Вівторок 25 черв. 2024
Нищення екологічної політики на регіональному рівні
Активісти та члени Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги стурбовані проблемами функціонування державних природоохоронних органів влади на території Хмельниччини.

Стала відомою інформація про ліквідацію Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА.

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги вважають, що об’єднання Департаменту агропромислового розвитку і Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА є недоцільним і непродуманим кроком, це може призвести до втрати набутого досвіду реалізації екологічної політики в регіоні та значного зниження рівня охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів. 

hmelnyts 1024x768Відповідно до Концепції сталого розвитку населених пунктів від 24.12.1999 р. та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р., пріоритетним завданням держави є раціональне використання й збереження природних ресурсів. Воно може бути забезпечене лише скоординованою діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі вирішення завдань та прийнятті управлінських рішень на державному, регіональному і місцевому рівнях. Тому пріоритетним завданням обласної державної адміністрації, в першу чергу, має бути розвиток регіону на засадах збалансованого (сталого) розвитку та забезпечення ефективного й безперебійного функціонування підрозділу, що реалізує екологічну політику в області.

Відповідно до чинних положень про департаменти агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, їхня діяльність спрямована на забезпечення реалізації державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, гарантування продовольчої безпеки держави, розвиток регіонального агропромислового ринку та сільських територій регіону, землеробства, племінної справи, здійснення стандартизації, забезпечення карантинного режиму тощо. Na Hmelnichchini ekologi viyavili nezakonnu virubku derev 1 2017 09 20 11 36 46

Принципи регулювання та діяльності департаменту агропромислового розвитку зумовлюються ринковими механізмами формування сучасного сільськогосподарського товарного виробництва, що в свою чергу супроводжується використанням природних ресурсів (земельних, лісових, водних, енергетичних, об’єктів рослинного й тваринного світу).

Водночас, повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля (ст. 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.), що забезпечуються й виконуються саме департаментами екології та природних ресурсів, не є сумісними з тими завданнями, які сьогодні виконують департаменти агропромислового розвитку.

У разі об’єднання цих двох структурних одиниць, що регулюють різні сфери, може порушитись баланс між споживанням природних ресурсів і їхньою охороною та відтворенням. У новоствореному структурному підрозділі є загроза виникнення конфлікту інтересів сфери господарювання та природоохоронної сфери. За умов дисбалансу та несумісності цілей і завдань у регулюванні стає неможливим прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення збалансованого (сталого) розвитку регіону.

214885

Відсутність у регіоні окремого самостійного державного природоохоронного органу та об’єднання двох структурних підрозділів, що мають різні завдання, сфери регулювання й напрями діяльності, може стати причиною порушення принципів і цілей збалансованого (сталого) розвитку цілого регіону, дерегуляції та неефективного управління у сфері охорони довкілля, раціонального використання й відтворення природних ресурсів області.

Необхідно також врахувати й той факт, що сьогодні прикладів успішного об’єднання за цим принципом немає. Досвід Вінницької обласної державної адміністрації, де було вперше здійснено подібну реорганізацію, позитивних результатів не дав. Проведений експертами та активістами Всеукраїнської екологічної ліги моніторинг діяльності та офіційного сайту Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації свідчить про те, що основна частина роботи Департаменту присвячена розв’язанню проблем агропромислового комплексу. Безпосередньо екологічним проблемам приділяється увага лише в контексті задоволення потреб аграріїв.

З урахуванням об’єктивних чинників, пріоритетів екологічної політики держави, Всеукраїнська екологічна ліга вимагає збереження Департаменту екології та природних ресурсів у структурі Хмельницької обласної державної адміністрації.

Ще 22 вересня Всеукраїнська екологічна ліга звернулась з цим питанням до Президента України, Прем'єр-міністра України, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та голови Хмельницької ОДА.

Лист до Президента України

Лист до голови Хмельницької ОДА

Лист до Прем'єр-міністра України

Як нам стало відомо, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи теж звернувся до Президента України щодо збереження Департаментів екології та природних ресурсів у структурі обласних державних адміністрацій.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи