Понеділок 04 груд. 2023
6 з'їзд

Протягом двох днів, 14 і 15 грудня 2007 р. у Києві тривав VI з'їзд Всеукраїнської екологічної ліги, в рамках якого було проведено наукову конференцію «Роль громадськості у формуванні державної політики у сфері захисту довкілля та за умов переходу до збалансованого розвитку», засідання робочих груп з розроблення Національної стратегії збалансованого розвитку та Програми системної підтримки молоді, яка здійснює природоохоронну діяльність, а також ювілейні заходи до 10-річчя заснування ВЕЛ.

Дивитись фото і документи

У роботі з'їзду взяли участь відомі науковці, державні та громадські діячі, зокрема академік НАНУ, перший голова ВЕЛ Костянтин Ситник, перший міністр навколишнього природного середовища України Юрій Щербак, голова Товариства охорони природи, міністр екоресурсів Василь Шевчук, директори наукових інститутів, з якими у Ліги склалися достатньо міцні партнерські стосунки. З робочими доповідями виступили голова ВЕЛ, член-кореспондент АПН Анатолій Толстоухов та перший заступник голови Тетяна Тимочко. Делегатів з'їзду привітали учасники еколо¬гічного театру «Юні екологи» гімназії «Апогей».

У багатьох доповідях наголошувалось на тому, що глобальні проблеми, у тому числі й екологічні, були породжені людиною, і тому саме вона має забезпечити їх розв'язання.
Негативні тенденції, які Україні вдалося подолати завдяки формуванню й реалізації сильної державної екологічної політики на початку доби незалежності, за останні роки знову загострилися, зокрема, через відсутність дієвих механізмів і непрозорість дій влади в цій сфері, несистемність їх розв'язання, низьку пріоритетність екологічної політики в державі. Державний менеджменту природоохоронній сфері не скоординовано, тому він є неефективним. Водночас чиновники, не відчуваючи постійного контролю з боку громади, намагаються одержати вигоду від посад, які займають. Тому майже в усіх виступах делегатів та гостей з'їзду звучала думка - в екологічній політиці не може бути монополії держави.

Лише гармонійне поєднання економічної, соціальної та екологічної політики забезпечать збереження довкілля, здоров'я та добробут українського народу. Однак без залучення до цього процесу громадськості, зусилля знову можуть бути витрачені марно.

З'їзд переобрав головою ВЕЛ Анатолія Толстоухова та ухвалив Резолюцію і Заяву, в яких запропонував укласти Екологічну угоду за участю Президента України, Уряду і Парламенту, а також загальнонаціональних природоохоронних громадських організацій, представників науки й бізнесу. Цей документ має визначити конкретні зобов'язання щодо спільного розроблення та здійснення національної екологічної політики, сприятиме активізації розбудови громадянського суспіль¬ства, практичного розв'язання екологічних проблем. 

Фото

 2007-01  2007-02
 2007-03  2007-04
 2007-05  2007-06
 2007-07  2007-08

Документи

1) Буклет "Всеукраїнська екологічна ліга: 10 років задля краси довкілля"

2) Програма 6-го з'їзду ВЕЛ, 14 грудня 2007 р.;

3) Порядок денний;

4) Склад Президії;

5) Протокол;

6) Резолюція;

7) Заява.