Понеділок 27 трав. 2024
7 з'їзд

Всеукраїнська екологічна ліга запропонувала нові підходи до здійснення екологічної політики в Україні.

14–15 травня 2010 року у Києві відбувся VII з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги.
З'їзд відкрив голова ВЕЛ Анатолій Толстоухов, який привітав учасників і зазначив, що делегати представляють понад 15 тисяч природоохоронців, об'єднаних у 289 місцевих (обласних, міських, районних, сільських та селищних) організацій. У ході доповіді він висловив своє бачення розвитку держави.

Дивитись фото і документи

На його думку, Україні потрібен збалансований розвиток, який передбачає розроблення і впровадження інноваційної моделі економіки, зміну моделей виробництва і споживання та підвищення ролі екологічної політики. Ігнорування об'єктивних законів природи, підкреслив він, уже призвело до значних втрат ландшафтного та біотичного різноманіття. Пояснив з позиції уряду, що через необхідність стабілізації економіки не було можливості цьогорічний бюджет вибудувати на заса¬дах збалансованого (сталого) розвитку, і запропонував громадськості долучитися до формування державних програмних документів. Він також вніс пропозицію обрати головою ВЕЛ на наступний період Тетяну Тимочко.

Про посилення ролі громадськості як головного чинника ефективної реалізації екологічної політики йшлося у співдоповіді першого заступника голови ВЕЛ Т. Тимочко. Вона підкреслила, що кризовий стан навколишнього природного середовища та пов'язаного з ним здоров'я населення становить загрозу для національної безпеки України, наголосила на необхідності радикальної зміни моделі розвитку держави. Т. Тимочко підтримала пропозицію щодо активного співробітництва у формуванні державної екологічної політики, однак зазначила, що всі цьогорічні пропозиції громадськості були проігноровані Міністерством охорони навколишнього природного середовища України.

Під час підготовки Державної програми Мінприроди вилучило навіть таку засадничу складову, як підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

На її думку, нова Програма уряду має задекларувати перехід до збалансованого природокористування та природовідтворення, необхідність енергозбереження, формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, підвищення ролі освіти і наукового забезпечення.

Збалансований розвиток неможливий без впровадження механізмів громадського контролю за діяльністю органів державної влади, залучення громадян до прийняття екологічно важливих рішень.

Під час обговорення виступив голова Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, член-кореспондент УААН Олександр Бондар, який обґрунтував необхідність інтеграції екологічної складової в усі галузі науки і освіти.

Академік НАН України, перший голова ВЕЛ Костянтин Ситник підтримав думку щодо провідної ролі громадськості у збереженні довкілля, наголосив на необхідності засвоєння суспільством нової шкали морально-етичних цінностей, підвищення рівня екологічної культури населення.

Делегати обговорили найважливіші проблеми захисту довкілля в різних регіонах України. Голова Наукової Ради Вінницької обласної організації ВЕЛ, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені М. Ко¬цюбинського Олександр Мудрак сформулював пропозиції ВЕЛ щодо подолання проблеми поводження з побутовими відходами.

Голова Рівненської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології На¬ціонального університету водного господарства та природокористування Микола Клименко окреслив необхідність розроблення принципів збалансованого (сталого) розвитку агросфери на регіональному рівні.

Олександр Майдаченко, голова Корсунь-Шевченківської районної організації ВЕЛ розповів про участь громадської організації у збереженні річки Рось. Заступник голови Донецької обласної організації ВЕЛ Любов Толмачова повідомила про діяльність осередків ВЕЛ та ВДС «Екологічна варта» у боротьбі за збереження Парку імені 30-річчя Перемоги у Донецьку. Маргарита Литвиненко, голова Севастопольської міської організації ВЕЛ ознайомила делегатів з боротьбою севастопольців проти будівництва вугільного терміналу ЗАТ «Авліта».

З'їзд засудив негативну практику у відносинах Мінприроди з громадськістю, яку започаткував новопризначений міністр В. Бойко. ВЕЛ та інші громадські екологічні організації доклали багато зусиль для того, щоб змусити органи державної влади дотримуватися базових положень Оргуської конвенції. Делегати з'їзду висловили готовність захищати екологічні права й свободи громадян та здобутки екологічної демократії. З'їзд обрав Т. В. Тимочко головою ВЕЛ, Правління ВЕЛ та інші керівні органи, прийняв ряд заяв, звер¬нень і резолюцій, вніс зміни до Статуту Всеукраїнської екологічної ліги

У цей же день делегати з'їзду ознайомилися з експозицією Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України. Відбулося засідання нового складу Правління Всеукраїнської екологічної ліги, яке обрало заступниками голови Олену Пащенко, Сергія Размєтаєва та Степана Вадзюка, головою Виконкому ВЕЛ Олену Швець. Члени Правління ВЕЛ розглянули питання організаційного забезпечення діяльності ВЕЛ, пріоритети науково-дослідницької роботи та практичних природоохоронних заходів, обговорили питання подальшої співпраці з органами влади, місцевого самоврядування, іншими громадськими об'єднаннями і політичними організаціями та посилення міжнародного співробітництва організації.

У рамках з'їзду відбулися засідання Наукової Ради ВЕЛ «Екологічні проблеми водних об'єктів у регіонах України та участь громадськості у поліпшенні ситуації» і робоча нарада з питань екологічної освіти та освіти в інтересах збалансованого розвитку.

Фото

 2010-01  2010-02
 2010-03  2010-04
 2010-05 2010-06 
 2010-07  2010-08
 2010-09  

Документи

1) Програма денний 7-го з'їзду ВЕЛ, 14-15 травня 2010 р.;

2) Рішення по звітній доповіді;

3) Рішення по змінам в Статут;

4) Склад Президії;

5) Склад робочих органів;

6) Відозва;

7) Заява;

8) Звернення до ГПУ;

9) Звернення до Януковича.