Вівторок 16 лип. 2024
Обласний природоохоронний конкурс науково-дослідницьких робіт «Збережемо довкілля для майбутніх поколінь» (2018 р.)
23Вінницька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги спільно з кафедрою екології, природничих та математичних наук Вінницької академії неперервної освіти виступила ініціатором проведення обласного природоохоронного конкурсу науково-дослідницьких робіт «Збережемо довкілля для майбутніх поколінь».

Конкурс був вперше був проведений 16 травня 2018 року відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації №196 від 3.04.2018 року на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

Мета Конкурсу – залучення учнівської молоді до науково-дослідницької природоохоронної діяльності, виховання поваги та бережливого ставлення до природи рідного краю.

Завданнями Конкурсу:

-       поширення кращого досвіду з організації пошуково-дослідницької роботи учнів, яка має практичне значення;

-       підтримка обдарованих юних природоохоронців, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої діяльності.

4Для участі у науково-дослідницькому конкурсі було подано більше 50 робіт юних природоохоронців. У Конкурсі брали участь учні закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування, типу та форми власності.

Учасники Конкурсу надали матеріали, які відображали всі напрями, передбачені завданнями Конкурсу за такими номінаціями:

1. Технології охорони навколишнього середовища:

-       сучасні методи і засоби експлуатації і проектування різноманітних очисних споруд;

-       біоенергетичні технології;

-       технології очищення природних та стічних вод;

-       безвідходні та маловідходні виробництва;

-       відновлювальні (альтернативні) джерела енергопостачання;

-       екологічні види транспорту.

52. Стратегія поводження з відходами:

-       переробка та утилізація промислових відходів;

-       побутові відходи їх переробка та рекуперація;

-       проекти з переробки твердих побутових відходів.

3. Моніторинг і дослідження параметрів навколишнього середовища:

-       засоби і пристрої контролю параметрів навколишнього середовища;

-       сучасні методи аналітичного та інструментального контролю;

-       біоіндикація;

-       моніторинг об’єктів підвищеного техногенного навантаження;

-       екологічна безпека населених пунктів регіону.

4. Охорона і раціональне використання природних ресурсів:

-       аспекти взаємодії суспільства і природи;

-       охорона атмосферного повітря;

-       раціональне використання ґрунту, оптимізація землекористування;

-       проблеми охорони поверхневих і підземних вод;

-       охорона і раціональне використання надр регіону;

-       сучасний стан флори і фауни природних та антропогенно-змінених територій Східного Поділля;

-       шляхи збереження реліктових, ендемічних, рідкісних і зникаючих видів організмів краю;

-       організація просвітницької діяльності територіальних громад щодо вивчення, розповсюдження та впровадження сучасних природоохоронних технологій.

4567

Для оцінювання робіт було підібране висококваліфіковане журі конкурсу, до складу якого увійшли викладачі і методисти кафедри екології, природничих та математичних наук Вінницької академії неперервної освіти, кафедри біології і географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету, представники Департаментів освіти і науки, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації та Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

За підсумками Конкурсу було визначено переможців – 1, 2, 3 місця.

12Всі учасники конкурсу отримали цінні призи, які надали Всеукраїнська екологічна ліга, Департаменти освіти і науки, агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації.