Понеділок 15 лип. 2024
Національна екологічна рада України

6 грудня 2012 року всеукраїнські громадські природоохоронні організації ухвалили рішення про створення на основі Громадської ради при Мінприроди України Національної екологічної ради України, метою якої є інтеграція екологічної складової до галузевих та регіональних стратегій, програм та планів і впровадження засад збалансованого розвитку в Україні.

Громадська рада всеукраїнських громадських організацій природоохоронного спрямування була створена у 1996 році як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві екології та природних ресурсів України.

За роки діяльності Громадська рада намагалася налагодити співпрацю громадських організацій природоохоронного спрямування на різних рівнях з Міністерством та його територіальними органами. Громадськість обговорювала стратегічні й поточні питання, брала участь у розв’язанні гострих екологічних проблем, розробленні програм та нормативно-правових актів, збереженні водних ресурсів та біорізноманіття. Громадські організації були залучені до розгляду та обговорення питань формування національної екомережі, створенні нових та захисті існуючих об’єктів ПЗФ. Громадська рада приділяла багато уваги питанням доступу до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, здійснювала контроль за додержанням вимог Оргуської конвенції.

Значним успіхом спільної роботи Громадської ради та Міністерства стала підготовка та прийняття Стратегії державної екологічної політики до 2020 року та Національного плану дій з охорони Навколишнього природного середовища до 2015 року.

Часті зміни міністрів, реорганізації органів державної влади у галузі охорони довкілля призвели до звільнення фахівців, які мають значний досвід роботи у сфері управління й фахові знання, та зниження якості роботи всієї системи управління. За таких обставин Громадська рада при Міністерстві екології та природних ресурсів України була носієм інституційної пам’яті, традицій охорони природи, основою формування екологічної політики.

Однак, останнім часом в Україні посилилася тенденція до знищення системи охорони природи, згортання процесу реалізації екологічної політики.

Практично припинено функціонування державної екологічної експертизи, яка була створена як основний механізм запобігання заподіянню шкоди довкіллю. Посилилося браконьєрське вилучення з природного середовища найцінніших видів флори та фауни. Загальмовано процес створення нових заповідних територій в Україні.

Найбільш негативні процеси для довкілля ініціює саме керівництво Мінприроди, зокрема, це стосується проекту видобування сланцевих газів в Україні.

Ліквідація Міністром екології та природних ресурсів України у серпні 2012 року Громадської ради всеукраїнських природоохоронних організацій прямо пов’язана із застереженнями, які громадськість висловила щодо екологічних ризиків та негативних наслідків для природи та населення від видобування сланцевого газу.

Повна «зачистка» території Міністерства від інакомислюючих завершилась припиненням діяльності Оргуського центру.

Міністерство втратило територіальні підрозділи та значну частину своїх функцій і діяльність його спрямована лише на використання природних ресурсів, а не на захист Природи.

З огляду на зазначене громадські організацій вирішили об’єднати свої зусилля задля збереження довкілля, формування в Україні засад нового екологічного управління, «зеленої» економіки, природоохоронного світогляду українців.

Засновниками Національної екологічної ради України стали:

Академія технологічних наук України

Асоціація рибалок України

Благодійний фонд «Громадянська енергія»

Благодійний фонд «Паросток»

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське об’єднання ветеранів»

Всеукраїнська громадська організація «До чистих джерел»

Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»

Всеукраїнська екологічна ліга

Громадський рух «Врятуємо Полісся!»

Громадський рух України «За право громадян на екологічну безпеку»

Західний центр збереження біологічного різноманіття

Міжнародна громадська організація «Всенародний контроль та захист»

Молодіжна громадська організація «Екоспектр»

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України

Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи»

Незалежний інтелектуальний центр

Українська екологічна асоціація «Зелений світ»

Українське товариство охорони природи

Головою Національної екологічної ради України обрано Тимочко Тетяну Валентинівну, голову Всеукраїнської екологічної ліги, відомого громадського діяча з принциповою позицією в питаннях захисту довкілля.

Першими діями Національної екологічної ради України стало ініціювання проведення громадської оцінки екологічної політики у 2012 році, проведення національного круглого столу з питань видобування сланцевого газу, започаткування національної кампанії «Ні – сланцевому газу в Україні», ухвалення звернення до Житомирської обласної ради щодо скасування рішення про видобування титано-ільменітивних руд, підтримка ініціативи місцевих громадських організацій щодо створення незалежних громадських рад на регіональному рівні на базі громадських рад при обласних управліннях, що ліквідуються, робота зі створення громадського міністерства охорони природи.

Діяльність Національної екологічної ради України є відкритою для усіх екологічно свідомих громадян України, науковців, представників політичних партій та громадських організацій, місцевих громад, екологічно дружнього бізнесу.