Понеділок 22 квіт. 2024
І знову про Хомору та Случ: експерти ВЕЛ взяли участь у громадських слуханнях впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна»

IMG 3333Всеукраїнська екологічна ліга та засоби масової інформації постійно б’ють тривогу щодо погіршення стану річок Хомора та Случ. Забруднення цих річок досягло катастрофічного рівня і завдяки небайдужості місцевих мешканців набуло великого громадського резонансу. Протягом вересня 2019 року у межах Хмельницької та Житомирської областей знову фіксувались випадки загибелі риби.

Усвідомлюючи рівень згубного впливу стічних вод Понінківської картонно-паперової фабрики на водні екосистеми, йдучи назустріч громадськості, з метою мінімізації впливу на довкілля і бажаючи поліпшити екологічний стан річки Хомора, її керівництво прийняло рішення про технічне переоснащення очисних споруд. Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і. отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Одним з етапів даної процедури є проведення громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

30 січня 2020 року, відповідно до Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12. 2017 № 989, відбулися громадські слухання щодо обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна» «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» продуктивністю 7 000 м3 /добу» (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля – 20191014594, дата офіційного оприлюднення: 01.10.2019). 

IMG 3331

Громадські слухання відбулися 30 січня 2020 року і складалися з двох частин. Перша відбулася у приміщенні Зали засідань Понінківської селищної ради Полонського району Хмельницької області. У слуханнях взяли участь представники державних структур, громадськості та засобів масової інформації.

Були висловлені та подані письмові зауваження і пропозиції уповноваженому органу.

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги взяли активну участь у громадських слуханнях та подали письмові зауваження та пропозиції щодо звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» продуктивністю 7 000 м3 /добу».

Цього ж дня відбулася друга частина громадських слухань в приміщенні міського будинку культури м. Баранівка Баранівського району Житомирської області. У них взяли участь майже 300 учасників, не лише жителів Баранівки, але й смт. Першотравенська, сіл Глибочок та Стара Гута Житомирської області, державні службовці, представники громадськості та засобів масової інформації.

Необхідно відзначити однобічний характер поінформованості місцевих мешканців, спрямованої на те, щоб переконати їх у екологічно небезпечній діяльності лише Понінківської картонно-паперової фабрики і відвернути увагу від можливих екологічних ризиків, які несуть інші 18 забруднювачів. Єдиним джерелом забруднення річок вважаються скиди стічних вод від ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна».

IMG 3329Зазначимо, що громадські слухання у м. Баранівка, нажаль, практично не стосувалися предмету обговорення, а саме, звіту оцінки впливу на довкілля.

Прикро, що окремі чиновники та посадовці, навіть не розібравшись у суті питання та предметі обговорення, в черговий раз зробили «піар»на людських проблемах, а робота представника Міністерства енергетики та захисту довкілля України на громадських слуханнях була некомпетентною. громадські слухання у м. Баранівка – ще один досвід необхідності вдосконалення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

В цілому, громадські слухання щодо звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» продуктивністю 7 000 м3 /добу» відбулись. Керівництво фабрики зауважило, що пропозиції та зауваження будуть враховані, на письмові звернення надійдуть аргументовані відповіді від проектантів та спеціалістів профільного міністерства. Рішення про провадження планованої діяльності буде приймати уповноважений орган – Міністерство енергетики та захисту довкілля України. IMG 3340

Керуючись вимогами ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», експерти Всеукраїнської екологічної ліги розглянули Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд виробничих стоків ТОВ «ПКПФ – Україна» продуктивністю 7 000 м3 /добу» та надають свої пропозиції щодо деталізації інформації у Звіті про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності:

- У матеріалах звіту не надана інформація щодо прибережних захисних смуг р. Хомора (згідно ст. 60 Земельного кодексу України), що не дає можливості оцінити обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних зон уздовж річки, які є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

- У звіті не представлено величини гранично допустимих скидів (ГДС) в р. Хомора із зворотними водами «ПКПФ-Україна» для планованої діяльності продуктивністю 7000 м3/добу для таких показників складу зворотних вод: хлориди, загальне залізо, сульфати, мінералізація, завислі речовини, нафтопродукти, СПАР, марганець, мідь, цинк, нікель, свинець.

- Не проведений якісний аналіз мулового осаду та розрахунок обсягів еколого-економічного аудиту для аргументації можливості запровадження за необхідності фізико-хімічної доочистки мулу.

- Подати деталізований склад мулового осаду, оскільки з представлених даних важко судити про його безпечність. «Надлишковий активний мул накопичується на мулових майданчиках. Після компостування він може використовуватись в сільському господарстві для здобрювання земель» (стор. 25). У збродженій масі після очистки стічних вод можуть міститися солі важких металів, тому вона не може використовуватися в якості добрива в агросекторі, навіть після ферментації в біореакторі.

IMG 3337- Відсутня оцінка ефективності очистки зворотних вод «ПКПФ-Україна» в результаті технічного переоснащення вузла біологічної очистки очисних споруд.

- Не визначені сукупний та кумулятивний вплив планованої діяльності на природні комплекси разом з існуючими або проектованими (за даними офіційних джерел) об'єктами. Звертаємо увагу, що оприлюднені дані про фонове забруднення не є за визначенням ні сумарним, ні кумулятивним впливом.

- У звіті не передбачений моніторинг оцінки якості води р. Хомора шляхом проведення регулярних та систематичних досліджень концентрацій забруднюючих речовин у відповідних створах.

Всеукраїнська екологічна ліга наголошує на мінімізації впливу на довкілля, дотриманні екологічних, санітарних, епідеміологічних та будівельних норм і стандартів у роботі очисних споруд «ПКПФ-Україна».

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи