Субота 22 черв. 2024
ДОПОВІДЬ: «Діяльність Всеукраїнської екологічної ліги в контексті формування державної екологічної політики»

10 грудня 2005 року V з'їзд ВЕЛ

В світовій практиці залучення громадськості до розв'язання конкретних екологічних проблем наочно довела, що завдяки залученню значного інтелектуального, наукового і патріотичного потенціалу в багатьох випадках вдалося уникнути шкідливих наслідків для довкілля, або звести їх до мінімуму.
Серед багатьох проблем, пов'язаних із глобальною екологічною кризою, є найважливіші й найнагальніші. Це – формування нової ідеології в ставленні до природи, що можливе лише за умов глибокої перебудови всієї системи владою та усвідомлення державними посадовцями своєї відповідальності за стан довкілля.