Субота 18 трав. 2024
English below 
Закінчилось навчання членів добровільних пожежних дружин Народицької громади, який реалізовано в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Народицька громада – серед п’яти громад, які відібрано в Україні для реалізації пілотного проєкту. Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань у пілотних громадах. Більше інформації про те, як проходило навчання у відео: https://youtu.be/kf5IgGWWCFk
Completion of training for members of volunteer fire brigades of Narodytska community
The training of members of the Narodytska community's volunteer fire brigades has been completed as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs. The Narodytska community is among five communities selected in Ukraine to implement the pilot project. The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in the pilot communities. Find out more about the training in the video: https://youtu.be/kf5IgGWWCFk
 #Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ #All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs
теги

English below
Триває навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської громади (Тернопільської області) реалізоване в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

3
18 липня 2023 року на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області відбулись заняття щодо практичної та теоретичної підготовки членів добровільної пожежної охорони.
Ігор Ваверчак, начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Тернопільській області, привітав учасників заняття та наголосив, що створення добровільних пожежних дружин є надзвичайно важливою справою, а їх робота допоможе зменшити негативні наслідки пожеж при швидкому реагуванні та їх ліквідації спільними зусиллями!

6
Метою проведення підготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів є здобуття спеціальних знань і практичних навичок для проведення заходів щодо гасіння пожеж, рятування людей, а також проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Учасники були ознайомлені із алгоритмами рятування постраждалих на місці події. В результаті заняття учасники освоїли типові способи роботи з розшуку постраждалих під час гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, способи транспортування та евакуації постраждалих із небезпечних зон, надання першої домедичної допомоги.

4
Експерти проєкту висловили подяку представникам ДСНС за плідну співпрацю та ефективно проведене навчання!
Під час зустрічі учасникам формувань добровільної пожежної охорони було вручено комплекти спецформи: куртку і штани з вогнетривкої тканини, шоломи, вогнестійкі пожежні чоботи та рукавиці. Передано й обладнання для роботи дружин: мотопомпу з шлангом, стволом та пожежним рукавом, бензопилу, драбину, комплект рацій, моторну оливу.


Учасники занять висловлюють вдячність Лісовій службі США за можливість проходження навчання за здобуття знань та навиків з гасіння пожеж!
Training for members of volunteer fire brigades of Kozlivka community continues
The training of members of the volunteer fire brigades of the Kozlivska community (Ternopil Oblast) is ongoing as part of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs.
On 18 July 2023, the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast held a training course on practical and theoretical training of volunteer firefighters.
Ihor Vaverchak, Head of the Special Emergency and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast, welcomed the participants and stressed that the creation of volunteer fire brigades is extremely important, and their work will help reduce the negative consequences of fires with a quick response and their elimination by joint efforts!
The purpose of the training is to provide members of fire and rescue units with specialised knowledge and practical skills to extinguish fires, rescue people, and carry out rescue and other emergency operations.
The participants were introduced to the algorithms for rescuing victims at the scene of an accident. As a result of the training, the participants mastered typical methods of searching for victims during firefighting, conducting rescue operations, methods of transporting and evacuating victims from dangerous areas, and providing first aid.
The project experts expressed their gratitude to the SES representatives for the fruitful cooperation and effective training!
During the meeting, the members of the volunteer fire brigades were presented with sets of special uniforms: jackets and trousers made of fire-resistant fabric, helmets, fire-resistant fire boots and gloves. Equipment for the fire brigades was also handed over: a motor pump with a hose, barrel and fire hose, a chainsaw, a ladder, a set of radios and motor oil.
The participants of the training express their gratitude to the US Forest Service for the opportunity to undergo training and gain knowledge and skills in firefighting!
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

English below
Пирятинська громада – серед п’яти громад, які відібрано в Україні для реалізації пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs), що реалізується Всеукраїнською екологічною лігою.
Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань у пілотних громадах.

Передача обладнання

453e04bf b321 408e 965a 281d423f8dfb
12 липня 2023 року розпочалось навчання членів добровільних пожежних дружин Пирятинської громади.

1
«Пирятинська громада дуже оперативно та якісно відгукнулася на можливість реалізації цього проєкту на своїй території: були швидко підготовлено всі необхідні документи, прийнято необхідні рішення сесії. А отже ми бачимо щиру зацікавленість у реалізації проєкту», – відзначила керівник проєкту Олена Барабанова.
Міський голова Андрій Сімонов наголосив, що громада надзвичайно зацікавлена в реалізації проєкту: «Наша громада – велика за площею, маємо багато лісів, боліт, торф'яників – об’єктів, які є потенційно небезпечними в плані виникнення пожеж, тому мати таке добровільне формування, яке візьме на себе частину робот по гасінню пожеж на території великих старостатів. В рамках реалізації проєкту буде створено дві пожежні дружини – на базі Новомартиновицького та Березоворудського старостинських округів».

Передача обладнання 1
Ознайомче навчання для членів пожежних дружин провів начальник Навчального пункту, Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області Леонід Головач. Під час зустрічі учасникам формувань добровільної пожежної охорони було вручено комплекти спецформи: куртку і штани з вогнетривкої тканини, шоломи, вогнестійкі пожежні чоботи та рукавиці. Передано й обладнання для роботи дружин: мотопомпу з шлангом, стволом та пожежним рукавом, бензопилу, драбину, комплект рацій, моторну оливу.

Фото 1
Впродовж другої половин липня – початку серпня для учасників добровольчих дружин буде проводитися навчання. Далі вони здобуватимуть практичні навички на базі Пирятинської пожежно-рятувальної частини. І вже після складання заліку розпочнуть роботу.

фото 2
Експерти проєкту дякують Пирятинській громаді за плідну співпрацю. Діймо разом на захисті довкілля!


On the start of training of members of the volunteer fire brigade
of Pyryatyn community

English below


Pyryatyn community is one of five communities selected in Ukraine to implement the pilot project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine» under the U.S. Forest Service International Programs, implemented by the All-Ukrainian Environmental League.
The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in pilot communities.
On 12 July 2023, the training of members of the Pyryatyn community's volunteer fire brigades began.
«The Pyryatyn community responded very quickly and efficiently to the opportunity to implement this project on its territory: all the necessary documents were quickly prepared, and the necessary decisions were made at the session. This means we see a sincere interest in the project,» said project manager Olena Barabanova.
Mayor Andriy Simonov stressed that the community is extremely interested in the project: «Our hromada is large in area, we have many forests, swamps, peat bogs – objects that are potentially dangerous in terms of fires, so it is important to have such a voluntary formation that will take on some of the firefighting work on the territory of large starostas. As part of the project, two fire brigades will be created - on the basis of the Novomartynivka and Berezovorudo starosta districts.»
Leonid Holovach, Head of the Training Centre, Special Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava Oblast, conducted an introductory training for the fire brigades. During the meeting, members of the volunteer fire brigades were presented with sets of special uniforms: jackets and trousers made of fire-resistant fabric, helmets, fire-resistant fire boots and gloves. Equipment for the fire brigades was also donated: a motor pump with a hose, barrel and fire hose, a chainsaw, a ladder, a set of radios and motor oil.
In the second half of July and early August, the volunteer teams will undergo training. They will then acquire practical skills at the Pyryatyn Fire and Rescue Unit. And after passing the test, they will start working.
The project experts thank the Pyryatyn community for their fruitful cooperation. Let's work together to protect the environment!
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

9 липня 2023 року в річку Псел в районі села Гуньки Кременчуцького району Полтавської області було скинуто відходи тваринного походження ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс». Катастрофічне забруднення річки спричинило масовий мор риби по руслу річки Псел, довжиною близько 50 км.
В річці мешкають до 40 видів риб, серед яких зустрічаються щука, плітка, піскар, вусань, лящ, карась, сазан, в’юн, окунь, йорж, бички, рідше – сом, судак.

photo 2023 07 17 10 21 26
Активісти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років фіксують випадки порушення санітарних вимог у діяльності свинокомплексів, які можуть бути джерелом потрапляння в довкілля різноманітних забруднювальних речовин. Потрапляючи у водні об’єкти, відходи свинарства разом із наявними у них шкідливими біогенними організмами та мінеральними сполуками спричиняють евтрофікацію (цвітіння води), інтенсивний ріст синьо-зелених водоростей, під час їх розкладання спостерігається утворення аміаку. А пряме потрапляння у водне середовище хвороботворних мікроорганізмів спричиняє масову загибель риби та робить воду непридатною для споживання.

photo 2023 07 17 10 19 51
Зараз проводяться заходи щодо ліквідації наслідків забруднення водойми, а саме:
– збирається та утилізується гнила риба;
– контролюється збут риби на ринках Кременчуцького району;
– відбувається патрулювання прилеглих території, щоб обмежити доступ людей та худоби до водойми.

vet
Питання захисту довкілля є одним з пріоритетних для України, як держави-кандидата до вступу в Європейський Союз. Проте, дана екологічна катастрофа є беззаперечним підтвердженням зухвалості та порушення екологічного законодавства підприємцями.
Експерти та активісти Всеукраїнської екологічної ліги слідкують за ситуацією та долучаються до досліджень та подолання наслідків екологічної катастрофи. Діймо разом на захисті довкілля!

теги

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя перший голова Чернігівської обласної організації ВЕЛ, директор комунального позашкільного закладу освіти «Чернігівський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» Чернігівської міської ради Олександр Іванович Гаврилей.
Світла і вічна пам’ять професіоналу позашкільної освіти, доброзичливій та високопорядній людині з активною громадянською позицією. Нехай добрий спомин про нашого колегу назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував.
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

2

Світла пам'ять Олександру Івановичу!

теги
 Полтавська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги надала допомогу Станіславській сільській територіальній громаді у Херсонської області (медикаменти).
Така ініціатива демонструє важливу роль громадських організацій у підтримці та допомозі місцевим громадам у часи повномасштабного вторгнення росії на території України. Такі дії допомагають зміцнювати соціальні зв’язки та допомагати один одному відновлюватись після труднощів або лих, які можуть статися у житті будь-якої громади.
Сподіваємося, що цей приклад надання допомоги заслуговує на поширення та наслідування іншими організаціями. Разом всі зусилля громад та небайдужих людей створюють позитивні зміни у нашому суспільстві та допомагають наближати Перемогу!
1
теги

English below
Навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської громади реалізовано в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Більше інформації у відео: https://youtu.be/UX5FT_F3nnw 
Training for members of volunteer fire brigades in Kozlivka community
The training of members of the Kozlivska community's volunteer fire brigades was implemented within the framework of the project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine», implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs. More information in the video: https://youtu.be/UX5FT_F3nnw 
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs 

теги

English below
Корсунь-Шевченківська міська територіальна громада одна із п'яти цільових територіальних громад в Україні, яку обрано для участі в пілотному проєкті щодо "Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні". Детальніше про перебіг навчання членів добровільних пожежних дружин у коментарі заступниці голови Всеукраїнської екологічної ліги, експерта проєкту, Олени Пащенко: https://youtu.be/p3KuJ7dMHCE 
On the training of members of volunteer fire brigades of the Korsun-Shevchenkivska community
The Korsun-Shevchenkivska urban territorial community is one of five target territorial communities in Ukraine selected to participate in the pilot project «Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine». More information about the training of volunteer fire brigades in the comments of Olena Pashchenko, Deputy Head of the All-Ukrainian Environmental League, project expert: https://youtu.be/p3KuJ7dMHCE 

теги

English below
Навчання членів добровільних пожежних дружин Пирятинської громади реалізовані в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», що здійснює Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння та підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Більше інформації у відео: https://youtu.be/mACI7P8Z38g 
Training for members of volunteer fire brigades
of Pyryatyn community
The training of members of volunteer fire brigades of the Pyryatynska community was implemented within the framework of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance and support of the U.S. Forest Service International Programs. More information in the video: https://youtu.be/mACI7P8Z38g 
#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

Щороку 11 липня з ініціативи Організації Об’єднаних Націй відзначається Всесвітній день народонаселення. Саме в цей день у 1987 році чисельність населення Землі перевищила п’ять мільярдів. Всесвітній день народонаселення має на меті загострити увагу міжнародного співтовариства на невідкладності й важливості демографічних проблем, зокрема в контексті планів і програм загального розвитку, та необхідності пошуку шляхів їх розв’язання.
Цей день дає можливість зосередитись на важливих аспектах, пов’язаних з населенням, таких як репродуктивне здоров’я, планування сім’ї, права людини, рівність статей, старіння населення та міграція. Це також день для розгляду впливу зростання населення на довкілля та сталість ресурсів.
Неконтрольоване зростання чисельності населення породжує проблему світового голоду, кризу великих урбанізованих поселень, стихійну внутрішню й зовнішню міграцію, безробіття, загострює етнічні та етичні проблеми, ускладнює політичні відносини між державами. За прогнозами ООН, у 2050 р. на землі будуть проживати від 7,9 до 10,9 млрд. людей, а скоріш за все – 9,3 млрд.

день народонаселення 5
Деградація біосфери, знищення видів флори й фауни, масовий голод у країнах, що розвиваються, загроза пандемічних хвороб – більшість цих проблем є наслідком антропогенного навантаження на біосферу планети.

день народонаселення 1
Сільське господарство, енергетика та промислове виробництво – три складових глобалізації людської діяльності, які здійснюють найбільший тиск на довкілля. Кожного року люди знищують понад одинадцять мільйонів гектарів лісів. Шість мільйонів гектарів продуктивних земель перетворюються на пустелі.
В Україні уже щонайменше останні десять років зберігається непроста демографічна ситуація. Рівень смертності перевищує рівень народжуваності, спостерігається тенденція старіння нації, плюс свій негативний вплив надають міграційні процеси. Понад 9 років в Україна бориться з російськими окупантами. Збройна агресія росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил рф із захоплення частини території України – Кримського півострова.

Осколок і постраждала дівчинка Охмадит


Внаслідок російської військової агресії з 24 лютого 2022 року зафіксовано 21 965 жертв серед цивільного населення України, зокрема 8 231 українців було вбито окупантами та 13 734 – поранено.
Серед загиблих 3 664 чоловіки, 2 173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки. Стать ще 31 дитини та 1 900 дорослих поки не встановлено.

75e76b0 pereselentsi ukraina
За оцінками ООН, в Україні внаслідок російського вторгнення є 5 914 000 внутрішньо переміщених осіб. Майже 8 мільйонів біженців з України зареєстровано в сусідніх країнах і по всій Європі. Приблизно 17,6 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги у 2023 році. За даними ООН, найбільше українських біженців зареєстровано у Польщі – 1,58 мільйона осіб, у Німеччині – 923 тисячі, у Чехії – приблизно 500 тисяч. З 24 лютого 2022 року до Канади в’їхало близько 100 тисяч українців, до США – більше 80 тисяч.

Маріуполь

Зруйноване окупантами місто


Зараз у державі присутні всі елементи, які можуть спричинити демографічну катастрофу: додаткова смертність через війну, величезні внутрішні переміщення, зростання еміграції (біженці), менша народжуваність та ймовірна втрата територій.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні організації, зокрема, Програму розвитку ООН долучитись до зупинення російського агресора, кожен громадянин планети має право на життя та чисте довкілля!
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи