Неділя 26 трав. 2024
Стратегічні ініціативи

 

Стратегічні ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги

 І. Ми ініціюємо започаткування Національного процесу «Довкілля для України», метою якого є:

• зміцнення суспільного партнерства для збалансованого розвитку держави та поліпшення стану довкілля в Україні;

• інтеграція екологічної складової в галузеві та регіональні політики, суспільно-політичне, соціальне життя України;

• формування розвинутого громадянського суспільства, яке є засадничим чинником збалансованого розвитку і ознакою демократичної держави;

• міжнародна співпраця в рамках процесу «Довкілля для Європи».

Рушійними силами Національного процесу «Довкілля для України» мають стати: громадськість, наука та освіта, екологічно дружній бізнес, інститути влади на національному та місцевому рівнях.

Довідково:

Проект «Довкілля» було започатковано у травні 2003 року, коли у Києві проходила 5-та Всеєвропейська конференція міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи», під час якої одним з паралельних заходів була Перша міжнародна виставка «Довкілля – 2003». 

У травні 2004 року в Міжнародному виставковому центрі відбулася Друга міжнародна виставка «Довкілля – 2004», у рамках якої була проведена Всеукраїнська екологічна конференція. Обидва заходи були успішними, про що свідчили відгуки як фахівців, так і пересічних громадян.

У 2010 році проект «Довкілля» було відроджено. 26-28 жовтня 2010 року в приміщенні Міжнародного виставкового центру відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010», який з того часу претендує на статус національного проекту та має нову назву – «Довкілля для України». Починаючи з 2010 року захід є щорічним.

Міжнародний екологічний форум «Довкілля 2010»

Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» - 2011 р.

Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» - 2012 р.

Основною ідеєю та принципами Форуму є політична, наукова та ділова складові.

ІІ. ВЕЛ буде докладати особливих зусиль для посилення ролі громадськості у прийнятті державних рішень, підтримуючи:

•  створення Національної екологічної ради України;

• створення на регіональному та місцевому рівнях мережі незалежних громадських рад;

• залучення до охорони природи широких верств населення з різних секторів суспільства, підприємців, педагогів, студентську молодь, тобто екологічно свідомих та патріотично налаштованих громадян.

ІІІ. Важливого значення ВЕЛ надає формуванню природоохоронного законодавства відповідно до європейських стандартів, зокрема:

• закріплення на законодавчому рівні інтеграції екологічної політики у стратегії, програми та плани соціально-економічного розвитку на національному та регіональному рівнях;

• розроблення змін до адміністративної реформи з метою створення системи інтегрованого управління природними ресурсами, їхньої охорони та відтворення;

• розроблення та затвердження Стратегії та Національного плану дій щодо впровадження збалансованого розвитку в Україні;

• сприяння створенню відкритої інтегрованої системи державних кадастрів природних ресурсів;

• посилення ролі економічних механізмів природокористування, стимулювання реалізації природоохоронних заходів, впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій.

ІV. Всеукраїнська екологічна ліга буде сприяти формуванню та реалізації моделі «зеленої» економіки та розвитку екологічно дружнього бізнесу шляхом:

• реалізації пілотних проектів у різних секторах «зеленої» економіки;

• громадського лобіювання на законодавчому рівні екологічно дружнього бізнесу, підприємств, які впроваджують систему екологічного управління, принципи соціальної відповідальності;

• популяризації переваг відновлюваної енергетики та застосування новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

• поєднання просвітницьких акцій ВЕЛ з практичними діями у розв’язанні екологічних проблем.

VМи будемо сприяти розробленню та впровадженню нових освітніх моделей та наукових досліджень, включаючи:

• розроблення та прийняття Концепції й Стратегії освіти для збалансованого розвитку (ОЗР);

• підготовка та затвердження Національного плану дій з впровадження освіти для збалансованого розвитку;

• громадське лобіювання процесу створення Академії екологічних наук та збалансованого розвитку;

• започаткування серії видань, де буде представлено кращі твори українських та зарубіжних авторів з питань збалансованого розвитку, узагальнено досвід українських освітян щодо викладання основ збалансованого розвитку.

Нові завданнядля ВЕЛ потребують нових форм роботи та методів впливу:

• підготовка на постійній основі оціночних документів у галузі екологічної та інших секторальних політик на національному та регіональному рівнях;

• розроблення альтернативних проектів стратегічних документів з різних питань;

• запровадження нової моделі взаємовідносин з центральними та місцевими органами державної влади, політичними партіями, бізнесом;

• проведення масових національних кампаній для формування і висловлювання думки широких верств населення;

• посилення громадського контролю за реалізацією екологічної політики.

 

Всеукраїнська екологічна ліга бере на себе зобов’язання щодо:

– контролю за діяльністю підприємств, які мають або можуть мати негативний вплив на природне середовище;

– недопущення ухвалення та реалізації планів, проектів та стратегій, впровадження яких не відповідає інтересам Природи та українського народу;

– впровадження основних засад міжнародних конвенцій, до яких приєдналась Україна.

 

ВЕЛ продовжить роботу за тематичними напрямами:

- формування національної екомережі (розширення наявних та створення нових об’єктів ПЗФ, збереження степів);

- довкілля і здоров’я;

- досягнення екологічної рівноваги водних ресурсів, атмосферного повітря, стану ґрунтів;

- запровадження безпечної системи поводження з відходами;

- запровадження Програми громадської підтримки дітей і молоді, що бажають долучитися до природоохоронної роботи;

- інформування населення про стан довкілля.

 

Ми йдемо до людей,

докладаємо зусиль до розв’язання найгостріших проблем,

формуємо екологічний світогляд,

торуємо шлях України до збалансованого розвитку

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи