Вівторок 16 лип. 2024
Зустріч з представниками добровільних пожежних дружин Народицької громади

English below

В рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» 28 квітня 2023 року розпочалось навчання членів добровільних пожежних дружин Народицької селищної громади на базі природного заповідника «Древлянський».
Олена Пащенко, заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги, експерт проєкту з питань посилення протидії лісовим пожежам в Україні, запобігання виникненню пожежної небезпеки у лісових екосистемах, зауважила на викликах через російську військову агресію та збільшення ризиків виникнення пожеж в екосистемах. Учасники зустрічі були ознайомленні з метою та завданнями проєкту.

Виступ заступниці ВЕЛ О. Пащенко

Виступ заступниці ВЕЛ О. Пащенко


Микола Шелюк, директор природного заповідника «Древлянський», наголосив на важливості реалізації проєкту в межах громади, оскільки при пожежах в лісах виникають серйозні ризики повторного забруднення довкілля радіонуклідами. З початку повномасштабного вторгнення росії окупанти заїжджали на території заповідника та багато разів її обстрілювали. Внаслідок обстрілів виникло 7 лісових пожеж, які охопили 3200 га. Також, були і низові пожежі – загорання торфу через обстріли окупантами українських блок-постів. Працівники парку працюють та продовжують захищати природу, а навчання мешканців громади щодо алгоритму дій з гасіння пожеж має значно покращити ситуацію.

Учасники зустрічі смт. Народичі

Учасники зустрічі смт. Народичі


Наталія Бортник, заступниця селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Народицької селищної громади, зазначила що громада готова співпрацювати з Всеукраїнською екологічною лігою та висловлює вдячність за залучення міжнародної допомоги для вирішення актуальних проблем, зокрема гасіння лісових пожеж.
Олександр Шваб, підполковник, голова Народицької місцевої пожежної охорони, розповів про боротьбу з пожежами на місцевому рівні та статистику пожеж в екосистемах. Він висловив готовність співпрацювати та комунікувати з представниками добровільних дружин.

Члени добровільних пожежних дружин

Члени добровільних пожежних дружин


До зустрічі у онлайн форматі доєднався Богдан Білецький, начальник навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області та зазначив, що готовність місцевих жителів взаємодіяти з представниками ДСНС у спільній боротьбі за збереження життя людей та природних екосистем від пожеж є надзвичайно важливою.Відбулась навчальна лекція та семінар для членів добровільної пожежної дружини Народицької ТГ з питань пожежогасіння, превентивних заходів щодо пожеж.

Також була представлена програма навчання для членів добровільних пожежних команд та навчально-методичні рекомендації, в яких зібрано матеріал для самостійного опрацювання та використання набутих знань при виконанні обов’язків працівників місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони.
У зустрічі взяли участь мешканці смт Народичі та сіл Базар, Розсохівське, Мотійки, Залісся. Члени добровільних пожежних дружин висловлюють свою вдячність Лісовій службі США за підтримку та спільну боротьбу задля збереження унікальних ландшафтів задля майбутнього!
Представники служби ДСНС провели практичні заняття на місцевості, продемонстрували учасникам проєкту техніку та інструменти, розповіли про особливості роботи з нею під час здійснення гасіння пожеж.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

Meeting with representatives of fire and rescue units of the voluntary fire service of Narodytska community

On April 28, 2023, as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine ", training for members of the Narodytska village community's volunteer fire brigades began at the Drevlyansky Nature Reserve.
Olena Pashchenko, Deputy Head of the All-Ukrainian Environmental League, the project experts on strengthening forest fire prevention in Ukraine and preventing fire hazards in forest ecosystems, emphasized the challenges posed by Russian military aggression and the increased risk of fires in ecosystems. The participants of the meeting were familiarized with the project's goals and objectives.
Mykola Sheliuk, Director of the Drevlyansky Nature Reserve, emphasized the importance of implementing the project within the community, as forest fires pose serious risks of re-contamination of the environment with radionuclides. Since the beginning of russia's full-scale invasion, the occupiers have entered the reserve and shelled it many times. As a result of the shelling, 7 forest fires broke out, covering 3200 hectares. There were also grassland fires - peat fires caused by the occupiers' shelling of Ukrainian checkpoints. The park's employees continue to work and protect nature, and training the community on firefighting procedures should significantly improve the situation.
Natalia Bortnyk, deputy head of the village council for executive bodies of the Narodytska village community, noted that the community is ready to cooperate with the Ukrainian Ecological League and expresses gratitude for attracting international assistance to solve urgent problems, including forest fire fighting.
Oleksandr Shvab, Head of the Narodychi Local Fire Department, spoke about firefighting at the local level and statistics on fires in ecosystems. He expressed his willingness to cooperate and communicate with representatives of the volunteer brigades.
Bohdan Biletskyi, Head of the Training Center of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Zhytomyr Oblast, joined the online meeting and noted that the willingness of local residents to interact with SES representatives in the joint struggle to save lives and natural ecosystems from fires is extremely important. He also presented a training program for members of volunteer fire brigades and training guidelines that contain material for self-study and use of the acquired knowledge in the performance of duties of local firefighters and members of volunteer fire brigades.
The meeting was attended by residents of Narodychi and the villages of Bazar, Rozsokhivske, Motiyky, and Zalissia. Members of the volunteer fire brigades express their gratitude to the U.S. Forest Service for their support and joint struggle to preserve unique landscapes for the future!
Representatives of the SESU conducted practical training on the area, demonstrated equipment and tools to the project participants and told them about the peculiarities of working with it during firefighting.

For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи