Версія для друку
Президія Всеукраїнської екологічної ліги

У період між з'їздами Ліги та засіданнями Правління постійно діючим виконавчим органом керівництва є Президія Ліги, до складу якої входять Голова Ліги, заступники, голова Виконкому, голова Наукової Ради Ліги.
Президія Ліги:
– веде підготовчу роботу для скликання з'їзду та Правління Ліги;
– здійснює заходи щодо втілення в життя рішень з'їзду, Правління;
– здійснює оперативне керівництво діяльністю Ліги;
– робить заяви з актуальних екологічних проблем, питань суспільно-політичного життя.
Президія Ліги є правомочною при наявності не менше 1/2 складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.