Вівторок 25 черв. 2024
Всеукраїнська екологічна ліга контролюватиме екологічну ситуацію на річках Хомора та Случ (2019 р.)

ХомораСлуч4Екологічна громадськість та засоби масової ін­формації знову повідомляють про погіршення стану річок Хомора та Случ – впродовж 2019 року в межах Хмельницької та Житомирської областей знову фіксувались випадки загибелі риби, качок та бобрів.

До недавнього часу єдиним джерелом забруд­нення цих річок вважалось ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика-Україна». Активісти Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги при обстеженні берегів та аква­торії Хомори та Случа виявили кілька потужних джерел забруднення, вплив яких може значно по­гіршувати стан води за течією. Йдеться про очисні споруди смт Миропіль, які за інформацією місцевих жителів, не працюють уже три роки через при­пинення електропостачання, а також зруйновані очисні споруди Першотравенська, поруч з якими виникло стихійне сміттєзвалище. На думку еколо­гів, ще одним джерелом погіршення стану річкової води може бути Баранівська міні-ГЕС. Як свідчать місцеві мешканці, побудова греблі викликала об­міління річки і спричинила гниття органіки. На момент обстеження русло було повністю перекрите шлюзами, вода у річку не потрапляла. Науковці зазначають, що втрата проточності буде причиною погіршення стану річки та зменшення кількості розчиненого у воді кисню.

ХомораСлуч216 травня 2019 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про подолання негативних наслідків екологічної ситуації в басейні річок Хо­мора та Случ на окремих територіях Хмельницької та Житомирської областей». Депутати рекоменду­вали уряду звернутися до Президента, щоб той своїм указом оголосив басейн річок Хомора та Случ на території Полонського району Хмельницької області та Баранівського і Новоград-Волинського районів Житомирської області зоною надзвичайної еколо­гічної ситуації. Але, як зазначається у зверненні народного депутата України Д. Костюка, жодних конкретних кроків не було здійснено.

Комітет з питань екологічної політики та приро­докористування Верховної Ради України за звернен­нями народного депутата України Д. Костюка та де­путатів Новоград-Волинської районної ради щодо екологічного стану басейну річок Хомора та Случ включив до свого рішення пункт, на якому напо­лягала Всеукраїнська екологічна ліга.

ХомораСлуч3У ньому Державній екологічній інспекції України спільно з Хмельницькою та Житомирською облас­ними державними адміністраціями, із залученням громадськості впродовж 2020 року рекомендовано провести спільне обстеження територій, прилеглих до річок Хомора та Случ, з метою виявлення місць та суб’єктів скидання зворотних вод до зазначених річок на території Полонського району Хмельниць­кої області, Романівського, Баранівського та Ново­град-Волинського районів Житомирської області.

Після звернення голови Хмельницького облас­ного осередку ВЕЛ Наталії Міронової до Міністра енергетики та захисту довкілля, Держекоінспекції та облдержадміністрацій була проведена перевірка дотримання природоохоронного законодавства ор­ганами місцевого самоврядування селищ Миропіль та Першотравенськ при скиданні стічних вод у річку Случ. Її результати засвідчили підвищений рівень евтрофікації та значне зниження рівня кисню у во­доймах. Комітет з екологічної політики взяв під кон­троль екологічну ситуацію в басейні річок Хомора та Случ і звернувся до уряду щодо надання інфор­мації про стан виконання вже згаданої Постанови. Його члени звернулись до Генеральної прокуратури та Національної поліції із запитами щодо результатів досудових розслідувань у кримінальних проваджен­нях за фактами забруднень річок Хомора та Случ.

ХомораСлуч1Депутати рекомендували Хмельницькій та Жито­мирській обласним державним адміністраціям профінансувати розчистку русел річок Случ та Хомора.

У рішенні Комітету окремими пунктами стоять пропозиції щодо заходів, які належить здійснити центральним та місцевим органам влади для забез­печення дієвого контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства з боку ТОВ «По­нінківська картонно-паперова фабрика-Україна».

Всеукраїнська екологічна ліга вважає голов­ним у цьому рішенні Комітету забезпечення комп­лексного державного контролю з боку екологічної інспекції та місцевої влади за дотриманням підпри­ємствами та організаціями в басейні річок Хомора та Случ вимог природоохоронного законодавства впродовж 2020 року і наголошує, що саме такий підхід забезпечить поліпшення екологічної ситуації.

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи