Субота 18 трав. 2024
Щороку Глобальна мережа екологічного сліду визначає за допомогою спеціальної формули той день, коли держава використала річний об’єм поновлюваних природних ресурсів. Ця методологія показує, коли держава починає жити «в кредит». 
Для України в цьому році День екологічного боргу припадає на 27 серпня. Це означає, що Україна використала всі свої відновлювані ресурси, які мали бути використані до грудня включно у 2023 році, до кінця серпня. 
5
Ця дата є нагадуванням про те, що ми живемо за рахунок природних ресурсів Землі, і що повинні робити більше для захисту довкілля. 
6
Особливо важливою ця тема є в умовах повномаштабного вторгнення росії в Україну. Адже злочинні дії російських окупантів завдають значної шкоди довкіллю - сума збитків, завданих російськими окупантами довкіллю за рік, зросла у 5 разів, досягнувши 2 трлн гривень.
7
Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років проводить практичні природоохоронні заходи, наукові конференції, круглі столи, просвітницькі заходи для дітей та молоді, присвячені цій даті. 
Глобальні зміни починаються з маленьких кроків!
Діймо разом на захисті довкілля!

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які залучені до реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», візьмуть участь у онлайн-семінарі «Жіноче лідерство в охороні природи» від Центру Менеджменту природоохоронних територій Національного університету Колорадо та за підтримки Лісової Служби США.

про курс
Всеукраїнська екологічна ліга вітає:
– Вадзюк Юлію Степанівну, заступницю голови Тернопільської ОО ВЕЛ, кандидата фармацевтичних наук, експерта з питань впливу лісових пожеж на здоров'я людей у проєкті.
– Корбут Марію Брониславівну, голову Житомирської ОО ВЕЛ, кандидата технічних наук, доцента Державного університету «Житомирська політехніка». Дослідниця має численні наукові праці щодо впливу полігонів твердих побутових відходів на стан лісових насаджень (на прикладі Житомирського сміттєзвалища) та радіонуклідного забруднення лісів. Ці напрацювання використовуються під час реалізації проєкту.
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює вдячність Лісовій службі США за надану можливість! Діймо разом на захисті довкілля!
Довідково. Цей онлайн-семінар є частиною більш широкої програми, розробленої та очолюваної Центром управління природоохоронними територіями Університету штату Колорадо, яка спрямована на розвиток лідерства жінок у природоохоронній сфері. Програма є відповіддю на актуальну проблему гендерної нерівності на робочому місці та розширення прав і можливостей жінок з різних секторів, які виступають каталізаторами змін у сфері охорони довкілля. Семінар надає практичні професійні інструменти для жінок-фахівців з охорони природи для подальшого розвитку їхніх лідерських навичок з метою покращення гендерної рівності та впливу на позитивні зміни у сфері охорони природи, розвитку власної кар’єри.

AUEL welcomes participants of the online seminar "Women's Leadership in Nature Protection"

Experts of the All-Ukrainian Environmental League, involved in the implementation of the project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine», will take part in the online seminar «Women's Leadership in Nature Conservation» organized by the Center for Protected Areas Management of the National University of Colorado and supported by the US Forest Service.
The All-Ukrainian Environmental League congratulates:
– Yulia Vadziuk, Deputy Head of the Ternopil NGO AUEL, PhD in Pharmacy, expert on the impact of forest fires on human health in the project.
– Mariia Korbut, Head of Zhytomyr PO EHL, PhD in Technical Sciences, Associate Professor at the State University "Zhytomyr Polytechnic". The researcher has published numerous scientific papers on the impact of solid waste landfills on the state of forest plantations (on the example of the Zhytomyr landfill) and radionuclide contamination of forests. These findings are used in the project implementation.
The All-Ukrainian Environmental League expresses its gratitude to the US Forest Service for the opportunity! Let's work together to protect the environment!
For reference. This online seminar is part of a broader program developed and led by the Center for Protected Areas Management at Colorado State University that aims to develop women's leadership in the conservation field. The program is a response to the urgent problem of gender inequality in the workplace and empowerment of women from different sectors who act as catalysts for change in the field of environmental protection. 

The seminar provides practical professional tools for women conservationists to further develop their leadership skills to improve gender equality and influence positive changes in the field of conservation, as well as to develop their own careers.

Щороку напередодні Дня Незалежності, ми вшановуємо одну із головних національних святинь – Державний Прапор України. Український прапор є символом нашої країни, втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Синій колір на прапорі символізує ясне небо, а жовтий – стиглі пшеничні поля. Уже 9 рік поспіль триває війна з російськими окупантами за українські землі.

369693945 607583034896661 6584422203370195650 n
Сьогодні ми в котрий раз боремося за нашу Незалежність – за наше прекрасне небо і золоті пшеничні поля, які нещадно палять російські окупанти!
Зараз весь світ вражений мужністю та стійкістю українок та українців, а ми пишаємося своїм прапором та боремось за мирне майбутнє, а кожному хто наважить порушити спокій на нашій землі ми дамо відсіч.
Ми сильні! Ми вільні! Ми єдині! Все буде Україна!

18 серпня 2023 року на базі Університету менеджменту освіти НАПН України продовжив свою роботу ІХ Конгрес «Код незламності освіти Донеччини». Захід має на меті визначення спільних шляхів відновлення освітньої системи регіону в повоєнний час та формування єдиних підходів до безпекових умов функціонування закладів освіти; презентацію кращих практик професійної підтримки педагогів, здобутків Нової української школи регіону, визначення перспектив та основних векторів реформування освіти в надскладних умовах сьогодення.
3
 
2
Голова Всеукраїнської екологічної ліги, Тетяна Тимочко, розповіла про впровадження Міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини» на 2020–2025 роки. В основу документу покладено Стратегію розвитку Донецької області на період до 2027 року, регіональну програму «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017–2020 роки», а також Програму Донецької обласної державної адміністрації «Екологічними стежками рідної України».
З 2018 року ВЕЛ була партнером Програми «Екологічними стежками рідної України», яка була впроваджена за підтримки Донецької обласної державної адміністрації.
Метою програми є формування любові до рідного краю, розвиток інтелектуального та творчого потенціалу, підтримка і психологічне відновлення дітей, які зазнали впливу військових дій у 2014–2016 рр. В рамках Програми діти та вчителі Донецької області відвідали національні природні парки, ботанічні сади, історико-культурні об’єкти в усіх регіонах України. 
5
Конгрес освітян Донеччини об’єднав в очному та дистанційному форматах понад 400 учасників: начальників та спеціалістів управлінь/відділів освіти територіальних громад, директорів ЦПРПП, керівників спеціальних закладів загальної середньої освіти; спеціалістів, відповідальних за дошкільну освіту в громадах, директорів ЗДО, вихователів-методистів; керівників та педагогів пілотних закладів освіти Донеччини (НУШ), консультантів ЦПРПП, відповідальних за НУШ, учителів-предметників 5-6-х класів та педагогічних працівників пілотних шкіл.
English below
Пожежонебезпечний період – це частина року, коли виникають пожежі в природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях (з моменту сходження снігового покриву навесні до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву).
Повномасштабне вторгнення росії на території України призвело до значного обмеження можливостей лісових господарств запобігати та гасити великі лісові пожежі, що загрожує не тільки лісам, а й мешканцям та населеним пунктам, які розташовані біля лісових масивів. Охорона лісового фонду від пожеж – моральний обов’язок кожного члена суспільства.
1
 
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). В рамках проєкту були створені інформаційні стенди про небезпеку лісових пожеж для кожної з пілотних громад.
Члени ДПД Корсунь Шевченківська громада
Експерти ВЕЛ закликають громадян бути свідомими та дотримуватись правил пожежної безпеки в лісах України, упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:
– розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
– заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
– відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека);
–·палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;
–·викидати у лісі обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;
– заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна.
Члени ДПД Корсунь Шевченківська громада 1
On the fire hazardous period in the forests of Ukraine
The fire-hazardous period is the part of the year when fires occur in natural ecosystems and agricultural lands (from the moment the snow cover melts in spring until the onset of stable wet autumn weather or snow cover formation).
Russia's full-scale invasion of Ukraine has significantly limited the ability of forestry to prevent and extinguish large forest fires, which threatens not only forests but also residents and settlements located near forest areas. Protecting forests from fires is a moral obligation of every member of society.
Given the increased risk of forest fires, the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine» as part of the U.S. Forest Service International Programs. As part of the project, information stands about the danger of forest fires were created for each of the pilot communities.
The AUEL experts urge citizens to be conscious and follow the rules of fire safety in the forests of Ukraine, during the fire hazardous period it is prohibited to
– making bonfires in the forest (except for those related to the technological requirements of forestry activities in specially designated places)
– entry of vehicles and other mechanisms to the territory of the forest fund (except for transit routes), except for those used for forestry purposes;
– visitation of coniferous plantations by the population under the 5th class of fire hazard (extreme danger);
– smoking, throwing unlit matches, cigarette butts in the forest, shaking hot ashes out of pipes, except for places equipped for this purpose;
– throw away rags in the forest that are smeared, soaked with gasoline, kerosene, oil or other combustible substances, etc;
– refuel fuel tanks in the forest while the engine is running.
English below
Триває навчання членів добровільної пожежної дружини Розсошанської громади, реалізоване в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
З 7 серпня 2023 року на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області відбуваються заняття щодо практичної та теоретичної підготовки членів добровільної пожежної охорони.
Навчанння на базі АРЗ ДСНС у Хмельницькій області
Навчанння на базі АРЗ ДСНС у Хмельницькій області
Під час занять представники ДСНС ознайомили членів добровільної пожежної дружини з основними положеннями Кодексу цивільного захисту України, Порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони. А також, класифікацією надзвичайних ситуацій, вимогами і основними положеннями статутів, наказів, інструкцій, нормативів щодо проведення пожежно-рятувальних робіт.
Відпрацювання практичних навичок
Відпрацювання практичних навичок
 
Учасники отримали знання про пожежну та рятувальну техніку, а також методи та стратегії боротьби з пожежами. Під час навчання були відпрацьовані типові способи роботи з розшуку постраждалих під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, способи транспортування та евакуації постраждалих із небезпечних зон.
Жінки складають 50 % добровільної пожежної дружини Розсошанської громади. Залучення жінок відображає сучасні тенденції гендерної рівності, розширює кадровий потенціал цієї сфери та підвищує ефективність роботи добровільних пожежних дружин через внесення нових підходів, навичок та інновацій.
Здатність жінок до праці в команді та їх вміння розв’язувати конфлікти можуть сприяти покращенню загальної динаміки в роботі добровільних пожежних. Забезпечення рівних можливостей для жінок у цій сфері сприяє інклюзивності та рівності. Також це сприяє демонтажу стереотипів щодо ролей статей у суспільстві та підтримує процес створення рівноправних умов для жінок і чоловіків у всіх сферах життя. 
Курс щодо надання домедичної допомоги
Курс щодо надання домедичної допомоги
 
Практичне навчання дозволяє відпрацювати навички в команді в реальних умовах. Це підвищує професійний рівень членів добровільних пожежних дружин і допомагає їм більш ефективно реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації.
Теоретичне навчання
 
Теоретичне навчання
 
Володимир Петровський, представник Розсошанської громади, висловлював подяку Лісовій службі США за можливість та допомогу у протидії пожежам задля сталого розвитку громади.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Training for members of the Rozsoshanska community volunteer fire brigade
The training of members of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska community, implemented within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs, continues.
Since August 7, 2023, classes on practical and theoretical training of volunteer firefighters have been held at the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Khmelnytskyi Oblast.
The participants gained knowledge of fire and rescue equipment, as well as methods and strategies for fighting fires. The training included typical methods of searching for victims during firefighting, rescue operations, and methods of transporting and evacuating victims from hazardous areas.
During the training, representatives of the SES familiarized the members of the volunteer fire brigade with the main provisions of the Civil Protection Code of Ukraine, the Procedure for the Establishment and Functioning of Fire and Rescue Units to Ensure Voluntary Fire Protection. They also learned about the classification of emergencies, the requirements and main provisions of statutes, orders, instructions, and regulations for fire and rescue operations.
Women make up 50% of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska community. The involvement of women reflects current trends in gender equality, expands the human resources potential in this area and increases the efficiency of the volunteer fire brigades by introducing new approaches, skills and innovations.
Women's ability to work as part of a team and their ability to resolve conflicts can help improve the overall dynamics of volunteer firefighters. Ensuring equal opportunities for women in this area promotes inclusiveness and equality. It also helps to dismantle stereotypes about the roles of the sexes in society and supports the process of creating equal conditions for women and men in all spheres of life. 
Practical training allows you to practice skills in a team in real conditions. This raises the professional level of members of volunteer fire brigades and helps them respond more effectively to fires and other emergencies.
Volodymyr Petrovsky, a representative of the Rassoshanska community, expressed his gratitude to the US Forest Service for the opportunity and assistance in firefighting for the sustainable development of the community.
For more information on the implementation of the project "Establishment of a Community-Based Forest Fire Protection System in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

В Україні планують створити реєстр установок на біопаливі
Законопроєкт «Про внесення змін до закону України «Про альтернативні види палива» щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, зареєстровано у Верховній Раді під № 9597.
Законопроєктом передбачено: створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, з метою адміністрування встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюються при спалюванні біопалива установками; закріплення у законі «Про альтернативні види палива» положення, яке передбачає, що реєстр установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, буде створений Кабінетом міністрів, а його ведення та адміністрування буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, у порядку, встановленому урядом.

Біогазові установки
В умовах російської військової агресії в Україні виробництво енергії за рахунок біопаливних установок може стати одним з важливих альтернативних джерел енергії, що допоможе у подоланні енергетичної кризи, яку провокують окупанти.
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги зазначають, що ухвалення цього законопроєкту забезпечить прозорість процедури встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для біогазових установок.
Джерело: Верховна Рада України
Фото: мережа Інтернет

Мета цього дня – привернути увагу до такого альтернативного джерела енергії, як біодизель. Також у цей день в 1893 році було вперше запущено двигун на паливі, основою якого було арахісове масло.
Біодизель – це паливо, вироблене з рослинних олій або тваринних жирів, що має найвищий енергетичний баланс порівняно з іншими видами палива.

Біодизель
У продуктах згоряння цього біопалива на 8–10 % менше окису вуглецю, майже на 50 % менше сажі й значно менше сірки (0,005 % порівняно з 0,2 % у звичайного дизельного палива). У разі потрапляння у довкілля біодизель дуже швидко піддається біологічному розкладанню. Головний недолік біодизеля – висока собівартість.
Щорічно в світі виробляється близько 35 млн тонн біодизеля, з яких близько 13 млн тонн – припадає на країни ЄС та 6 тонн – у США. Індонезія також займає лідируючі позиції – ця країна виробляє 3 млн тонн біодизеля щорічно. В якості вихідної сировини для біодизеля використовують будь-яку рослинну олію – рапс (основна сировина в Європі), сою (США), канолу (Канада), пальмову олію (Філіппіни, Індонезія), кокосове масло (Філіппіни), касторове масло (Бразилія), а також риб’ячий жир або інші жири рослинного походження.
Сировинна база для виробництва цього виду палива в Україні дуже значна, але найбільш раціонально використовувати насіння ріпаку, соняшнику та сої. Перший в Україні завод з виробництва біопалива на основі ріпакової олії запрацював в травні 2014 року на Львівщині у селищі Луки Самбірського району. Загалом в Україні побудовано 14 біодизельних заводів загальною потужністю 300 тисяч тонн/рік, проте вони не працюють на повну потужність. За відсутності технологій для виготовлення біодизелю значна частина сировини (в основному ріпак) до війни експортувався в країни Європи.
В умовах російської військової агресії в Україні біодизель може стати одним з важливих альтернативних джерел енергії, що допоможе у подоланні енергетичної кризи, яку провокують окупанти.


Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет

Міжнародний день безпритульних тварин започатковано Міжнародним товариством захисту прав тварин (ISAR). Його відзначають 16 серпня з метою привернення уваги громадськості до проблем бродячих тварин.
Безпритульні тварини є у кожному населеному пункті. Для України питання регулювання кількості безпритульних тварин, толерантного поводження з ними та будівництва нових притулків є надзвичайно актуальним.
 
Кіт біля зруйнованого ракетою будинку
 
Кіт біля зруйнованого ракетою будинку
 
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в деяких населених пунктах України збільшилася кількість безпритульних тварин. Причини різні: когось залишили господарі, коли швидко виїжджали у безпечніше місце, когось загубили по дорозі. Тварини, як і люди, переживають значний стрес у цей час.
Важливу роль зараз відіграють притулки для тварин. Український досвід показує, що ці установи можуть існувати у вигляді благодійних організацій, комунальних підприємств або ж домашніх притулків. Всеукраїнська екологічна ліга закликає дбати про безпритульних тварин!
Міжнародний день безпритульних тварин
 
Джерела: мережа Інтернет, сайт ВЕЛ
Фото: мережа Інтернет, сайт ВЕЛ
На окупованому російськими військовими острові Джарилгач на Херсонщині понад тиждень триває пожежа. Вогонь знищив понад 1500 гектарів – основну частину степових екосистем острова, де сконцентровані популяції всіх рідкісних тварин.
Флора острова Джарилгач досліджується з 19 століття. Серед судинних рослин на острові росте 499 видiв голонасiнних i покритонасiнних, що належать до 252 родин i 72 сiмейств. 11 видiв занесенi до ЧКУ, 4 – до Європейського червоного списку. Тут знайдено також 7 видiв орхiдних, бiльшiсть місцезростань яких виявилися найбiльш пiвденними в степовiй Україні.
367468772 603292048659093 6268596552749078733 n
Фауна національного природного парку «Джарилгацький» має 83 види морських безхребетних, 352 види (22 рідкісні) – комах, 57 (13 рідкісні) – риби, 4 – амфібій, 7 (3 – ЧКУ) – рептилій, 250 видів. Найчисленнішим є пташине населення острова – 248 видiв. Пiд час зимiвлi та пташиних мiграцiй тут (разом iз Каркiнiтською затокою) скупчується до 150 тисяч пернатих, головним чином водоплавних. російські окупанти нищать унікальні ландшафти.
Довідково. Майже вся територія Херсонської області у 2022 році була окупована російськими військами. Активні бойові дії точилися на правобережжі Дніпра. Цю частину області звільнили у листопаді минулого року, однак вона і зараз потерпає від щоденних масованих обстрілів росіян. На лівому березі Дніпра в Херсонській області російські окупаційні війська активно споруджують фортифікаційні споруди, зокрема, й на територіях природних об’єктів, які мають статус заповідних та природоохоронних.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає рішучих дій від міжнародних природоохоронних організацій для зупинення російського агресора та збереження біорізноманіття!
Джерела: мережа Інтернет, сайт ВЕЛ
Фото: мережа Інтернет

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи