході візиту було з’ясовано, що дельфіни утримуються  з численними порушеннями Правил і норм утримання дельфінів в умовах неволі, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України у 2012 році. 

24 липня голова Дніпропетровської ОО ВЕЛГрицан Ю.І. взяв участь у черговому  засіданні робочої групи з питань Комплексної регіональної програми (стратегії) екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2026 роки щодо обговорення проекту у Дніпропетровської обласної ради.

27 липня експерти Всеукраїнської екологічної ліги та активісти громадської організації  «Буслав Січ» зустрілись з представниками басейнового управління водних ресурсів р. Рось та представниками ТОВ «Енергія 1» для отримання офіційних коментарів щодо екологічного стану річки та пошуку шляхів розв’язання проблеми. Експерти зафіксували критично низький рівень води в р. Рось, що несе не лише економічну, а й соціальну та екологічну загрозу. 

7 серпня відбулась прес-конференція «Стан найбільшої річки України. Куди подівся могутній Дніпро?» посередині течії Дніпра, на якій було обговорено проблеми незаконного видобутку земснарядами. У прес-конференції взяли участь голова Держводагенства України Ірина Овчаренко, голова Державної екологічної інспекції України Андрій Заїка, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. Після прес-конференції громадські активісти та журналісти здійснили рейд з перевірки роботи земснарядів. Виявлено 5 працюючих земснарядів в акваторії Дніпра в межах Києва. Всеукраїнська екологічна ліга вимагає:

- розпочати програму екологізації промислових підприємств з метою обмеження та повної заборони скидання неочищених стічних вод в ріки;

- припинити незаконне видобування річкового піску;

- здійснити інвентаризацію та винести в натуру межі водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

- підключити в обов’язковому порядку існуючі суб’єкти господарювання (за їх рахунок), які вже збудовані в прибережній захисній смузі, до міських каналізаційних мереж;

- заборонити будівництво на землях водного фонду».

11 серпня за ініціативи мешканців селища Жовтневе відбулися громадські слухання щодо діяльності ДП «Роза-хутро» та його впливу на навколишнє середовище. Організатором заходу виступила Всеукраїнська екологічна ліга. У слуханнях взяли участь 323 чоловіки, серед яких Юрій Левченко, народний депутат України, Сергій Салата, начальник управління екологічного моніторингу та атмосферного повітря Міністерства екології та природних ресурсів України, Таміла Долгачова, головний інженер ДП «Роза-хутро». У ході обговорення розглядалися екологічні наслідки роботи підприємства, зокрема: шум та викиди забруднюючих речовин. На засіданні було ухвалено такі рішення:

 1. Звернутися до першого заступника директора – начальника управління екології та природних ресурсів з вимогою не надавати дозвіл на роботу ДП «Роза-хутро».
 2. Взяти підфакельну пробу атмосферного повітря за участі незалежної екологічної експертизи та у присутності активістів.
 3. Звернутися до головного управління Держсанепідемслужби м. Києва з оскарженням рішення про віднесення ДП «Роза-хутро» до V класу за санітарною класифікацією.
 4. Залучити журналістів для проведення журналістського розслідування.
 5. Звернутися до КМДА зі скаргою на бездіяльність керівників Святошинської районної державної адміністрації.
 6. Звернутися до КМДА з вимогою надати прилеглим до ДП «Роза-хутро» районам статус житлової зони.
 7. Створити Громадську раду селища Жовтневе.

28 вересня до нашої організації звернулися активісти м. Корсунь-Шевченківський (Черкаська область) з інформацією про забруднення р. Рось у їхньому місті. Аналізи Держсанепідемстанції підтвердили наявність підвищених концентрацій мікробіологічних показників (коліформних бактерій, які мешкають у каналізаційних стічних водах). Передача КП «Білоцерківводоканал» в концесію ТОВ «Білоцерківвода» відбувалося без проведення громадських слухань, про що свідчить звернення. Всеукраїнська екологічна ліга  вимагатиме у суді визнання ТОВ «Білоцерківвода» забрудниками р. Рось та компенсування шкоди, нанесеної довкіллю.

У листопаді за результатами звернення мешканців м. Запоріжжя ВЕЛ звернулася до Голови Державної екологічної інспекції України Заїки А. М. з вимогою провести позапланові перевірки підприємств, які перевищують норми викидів у атмосферне повітря у м. Запоріжжя, оскільки згідно зі ст. 16 Конституції України забезпечення екологічної безпеки є обов’язком держави.

Мешканці м. Запоріжжя  скаржаться на постійне погіршення стану навколишнього середовища міста, зокрема критичний стан атмосферного повітря. В залежності від напрямку вітру зі сторони Заводського району відчувається сильний запах сірководню, над містом стоїть смог, крім цього у повітрі спостерігаються дрібнодисперсні частки промислових викидів. У місті сконцентрована велика кількість промислових металургійних та коксохімічних підприємств, серед яких головними забруднювачами є ВАТ «Запоріжсталь» (за рік викидає 59 тис. т забруднюючих речовин у повітря), ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (16 тис. т/рік), ПАТ «Запоріжкокс» (3 тис. т/рік) та ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» (2 тис. т/рік). Згідно з офіційними даними, за 2014 рік стаціонарними джерелами у атмосферне повітря Запорізької області було викинуто 206 тис. т забруднюючих речовин.

28 грудняексперти Всеукраїнської екологічної ліги здійснили робочий виїзд до с. Любарці (Київська область) на підприємство «Екогума», яке займається збиранням та переробкою автомобільних шин на різну продукцію.

ЧлениЧернівецької ОО ВЕЛвзяли участь у громадських слуханнях проекту «Регіональної програми робіт з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на період 2015-2019 роки» та у робочій нараді Прут-Дністерського БУВР щодо внесення запропонованих пропозицій. Окрім того, члени Чернівецької ОО ВЕЛ залучилися до ревізії діяльності усіх підприємств Чернівецької області, які займаються добуванням піску та гравію. На відрізках відбору річкового гравію здійснювали моніторинг рівня води, стану русла та гідрохімічних показників річки, а також стану біоценозів в заплаві та на вищих терасах. Для спостереження за добуванням піску та гравію в усіх адміністративних районах Чернівецькій області створена мережа громадських контролерів зі складу членів ВЕЛ. 

В розділі "Наукові дослідження та експертизи":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи