Вівторок 25 черв. 2024
Російська ракета влучила в єдиний в Україні генетичний банк рослин

1 2Від влучання російського снаряду згоріла будівля Інституту рослинництва ім. Юр'єва. Інститут зберігає зразки понад 160 тисяч сортів рослин із всього світу. Втрачена частина фонду, яка в той час була підготовлена до сівби. Банки генетичних ресурсів рослин створюють, зберігають і постійно поповнюють у різних країнах. Мета такої роботи – мати надійний запас генетичного матеріалу для відновлення культур, втрачених через стихійні лиха, вивчення корисних для сільського господарства ознак різних рослин, використання насіння для виведення нових сортів тощо. В Україні Національний генбанк рослин діє у Харкові, на базі Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН. Опікується ним Національний центр генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ).

1 3Основу колекції було покладено ще на початку минулого століття видатними науковцями, серед яких – Микола Вавилов, Василь Юр’єв, Анастасій Зайкевич та інші. Потім вона постійно поповнювалася. В сучасній Україні вже невдовзі після здобуття Незалежності, в 1992 році, було прийнято науково-технічну програму «Генетичні ресурси рослин» і розпочато її реалізацію. Всі функції з організації та координації цієї роботи взяв на себе спеціально для цього створений НЦГРРУ.

1 1

Станом на початок нинішнього року, в українському генбанку було зібрано понад 160 тисяч зразків, більшість з яких – сорти і гібриди понад півтисячі сільськогосподарських культур, а загалом тут зберігали насіння більше 1800 ботанічних видів рослин. За своїм обсягом і різноманіттям зібраного матеріалу український генетичний банк входив до десяти найбільших таких банків світу. Селекціонери з усього світу, всіх країн замовляли і одержували зразки з цього генофонду, щоб створювати свої сорти, адаптовані до місцевості. Насіння зберігалось у спеціальних сховищах у різних температурних умовах, що дозволило б відновити генофонд рослин у разі масштабних природних катаклізмів. Російський снаряд влучив у приміщення, коли там саме готували насіння до сівби, воно було складено у окремі пакети, кожен зразок мали посіяти на спеціальній ділянці дослідних полів. Експерти Всеукраїнської екологічної ліги наголошують, що колекція Інституту рослинництва ім. Юр'єва була надбанням не тільки української наукової спільноти, а й світової. Російська Федерація є порушником міжнародного права та екологічним терористом!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи