Неділя 21 квіт. 2024
Екологічні та соціальні наслідки пожежі на нафтобазі «БРСМ-нафта»

English below

8 червня стався вибух на території нафтобази «БРСМ-нафта», що знаходиться у селі Крячки (Васильківський район, Київська область). 19 червня за зверненням мешканців, експерти Всеукраїнської екологічної ліги, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК та громадські активісти Васильківського району здійснили велику експедицію, побувавши на нафтобазі «БРСМ-нафта» та відвідали прилеглі до неї села Крячки й Путрівка і місто Васильків. Експерти взяли проби води, ґрунту та рослинності для проведення аналізів на вміст залишків нафтопродуктів після пожежі на нафтобазі «БРСМ-нафта».

14 липня відбулася прес-конференція, присвячена екологічним та соціальним наслідкам пожежі на нафтобазі.

Інтерв’ю на телебаченні

Телеканал «Рада». Екологічні наслідки торф’яних пожеж.

Телеканал «Голос UA». Прес-конференція «Пожежа у Бучі».

ZN,UA. Реальні дані про забруднення екології після пожежі під Києвом приховують – експерт. http://dt.ua/UKRAINE/realni-dani-pro-zabrudnennya-ekologiyi-pislya-pozhezhi-pid-kiyevom-hovayutsya-ekspert-175608_.html

Newsru.ua. Полігон відходів під Києвом у разі загоряння є більш небезпечним, ніж пожежа на нафтобазі – еколог. http://www.newsru.ua/ukraine/14jun2015/ecolog.html

Ukr.media. Які можуть бути наслідки пожежі на нафтобазі? https://ukr.media/ukrain/238267/

Радіо Свобода. До підприємців повернуться пожежні перевірки? http://www.radiosvoboda.org/content/article/27067981.html

 

On June 8, an explosion occurred at the BRSM-Nafta oil depot in Kriachky village (Vasylkivsky district, Kyiv region). On June 19, at the request of residents, the experts from the All-Ukrainian Environmental League, the Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products and public activists of Vasylkivsky district made a large expedition to the BRSM-Nafta oil depot and the nearby villages Kriachky, Putrivka and Vasylkiv city. The experts took samples of water, soil and vegetation to analyze the content of oil residues after the fire at the BRSM-Nafta oil depot.

On July 14, a press conference was held on the environmental and social consequences of the fire at the oil depot.

Television interviews

“Rada” TV channel. Environmental effect of peat fires.

“Golos UA” TV channel. Press conference “Fire in Bucha”.

ZN, UA. Real data on environmental pollution after the fire near Kyiv is hidden - expert. http://dt.ua/UKRAINE/realni-dani-pro-zabrudnennya-ekologiyi-pislya-pozhezhi-pid-kiyevom-hovayutsya-ekspert-175608_.html

Newsru.ua. The landfill near Kyiv is more dangerous in case of fire than the fire at the oil depot - ecologist.http://www.newsru.ua/ukraine/14jun2015/ecolog.html

Ukr.media. What could be the consequences of a fire at an oil depot? https://ukr.media/ukrain/238267/

Radio Svoboda. Will fire inspections return to entrepreneurs? http://www.radiosvoboda.org/content/article/27067981.html

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи