Субота 25 трав. 2024
Про «за і проти» ГМО, про можливі віддалені наслідки розповсюдження трансгенів і чому українська влада уже багато років ігнорувала цю проблему в інтерв'ю першого заступника…
Забруднення природних екосистем розпочинається на початковому етапі видобування сировини на уранових рудниках. Радіоактивна порода утворює величезні «хвости», які створюють серйозну для довкілля. А крім того,…
- За якими критеріями загалом визначається рівень забрудненості того чи іншого міста?- За якістю питної води, рівнем забрудненості атмосферного повітря, якістю ґрунтів, поверхневих та підземних…
На межі тисячоліть розвиток цивілізації при існуючій позитивній інтелектуальній динаміці набув негативного значення щодо взаємовідносин Людина – Природа. Про перевищення споживання над природовідновленням все частіше…
Згідно ст. 50 Конституції України, - кожен має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище і на відшкодування збитків, завданих порушенням цього права.…