Середа 22 трав. 2024
4 з'їзд

Всеукраїнській екологічній лізі п'ять років!

Всеукраїнська екологічна ліга відзначила своє п'ятиріччя. 14–15 грудня 2002 року у Києві відбувся IV з'їзд ВЕЛ, на який зібралися близько п'ятисот делегатів і гостей зі всіх регіонів України. За даними мандатної комісії на з'їзд прибули 250 делегатів від 23 обласних організацій, Автономної Республіки Крим, міст Київ, Севастополь. На з'їзді були присутні: представники Міністерства екології та природних ресурсів України, обласних управлінь екоресурсів, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти та науки України, Кабінету Міністрів України, народні депутати, представники комітету з питань екологічної політики Верховної Ради України, громадських організацій, засобів масової інформації.

 

Дивитись документи

Відкрив з'їзд голова Всеукраїнської екологічної ліги, народний депутат України Анатолій Толстоухов. У своїй доповіді Анатолій Володимирович спинився на перспективах розвитку організації та подальших планах. Зокрема, в найближчих планах лігівців – видання екологічної енциклопедії, створення профільного вищого навчального закладу, систематизація українського екологічного законодавства в Екологічний кодекс, підсилення діяльності на міжнародній арені.
Учасників з'їзду привітали Міністр екології та природних ресурсів України Василь Шевчук, голова Народно-демократичної партії, народний депутат України Валерій Пустовойтенко, виконавчий директор Регіонального екологічного центру Петро Павличенко.

Про роботу Всеукраїнської екологічної ліги протягом звітного періоду доповіла перший заступник голови ВЕЛ Тетяна Тимочко. Зокрема вона зазначила, що «поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти і свідомості, популяризація нових наукових розробок є домінуючими напрямами в роботі Всеукраїнської екологічної ліги. За п'ять років Ліга стала потужною громадською організацією з розгалуженою структурою. Ми маємо осередки в усіх регіонах України, 200 територіальних організацій, 10 тис. членів. З першого дня свого існування ВЕЛ зібрала в своїх лавах відомих учених, громадських діячів, депутатів від Верховної до селищної Ради, підприємців, учителів, громадян з активною життєвою позицією з усіх регіонів України. Об'єднання зусиль громадськості, науковців і пред¬ставників органів влади дає змогу комплексно підходити до розв'язання екологічних проблем».

Під час роботи з'їзду відбулося нагородження найактивніших членів організації. Крім того, роботу активістів ВЕЛ було відзначено органами державної влади.
Грамотами Верховної Ради України відзначено голову ВЕЛ Анатолія Толстоухова, першого заступника голови ВЕЛ Тетяну Тимочко, голову Харківської обласної організації ВЕЛ Сергія Размєтаєва, а також голову Київської міської організації ВЕЛ Ірину Дудку.

Грамотою Міністерства надзвичайних ситуацій та у справах захисту на¬селення від наслідків Чорнобильської катастрофи нагороджено голову За¬карпатської обласної організації Юрія Смереку.
Грамотами Міністерства екології та природних ресурсів України нагороджено голову наукової ради ВЕЛ Олександра Бондаря, голову Чернігівської обласної організації ВЕЛ Олександра Гаврилея, голову Дніпропетровської обласної організації ВЕЛ Григорія Чуміна, голову Сумської обласної організації Володимира Білика, голову Рівненської обласної організації ВЕЛ Миколу Клименка.

Грамотами Міністерства охорони здоров'я України нагороджено народного депутата України Сергія Шевчука і голову Тернопільської обласної організації ВЕЛ Степана Вадзюка.

Грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджено голову Донецької обласної організації ВЕЛ Ростислава Синельщикова, координа-тора Луганської обласної організації Всеукраїнської дитячої спілки «Еко-логічна варта» Зінаїду Смирнову, координатора ВЕЛ щодо роботи з дітьми та молоддю Олену Пащенко.

Роботу ВЕЛ протягом звітного періоду делегати з'їзду оцінили як позитивну. Також було ухвалено резолюцію, заяву і звернення IV з'їзду Всеукраїнської екологічної ліги. У резолюції викладено пропозиції делегатів з'їзду щодо забезпечення ефективної системи контролю в питаннях охорони довкілля:
1. Збільшити щорічне бюджетне фінансування охорони довкілля не менш ніж на 20 %.
2. Звернутися до народних депутатів з пропозицією залучати громадські організації до розгляду законопроектів, що стосуються довкілля, на стадії обговорення їх у Комітетах Верховної Ради України.
3. Направити до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України звернення про необхідність створення періодичних екологічних видань національного рівня, регулярних екологічних теле- і радіопередач, спрямованих на формування екологічної свідомості громадян України.
4. Розробити і впровадити програми екологічної освіти та атестації керівників виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій.
5. Підтримати ініціативу громадських організацій з розробки «Пріоритетів національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку України».
6. Провести широке обговорення, зокрема через засоби масової інформації, проекту Національної стратегії переходу до сталого розвитку.
7. Звернутись до фракції НДП у Верховній Раді України з пропозицією підготувати зміни до законодавства, щодо:
- посилення міри відповідальності за недотримання природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами на полігонах та звалищах побутових відходів;
- стовідсоткове надходження до екологічних фондів місцевих органів самоврядування коштів , отриманих як збір за забруднення довкілля внаслідок розміщення твердих побутових відходів, зі спрямуванням їх на санітарно-екологічне очищення міста, району, села.
8. Запропонувати всім осередкам Всеукраїнської екологічної ліги (районним, міським, обласним) провести громадські слухання щодо реалізації державної екологічної політики в регіоні, дотриманні вимог природоохоронного законодавства.

У зверненні учасники з'їзду констатували, що «протягом останніх років в Україні загострюється проблема ігнорування природоохоронного законодавства, яка виникла через відсутність цілісної системи контролю у сфері охорони довкілля в державі». Вони висловили стурбованість з приводу загрозливої тенденції і звертаються до міністра екології та природних ресурсів В. Шевчука, фракції НДП у Верховній раді України з вимогою припинити правовий нігілізм чиновництва і вимагати дотримання природоохоронного законодавства в державі.

У заяві учасники з'їзду висловили стурбованість з приводу ігнорування думки громадськості під час прийняття екологічно важливих рішень. «Ми наполягаємо на проведенні громадської експертизи при впровадженні життєво важливих для України проектів, серед яких найважливішими є проекти добудови блоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС, Ташлицької ГАЕС, будівництва судноплавного ходу Драй – Чорне море...
Всеукраїнська екологічна ліга заявляє, що не буде підтримувати дії влади, які є шкідливими для довкілля, не підтримуватиме рішення, прийняті без нау¬кового обґрунтування та обговорення з громадськістю. Ми зацікавлені у про¬зорій екологічній політиці», – заявляють делегати IV з'їзду ВЕЛ.

15 грудня 2002 року відбулися тематичні заходи, присвячені різним напрямам роботи Всеукраїнської екологічної ліги: тренінг «Місцеві плани екологічних дій», засідання Наукової ради ВЕЛ «Енергозбереження та енер¬гетична безпека держави», семінар «Впровадження сучасних педагогічних технологій в діяльність ВДС «Еколо¬гічна варта», круглий стіл «Урбоекологія: молодь і місто», а також презентація сайту «Електронна екологічна бібліотека».

 

Документи

1) Порядок денний 4-го з'їзду ВЕЛ, 15 грудня 2002 р.;

2) Склад Правління;

3) Склад Президії;

4) Матеріали;

5) Протокол.