Середа 22 трав. 2024

English below

Навчальні матеріали для членів пожежних дружин добровільної пожежної охорони територіальних громад були створені в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Обкладинка 1
Ці навчальні матеріали допоможуть у підготовці учасників добровільних пожежних дружин до оперативного та компетентного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема лісові пожежі.
Однією з основних переваг таких навчальних матеріалів є збільшення рівня професійної підготовки добровільних пожежних. Завдяки цим матеріалам, учасники дружин отримують знання про загальні принципи пожежної безпеки, техніки пожежогасіння, організації рятувальних робіт, а також методи здійснення дій у небезпечних умовах. Це дозволяє їм бути готовими до дії та ефективно реагувати на випадки загрози життю та майну громадян та навколишнього середовища.
У виданні використано матеріали ДСНС, навчальної програми підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони щодо гасіння пожеж, рятування людей, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, робочої навчальної програми з функціонального навчання осіб, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту, пожежні, утворені суб’єктами господарювання Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області, методичні рекомендації Навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Житомирської області (за редакцією старшого викладача С. М. Горлового, начальника НП АРЗ ГУ ДСНС України у Житомирській області Б. І. Білецького), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони».
Матеріали будуть корисними для самостійного опрацювання та закріплення набутих знань при виконанні обов’язків членів добровільної пожежної охорони.
Всеукраїнська екологічна ліга заохочує використання, відтворення та поширення матеріалів, поданих у цьому виданні. Інформація може бути скопійована, завантажена та надрукована для приватних, навчальних, науково-дослідних та викладацьких цілей або для використання в некомерційних продуктах чи послугах, за умови відповідного визнання Всеукраїнської екологічної ліги джерелом та власником авторських прав (за винятком випадків, коли зазначено інше), та за умови, що таке використання жодним чином не передбачає схвалення від Всеукраїнської екологічної ліги будь-яких поглядів, товарів чи послуг користувачів.
Усі запити щодо прав на використання, переклад та адаптацію, повинні бути зроблені через запит на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Навчальні матеріали доступні на сайті Всеукраїнської екологічної ліги www.ecoleague.net та сайті «Добровільна пожежна охорона України» dpd-ukraine.space

Training materials for members of fire brigades of voluntary fire protection of territorial communities

The training materials for members of fire brigades of voluntary fire protection of territorial communities were created within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
These training materials will help prepare members of volunteer fire brigades to respond quickly and competently to emergencies, including forest fires.
One of the main benefits of such training materials is to increase the level of professional training of volunteer firefighters. Thanks to these materials, members of the brigades gain knowledge of the general principles of fire safety, firefighting techniques, rescue operations, and methods of acting in hazardous conditions. This allows them to be ready to act and respond effectively to threats to life and property and the environment.
The publication uses materials from the SESU, the training and retraining programme for members of fire and rescue units to provide voluntary fire protection for extinguishing fires, rescuing people, conducting emergency rescue and other urgent works of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the SESU in Khmelnytskyi Oblast, the working curriculum for functional training of persons heading civil protection units, fire brigades formed by business entities, and the training programme for firefighters.
The materials will be useful for self-study and consolidation of the acquired knowledge in the performance of duties of members of the volunteer fire brigade.
The All-Ukrainian Environmental League encourages the use, reproduction and distribution of the materials presented in this publication. The information may be copied, downloaded and printed for private, educational, research and teaching purposes or for use in non-commercial products or services, provided that the All-Ukrainian Environmental League is properly acknowledged as the source and copyright owner (except where otherwise noted), and provided that such use in no way implies endorsement by the All-Ukrainian Environmental League of any views, products or services of the user.
All inquiries regarding rights of use, translation and adaptation should be made through a request to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Training materials are available on the website of the All-Ukrainian Environmental League www.ecoleague.net and the website of the Volunteer Fire Department of Ukraine dpd-ukraine.space
#Creation_of_a_public_system_of_fire_protection_of_forests_in_Ukraine
#AUEL
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні

21 липня 2023 року відбулась робоча зустріч з обговорення шляхів подолання екологічної катастрофи внаслідок забруднення річки Псел відходами свинокомплексу. Критична ситуація виникла внаслідок скидання відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 9 липня 2023 року в районі села Гуньки Кременчуцького району Полтавської області.
3
У засіданні на запрошення членів ініціативної групи та жителів сіл Гуньки та Омельник взяла участь Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вона наголосила, що це екологічне лихо можна прирівняти на акту «екоциду» під час повномасшабного вторгнення! Активісти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років фіксують випадки порушення санітарних вимог у діяльності тваринницьких комплексів та курників, які можуть бути джерелом потрапляння в довкілля різноманітних забруднювальних речовин.
4
В результаті діяльності свинокомплексів в атмосферне повітря викидається значна кількість отруйних речовин, зокрема: метан, оксид азоту, сірководень, аміак, вуглекислий газ, пил. Ці речовини є небезпечними для довкілля, здоров’я та життя людини, можуть викликати задуху, алергійні прояви , порушення ритму серця, пошкодження слизової оболонки, кашель. У повітря великими обсягами потрапляють хвороботворні мікроорганізми та пил з високим вмістом токсичних речовин.
5
Основними проблемами внаслідок накопичення великого об’єму гною та органічних відходів є забруднення поверхневих вод азотом, фосфором та іншими речовинами, які розчиняються у воді та можуть призвести до серйозних наслідків для здоров’я.
8
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає розпочати кримінальне впровадження за фактом забруднення та знищення природних екосистем, сільськогосподарських земель, прибережної смуги та води, загибелі риби, земноводних та птахів по руслу річки Псел довжиною близько 50 км внаслідок скидання відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»; переглянути та оновити, відповідно до Директив та Регламентів ЄС, санітарні правила і норми розміщення, облаштування та експлуатації підприємств для утримання тварин/птахів на основі найкращих доступних технологій; домогтися виділення коштів для негайного видалення та знешкодження відходів свинокомплексу, утилізації решток загиблої риби. земноводних та птахів; здійснити фіксацію негативних наслідків та нарахування збитків для усіх компонентів природного середовища, які має відшкодувати ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». (з позицією ВЕЛ щодо цієї ситуації можна ознайомитись на сайті: (https://www.ecoleague.net/.../2619-pozytsiia...).
Повне відео про робочу зустріч на ютубі ВЕЛ: https://youtu.be/I69Rp9ohxJU
Експерти та активісти Всеукраїнської екологічної ліги слідкують за ситуацією та долучаються до досліджень та подолання наслідків екологічної катастрофи.

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює обурення щодо катастрофічного забруднення та знищення природних екосистем, сільськогосподарських земель, прибережної смуги та води, загибелі риби, земноводних та птахів по руслу річки Псел довжиною близько 50 км. Критична ситуація виникла внаслідок скидання відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 9 липня 2023 року в районі села Гуньки Кременчуцького району Полтавської області.

7
Активісти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років фіксують випадки порушення санітарних вимог у діяльності тваринницьких комплексів та курників, які можуть бути джерелом потрапляння в довкілля різноманітних забруднювальних речовин.
Свиноферми – місце утворення, накопичення та тривалого зберігання значної кількості органічних відходів, які є джерелом потрапляння в довкілля речовин мінерального, органічного та біогенного походження. В результаті діяльності свинокомплексів в атмосферне повітря викидається значна кількість отруйних речовин, зокрема: метан, оксид азоту, сірководень, аміак, вуглекислий газ, пил. Ці речовини викликають появу смороду від свиноферм і є небезпечними для довкілля, здоров’я та життя людини, можуть викликати задуху, алергійні прояви , порушення ритму серця, пошкодження слизової оболонки, кашель. У повітря великими обсягами потрапляють хвороботворні мікроорганізми та пил з високим вмістом токсичних речовин.
Основними проблемами внаслідок накопичення великого об’єму гною та органічних відходів є забруднення поверхневих вод азотом, фосфором та іншими речовинами, які розчиняються у воді та можуть призвести до серйозних наслідків для здоров’я: синдром синюшної дитини (метгемоглобінемія), онкологічні захворювання, порушення репродуктивної функції, діабет і захворювання щитоподібної залози. У природних водоймах ці речовини сприяють розмноженню водоростей і ціанобактерій.

ad09a0a7 7a7e 42bc 865d 7eb76d62f1eb

 

Питання захисту довкілля є одним з пріоритетних для України, як держави-кандидата до вступу в Європейський Союз. В ЄС діяльність промислових фермерських господарств регулюється положеннями низки директив, ключовими з яких є:
- Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди;
- Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу на довкілля (ОВД) і 2001/42/ЄС про стратегічну екологічну оцінку (СЕО);
- Водна рамкова директива 2000/60/ЄС та Директива 91/676/ЄC про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел.
Згідно статті 8 Директиви 2010/75/ЄС «Якщо порушення умов дозволу становить безпосередню небезпеку для здоров’я людини або загрожує спричинити негайні значні негативні наслідки для довкілля та допоки не буде відновлене дотримання умов…, експлуатація… об’єкта чи їх відповідних частин повинна бути призупинена» діяльність ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» має бути призупинена до повного виконання вимог природоохоронного законодавства та відшкодування збитків для довкілля.
Враховуючи європейський досвід, експерти Всеукраїнської екологічної ліги вимагають здійснити ряд заходів щодо ліквідації негативних наслідків цієї екологічної катастрофи впливу на довкілля та здоров’я населення, а саме:
Національній поліції України:
- розпочати кримінальне впровадження за фактом забруднення та знищення природних екосистем, сільськогосподарських земель, прибережної смуги та води, загибелі риби, земноводних та птахів по руслу річки Псел довжиною близько 50 км внаслідок скидання відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» 9 липня 2023 року в районі сіл Гуньки та Омельник Кременчуцького району Полтавської області.

Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів:
- здійснити комплекс досліджень негативного впливу на довкілля (водні ресурси, ґрунт, атмосферне повітря), які зазнали впливу від відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»;
органам місцевого самоврядування:.
- здійснювати патрулювання прилеглих території, щоб обмежити доступ людей та худоби до водойми;
- проводити контроль збуту риби на ринках Кременчуцького району;
- провести інвентаризацію усіх територій, які зазнали негативного впливу потрапляння у довкілля відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»;
- домогтися виділення коштів для негайного видалення та знешкодження відходів свинокомплексу, утилізації решток загиблої риби. земноводних та птахів.
Державній екологічній інспекції України:
- здійснити перевірку діяльності підприємства ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства;
- здійснити фіксацію негативних наслідків та нарахування збитків для усіх компонентів природного середовища, які спричинені потраплянням у довкілля відходів тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» ;

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
- переглянути та оновити, відповідно до Директив та Регламентів ЄС, санітарні правила і норми розміщення, облаштування та експлуатації підприємств для утримання тварин/птахів на основі найкращих доступних технологій ;
- включити екологічну складову до ветеринарно-санітарних правил експлуатації приміщень для утримання тварин, вимог до функціонування витяжної вентиляції, споруд зберігання та обробки гною, зберігання та обробки кормів тваринницьких підприємств;
- встановити постійний контроль готової продукції на її відповідність встановленим вимогам (технологічним і нормативним документам).
Експерти та активісти Всеукраїнської екологічної ліги слідкують за ситуацією та долучаються до досліджень та подолання наслідків екологічної катастрофи. Діймо разом на захисті довкілля!

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічної катастрофи внаслідок забруднення річки Псел відходами свинокомплексу

English below 
Закінчилось навчання членів добровільних пожежних дружин Народицької громади, який реалізовано в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Народицька громада – серед п’яти громад, які відібрано в Україні для реалізації пілотного проєкту. Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань у пілотних громадах. Більше інформації про те, як проходило навчання у відео: https://youtu.be/kf5IgGWWCFk
Completion of training for members of volunteer fire brigades of Narodytska community
The training of members of the Narodytska community's volunteer fire brigades has been completed as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs. The Narodytska community is among five communities selected in Ukraine to implement the pilot project. The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in the pilot communities. Find out more about the training in the video: https://youtu.be/kf5IgGWWCFk
 #Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ #All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

English below
Триває навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської громади (Тернопільської області) реалізоване в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

3
18 липня 2023 року на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області відбулись заняття щодо практичної та теоретичної підготовки членів добровільної пожежної охорони.
Ігор Ваверчак, начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Тернопільській області, привітав учасників заняття та наголосив, що створення добровільних пожежних дружин є надзвичайно важливою справою, а їх робота допоможе зменшити негативні наслідки пожеж при швидкому реагуванні та їх ліквідації спільними зусиллями!

6
Метою проведення підготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів є здобуття спеціальних знань і практичних навичок для проведення заходів щодо гасіння пожеж, рятування людей, а також проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Учасники були ознайомлені із алгоритмами рятування постраждалих на місці події. В результаті заняття учасники освоїли типові способи роботи з розшуку постраждалих під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, способи транспортування та евакуації постраждалих із небезпечних зон, надання першої домедичної допомоги.

4
Експерти проєкту висловили подяку представникам ДСНС за плідну співпрацю та ефективно проведене навчання!
Під час зустрічі учасникам формувань добровільної пожежної охорони було вручено комплекти спецформи: куртку і штани з вогнетривкої тканини, шоломи, вогнестійкі пожежні чоботи та рукавиці. Передано й обладнання для роботи дружин: мотопомпу з шлангом, стволом та пожежним рукавом, бензопилу, драбину, комплект рацій, моторну оливу.


Учасники занять висловлюють вдячність Лісовій службі США за можливість проходження навчання за здобуття знань та навиків з гасіння пожеж!
Training for members of volunteer fire brigades of Kozlivka community continues
The training of members of the volunteer fire brigades of the Kozlivska community (Ternopil Oblast) is ongoing as part of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
On 18 July 2023, the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast held a training course on practical and theoretical training of volunteer firefighters.
Ihor Vaverchak, Head of the Special Emergency and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast, welcomed the participants and stressed that the creation of volunteer fire brigades is extremely important, and their work will help reduce the negative consequences of fires with a quick response and their elimination by joint efforts!
The purpose of the training is to provide members of fire and rescue units with specialised knowledge and practical skills to extinguish fires, rescue people, and carry out rescue and other emergency operations.
The participants were introduced to the algorithms for rescuing victims at the scene of an accident. As a result of the training, the participants mastered typical methods of searching for victims during firefighting, conducting rescue operations, methods of transporting and evacuating victims from dangerous areas, and providing first aid.
The project experts expressed their gratitude to the SES representatives for the fruitful cooperation and effective training!
During the meeting, the members of the volunteer fire brigades were presented with sets of special uniforms: jackets and trousers made of fire-resistant fabric, helmets, fire-resistant fire boots and gloves. Equipment for the fire brigades was also handed over: a motor pump with a hose, barrel and fire hose, a chainsaw, a ladder, a set of radios and motor oil.
The participants of the training express their gratitude to the US Forest Service for the opportunity to undergo training and gain knowledge and skills in firefighting!
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

English below
Пирятинська громада – серед п’яти громад, які відібрано в Україні для реалізації пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs), що реалізується Всеукраїнською екологічною лігою.
Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань у пілотних громадах.

Передача обладнання

453e04bf b321 408e 965a 281d423f8dfb
12 липня 2023 року розпочалось навчання членів добровільних пожежних дружин Пирятинської громади.

1
«Пирятинська громада дуже оперативно та якісно відгукнулася на можливість реалізації цього проєкту на своїй території: були швидко підготовлено всі необхідні документи, прийнято необхідні рішення сесії. А отже ми бачимо щиру зацікавленість у реалізації проєкту», – відзначила керівник проєкту Олена Барабанова.
Міський голова Андрій Сімонов наголосив, що громада надзвичайно зацікавлена в реалізації проєкту: «Наша громада – велика за площею, маємо багато лісів, боліт, торф'яників – об’єктів, які є потенційно небезпечними в плані виникнення пожеж, тому мати таке добровільне формування, яке візьме на себе частину робот по гасінню пожеж на території великих старостатів. В рамках реалізації проєкту буде створено дві пожежні дружини – на базі Новомартиновицького та Березоворудського старостинських округів».

Передача обладнання 1
Ознайомче навчання для членів пожежних дружин провів начальник Навчального пункту, Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області Леонід Головач. Під час зустрічі учасникам формувань добровільної пожежної охорони було вручено комплекти спецформи: куртку і штани з вогнетривкої тканини, шоломи, вогнестійкі пожежні чоботи та рукавиці. Передано й обладнання для роботи дружин: мотопомпу з шлангом, стволом та пожежним рукавом, бензопилу, драбину, комплект рацій, моторну оливу.

Фото 1
Впродовж другої половин липня – початку серпня для учасників добровольчих дружин буде проводитися навчання. Далі вони здобуватимуть практичні навички на базі Пирятинської пожежно-рятувальної частини. І вже після складання заліку розпочнуть роботу.

фото 2
Експерти проєкту дякують Пирятинській громаді за плідну співпрацю. Діймо разом на захисті довкілля!


On the start of training of members of the volunteer fire brigade
of Pyryatyn community

English below


Pyryatyn community is one of five communities selected in Ukraine to implement the pilot project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine» under the U.S. Forest Service International Programs, implemented by the All-Ukrainian Environmental League.
The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in pilot communities.
On 12 July 2023, the training of members of the Pyryatyn community's volunteer fire brigades began.
«The Pyryatyn community responded very quickly and efficiently to the opportunity to implement this project on its territory: all the necessary documents were quickly prepared, and the necessary decisions were made at the session. This means we see a sincere interest in the project,» said project manager Olena Barabanova.
Mayor Andriy Simonov stressed that the community is extremely interested in the project: «Our hromada is large in area, we have many forests, swamps, peat bogs – objects that are potentially dangerous in terms of fires, so it is important to have such a voluntary formation that will take on some of the firefighting work on the territory of large starostas. As part of the project, two fire brigades will be created - on the basis of the Novomartynivka and Berezovorudo starosta districts.»
Leonid Holovach, Head of the Training Centre, Special Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava Oblast, conducted an introductory training for the fire brigades. During the meeting, members of the volunteer fire brigades were presented with sets of special uniforms: jackets and trousers made of fire-resistant fabric, helmets, fire-resistant fire boots and gloves. Equipment for the fire brigades was also donated: a motor pump with a hose, barrel and fire hose, a chainsaw, a ladder, a set of radios and motor oil.
In the second half of July and early August, the volunteer teams will undergo training. They will then acquire practical skills at the Pyryatyn Fire and Rescue Unit. And after passing the test, they will start working.
The project experts thank the Pyryatyn community for their fruitful cooperation. Let's work together to protect the environment!
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

9 липня 2023 року в річку Псел в районі села Гуньки Кременчуцького району Полтавської області було скинуто відходи тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». Катастрофічне забруднення річки спричинило масовий мор риби по руслу річки Псел, довжиною близько 50 км.
В річці мешкають до 40 видів риб, серед яких зустрічаються щука, плітка, піскар, вусань, лящ, карась, сазан, в’юн, окунь, йорж, бички, рідше – сом, судак.

photo 2023 07 17 10 21 26
Активісти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років фіксують випадки порушення санітарних вимог у діяльності свинокомплексів, які можуть бути джерелом потрапляння в довкілля різноманітних забруднювальних речовин. Потрапляючи у водні об’єкти, відходи свинарства разом із наявними у них шкідливими біогенними організмами та мінеральними сполуками спричиняють евтрофікацію (цвітіння води), інтенсивний ріст синьо-зелених водоростей, під час їх розкладання спостерігається утворення аміаку. А пряме потрапляння у водне середовище хвороботворних мікроорганізмів спричиняє масову загибель риби та робить воду непридатною для споживання.

photo 2023 07 17 10 19 51
Зараз проводяться заходи щодо ліквідації наслідків забруднення водойми, а саме:
– збирається та утилізується гнила риба;
– контролюється збут риби на ринках Кременчуцького району;
– відбувається патрулювання прилеглих території, щоб обмежити доступ людей та худоби до водойми.

vet
Питання захисту довкілля є одним з пріоритетних для України, як держави-кандидата до вступу в Європейський Союз. Проте, дана екологічна катастрофа є беззаперечним підтвердженням зухвалості та порушення екологічного законодавства підприємцями.
Експерти та активісти Всеукраїнської екологічної ліги слідкують за ситуацією та долучаються до досліджень та подолання наслідків екологічної катастрофи. Діймо разом на захисті довкілля!

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя перший голова Чернігівської обласної організації ВЕЛ, директор комунального позашкільного закладу освіти «Чернігівський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» Чернігівської міської ради Олександр Іванович Гаврилей.
Світла і вічна пам’ять професіоналу позашкільної освіти, доброзичливій та високопорядній людині з активною громадянською позицією. Нехай добрий спомин про нашого колегу назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував.
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

2

Світла пам'ять Олександру Івановичу!

 Полтавська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги надала допомогу Станіславській сільській територіальній громаді у Херсонської області (медикаменти).
Така ініціатива демонструє важливу роль громадських організацій у підтримці та допомозі місцевим громадам у часи повномасштабного вторгнення росії на території України. Такі дії допомагають зміцнювати соціальні зв’язки та допомагати один одному відновлюватись після труднощів або лих, які можуть статися у житті будь-якої громади.
Сподіваємося, що цей приклад надання допомоги заслуговує на поширення та наслідування іншими організаціями. Разом всі зусилля громад та небайдужих людей створюють позитивні зміни у нашому суспільстві та допомагають наближати Перемогу!
1

English below
Навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської громади реалізовано в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Більше інформації у відео: https://youtu.be/UX5FT_F3nnw 
Training for members of volunteer fire brigades in Kozlivka community
The training of members of the Kozlivska community's volunteer fire brigades was implemented within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs. More information in the video: https://youtu.be/UX5FT_F3nnw 
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи