Понеділок 15 лип. 2024
Проект Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року

Експертами ВЕЛ багато років поспіль здійснюється послідовна робота з інтеграції екологічної складової до регіональних стратегій, програм та планів. Зокрема, було розроблено доповнення до Стратегій розвитку всіх областей України. Наразі у більшості з них у проектах Стратегій регіонального розвитку до 2027 року екологічну складову включено окремою Стратегічною ціллю «Екологічна безпека та збалансоване природокористування». На жаль, у 7-ми областях (Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернігівська) поки що не вдалось це реалізувати повною мірою, але експерти Всеукраїнської екологічної ліги розробили для них проект Стратегічної цілі та продовжують активну роботу з обласними державними адміністраціями у цьому напрямку.

Нижче представлено Проект Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року

Проект Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збалансоване природокористування» до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року

Довідково.

Україна має міжнародні зобов’язання щодо сталого розвитку, визначені стратегічними документами Організації Об’єднаних Націй. Так, у вересні 2015 року на Саміті ООН зі сталого розвитку у Нью-Йорку в рамках 70-ї ювілейної сесії Генеральної Асамблеї ООН глави держав і урядів погодили порядок денний світового розвитку на період після 2015 р. і визначили 17 глобальних цілей сталого розвитку.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та «Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» Кабінету Міністрів України, акцентовано, що у стратегії розвитку області мають бути визначені стратегічні та операційні цілі, завдання, пріоритети розвитку регіону з урахуванням його особливостей.

Також, стратегії розвитку і плани заходів з їх реалізації підпадають під дію Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», метою якого є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»  від 30.09.2019 року необхідно забезпечити дотримання Цілей сталого розвитку в Україні у процесі розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів для забезпечення збалансованості економічної, соціальної та екологічної складової.

Всеукраїнська екологічна ліга наголошує, що наявність екологічної складової як у Стратегіях регіонального розвитку областей до 2027 року у вигляді окремої Стратегічної цілі є надзвичайно важливим чинником розвитку регіонів та залучення інвестицій.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи