Середа 19 черв. 2024
Розробка проєкту плану заходів реалізації у 2024–2027 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки

Голова Тернопільської обласної організації ВЕЛ, Степан Несторович Вадзюк, взяв участь у засіданнях тематичної фокус-групи з розробки проєкту плану заходів реалізації у 2024–2027 роках Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та його реалізації, які відбувались 15 та 31 березня 2023 року у приміщенні Тернопільської ОВА.

Під час засідань було розглянуто практичні питання, пов’язані із розробкою даного проєкту та опрацьовано технічні завдання на проєкти регіонального розвитку, які спрямовані на:

– формування мережі природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього природного середовища;

– раціоналізація природокористування, відтворення природно-ресурсного потенціалу Тернопільської області та формування природостабілізуючої екологічної мережі;

– посилення використання потенціалу розвитку середніх та малих міст.

Основними завданнями в рамках цих проєктів є:

– збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення;

– створення природоохоронних територій міжнародного значення (у тому числі: підготовка номінації для створення нового біосферного резервату програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» в межах України та включення мережі печер гіпсового карсту Західної України до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО);

– забезпечення охорони земель, відтворення екосистем, удосконалення структури земельних угідь та напрямів господарської діяльності з метою формування оптимального співвідношення земельних угідь, підтримання екологічної безпеки і рівноваги території та досягнення нейтрального рівня деградації земель;

– розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання та адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих галузей (сільського, лісового, водного господарства, охорони здоров’я та транспортної інфраструктури) та об’єктів інфраструктури, а також забезпечення розвитку об’єктів і територій національної екологічної мережі;

– забезпечення модернізації міської інфраструктури, що зменшує потребу у невідновлюваних ресурсах, створює стійкість до природних та техногенних катаклізмів, адаптує міську мережу до зміни клімату;

– створення інформаційних еколого-освітніх центрів в установах природно-заповідного фонду, розширення мережі туристичних маршрутів і стежок у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України з використанням інтерактивних методів та інфраструктури для осіб з інвалідністю;

– забезпечення розвитку екологічної освіти, просвітницької діяльності з метою формування культури споживання та поваги до навколишнього природного середовища, підвищення рівня поінформованості суспільства щодо значення, переваг та інструментів сталого споживання та виробництва, стану і цінностей біорізноманіття та заходів, які необхідно здійснити для його збереження та інші взаємозалежні завдання.

– забезпечення розвитку та удосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, створення центрів моніторингу.

За результатами засідання доопрацьовані технічні завдання, затверджено та запропоновано внести до проєкту плану заходів з реалізації Стратегії у 2024–2027 роках.

 
 
 
 
 
 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи