Вівторок 16 лип. 2024
«Участь громадськості у розв’язані проблем пов’язаних з утилізацією зброї та шкідливих речовин, що утворилися в результаті діяльності військових», Толстоухов Анатолій Володимирович, голова ВЕЛ

Всеукраїнська екологічна Ліга – неурядова громадська організація, яка була створена у 1997 році за сприяння Народно-демократичної партії.
Сучасний економічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань. Але проблема збереження екологічної рівноваги не може бути відкладена до кращих часів. Вона не є другорядною. Навпаки, для України, яка пережила найстрашнішу техногенну катастрофу, земля якої технохімічно перевантажена, ця проблема є однією з життєвоважливих.
Всеукраїнська екологічна Ліга ставить собі за мету радикальну зміну екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
Завданнями Ліги є:
• організація громадського екологічного контролю за виконанням природоохоронного законодавства;
• боротьба за припипення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров'ю громадян України;
• розширення участі громадськості у формуванні державної екологічної політики, внесення пропозицій до органів влади і управління, участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля;
• сприяння розробці, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності;
• формування екологічної свідомості шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, сприяння підвищенню екологічної освіти та культури громадян.
Громадськість України турбують питання, пов'язані з впливом військових об'єктів на довкілля.Тільки за останній рік з 8 регіонів України обласні осередки ВЕЛ подали тривожні сигнали щодо екологонебезпечної діяльності військових об'єктів. Тому надзвичайно позитивним є той факт, що Міністерство оборони України запросило нашу організацію до участі в цьому розширене засідання Колегії Міноборони.
На нашу думку, розвиваючи співробітництво Міністерства оборони України з громадськими організаціями, треба уникати, з одного боку, замовчування інформації, що стосується екологічних аспектів військової діяльності та стану військових об'єктів на території нашої держави; з другого боку, – не допускати використання цієї інформації окремими політичними силами з метою перебільшення загрози навколишньому природному середовищу та здоров'ю населення держави в результаті діяльності військових об'єктів.
Всеукраїнська екологічна Ліга разом з фракцією Народно-демократичної партії у Верховній Раді України стали ініціаторами проведення парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямки реалізації та вдосконалення екологічної політики, які відбудуться у Верховній Ради України 29 листопада 2000 року. Дуже добре, що це засідання Колегії Міноборони відбувається напередодні парламентських слухань. Маємо винести проблеми військової екології на розгляд Верховної Ради України.

Пропозиції ВЕЛ
щодо співпраці Міністерства оборони України з екологічною громадськістю

1. Залучати громадські екологічні організації до розв'язання проблем, пов'язаних із впливом військових об'єктів на довкілля.
2. Інформувати населення щодо процесу утилізації, зберігання боєприпасів (відповідно до вимог Оргуської конвенції, ратифікованої Україною).
3. Створити Головний екологічний центр Міністерства оборони України, який об'єднав би для розв'язання екологічних проблем, пов'язаних з діяльністю військово-промислового комплексу України, зусилля військових, науковців, та представників вітчизняних заводів.
4. Передбачити в бюджеті Міністерства оборони України окрему статтю витрат на проведення реабілітаційних екологічних заходів (починаючи з 2001 року).
5. Розробити державну програму щодо розробки та впровадження системи заходів з реабілітації (рекультивації) деградованих, забруднених територій військових об'єктів.
Слід відзначити, що громадськість турбує стан утилізації боєприпасів. Досвід показує, що іноді діяльність з утилізації боєприпасів ведеться комерційними структурами; в той самий час вітчизняні заводи, які могли б успішно здійснювати цю діяльність, працюють не на повну потужність (прикладом може бути діяльність Павлоградського хімзаводу Дніпропетровської області). Крім того, державні підприємства мають можливість контролювати дотримання вимог чинного законодавства.
ВЕЛ тісно співпрацює з дитячою організацією – Всеукраїнською дитячою спілкою "Екологічна варта". Пропонуємо відновити традицію проведення виховної роботи з підростаючим поколінням спільними зусиллями цивільних та військових установ, – наприклад, проведення гри "Екологічні перегони". Така гра має за мету екологічну освіту та виховання, патріотичне виховання, проведення природоохоронних заходів та заходів з відновлення довкілля.
Всеукраїнська екологічна Ліга готова до співпраці з Міністерством оборони з усіх вищезазначених питань, а також для розробки та впровадження сучасних екологічно чистих технологій у військово-промисловому комплексі України, для впровадження екологічної освіти та виховання у Збройних Силах України, для інформування населення про стан екологічних проблем, пов'язаних з діяльністю військових на території України.