Вівторок 16 лип. 2024
«Шляхи до конструктивної співпраці», Тимочко Тетяна Валентинівна, перший заступник Голови Всеукраїнської екологічної Ліги, Голова Секретаріату ВЕЛ

Життєздатність демократичного суспільства у великій мірі залежить від наявності постійного, конструктивного діалогу між урядом і звичайними людьми, між громадськістю і органами державної влади в реґіонах.
Громадські організації представляють інтереси громадян. Вони мають інформацію про реальний стан довкілля і вони доводять цю інформацію до урядовців.
Громадські організації можуть суттєво впливати на свідомість населення, тим самим створювати умови для кращої реалізації державної політики, сприяти подоланню труднощів перехідного періоду.
Всеукраїнська екологічна Ліга створена за сприянням Народно-демократичної партії, за невеликий проміжок часу, стала відомою серед інших громадських природоохоронних організацій, в науковому середовищі, змогла привернути увагу органів державної влади в центрі та на місцях.

Серед багатьох питань глобальної екологічної кризи є найважливіші й найнагальніші. Це, перш за все, формування нової ідеології у ставленні до природи, а це можливе лише за умов, глибокої перебудови усієї системи освіти, покращення взаємодії громадських організацій з владою та усвідомлення державних посадовців своєї відповідальності за стан довкілля. Друге: реалізація вже набутих знань про зміст різних аспектів екології можлива лише тоді, коли державні керівники збагнуть нарешті, що тільки влада, різні її гілки і рівні може і зобов'язана усією своєю розумною, науково обґрунтованою діяльністю, волею і рішучістю дій забезпечити таке використання природного середовища і ресурсів, яке за будь-яких умов не призведе до змін, що принесуть шкоду природі і створять загрозу самій людині як біологічній істоті.
Приклади кризового стану навколишнього середовища в реґіонах України свідчать, перш за все, про байдужість значної частини наших державних службовців до проблем довкілля та несміливість і нерішучість громадських екологічних організацій, що мляво виступають з критикою таких посадових осіб, не вимагають їх покарання за порушення існуючого законодавства.
Тільки влада здатна, і зобов'язана забезпечити виконання існуючого законодавства. Тільки влада, за допомогою досконалих законів зможе формувати такі культурні, моральні та особисті цінності і відносини між людьми, які б забезпечили найсприятливіші умови життя населення. Тільки влада здатна, і зобов'язана забезпечити такі шляхи, методи і засоби розвитку освіти, культури й економіки, які б попереджали і не допускали збіднення екологічного різноманіття, деградації ґрунтів, забруднення атмосфери, гідросфери, протиприродного осушення боліт чи зрошення степів. Від досвіду й уміння керівників залежить раціональне природокористування, збагачення природи і висока екологічна культура в нашій та й в усіх інших країнах. Завдання громадських організацій – спонукати владу до таких дій, допомогти їй зрозуміти безумовний пріоритет збереження життя над виробничою діяльністю, безумовний пріоритет формування екологічної свідомості, етики, почуття господаря у ставленні до природних ресурсів і сприяти їй у цьому. В багатьох реґіонах України нам вдалося налагодити нормальні робочі відносини з владними структурами.
Перш за все хотілось би відзначити активну участь обласних організацій ВЕЛ у роботі Громадських Рад при облуправліннях екоресурсів. Шість наших голів обрані головами обласних Громадських Рад, 15 обласних організацій є їх членами. Співпраці з Мінекоресурсів ми надаємо великого значення і хотілося б, користуючись нагодою, подякувати Міністру Зайцю Івану Олександровичу за розуміння значення участі громадськості у захисті довкілля.
Нашим серйозним важелем є співпраця з фракцією Народно-демократичної партії у Верховній Раді України.
Тісно співпрацюють з органами державної влади та місцевого самоврядування й більшість обласних осередків ВЕЛ. Можна навести декілька з багатьох прикладів:

Захід

Наші партнери

Харківська ОО ВЕЛ
Організація міжобласного семінару “Система екологічного виховання молоді в школах та позашкільних навчально-
виховних закладах”

Обласне управління освіти

Участь у міському семінарі з розробки концепції соціально-економічного розвитку м. Харкова.

відділ по роботі з об’єднаннями громадян при Харківському міськвиконкомі

Полтавська ОО ВЕЛ
Екофорум

Товариство охорони природи, обласне управління екобезпеки, управління у справах сім’ї та молоді, облдержадміністрація

Запорізька ОО ВЕЛ
Акція “Посади своє дерево”

Запорізьке обласне зелене господарство

Рівненська ОО ВЕЛ
Акція “Чисте повітря”

Обласне управління УМВС (ДАІ) та Мінекобезпеки

Акція “900-літтю міста Дубно - 900 золотих дубів”

Дубенський міськвиконком

Сумська ОО ВЕЛ
Акція “Краще шкільне подвір’я”

Управління екобезпеки

Київська ОО ВЕЛ
Акція “Чисте повітря”

Районні управління ДАІ

На жаль, маємо приклади нерозуміння органами державної влади, органами самоврядування гостроти екологічних проблем.

Так в Полтавській області вже два роки не дається офіційна оцінка подіям, які сталися в с. Хомутець Миргородського району (17 вересня 1998 року там відбулося масове отруєння учнів місцевої школи та викладачів під час проведення мітингу).
Не вдалося привернути увагу комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи до потреб наших людей, до екологічних тривог громадськості. Так робота Севастопольської організації ВЕЛ, щодо заборони розробки гори Гасфорт у Криму залишилася без уваги пана Самійленка. Але ми не втрачаємо оптимізму. Ми й надалі будемо намагатися досягнути такої ситуації, щоб влада дивилась на результати своєї діяльності очима громадськості. А це буде означати, що вже на стадії формування політики, вона все більше буде враховувати екологічні наслідки своєї діяльності.
Тому нам необхідно приділити чимало уваги конкретній роботі Всеукраїнської екологічної Ліги з громадянами, роботі з владою у питаннях створення відповідної системи законів та безумовного виконання таких законів. Гадаю, що в основу нашої діяльності ми повинні покласти ідею пріоритетності екологічної безпеки, без якої не може бути й мови про національну безпеку.
Ще 10 років тому вирішення екологічних проблем було прерогативою державних органів у сфері прийняття законів та у сфері контролю за їх дотриманням. Але громадськість сама загострила екологічні проблеми, політизувала їх, що й призвело до активізації екологічного руху.
Отже, участь громадськості в обговоренні проектів документів і програм, формулюванні рішень, які впливають на стан довкілля допомагає уникнути конфронтації з цих питань, запобігає соціальним конфліктам, створює умови для співпраці. Саме продуктивний діалог громадськості з владою і є ознакою демократичного суспільства.