Середа 19 черв. 2024
Боротьба з незакононним розміщенням відходів птахівництва на Черкащині
послід1Активісти Всеукраїнської екологічної ліги останнім часом дедалі частіше вказують на численні  факти забруднення довкілля відходами  тваринництва та птахівництва.

На жаль, сільгоспвиробники в процесі здійснення господарської діяльності нехтують своїми обов’язками щодо дотримання природоохоронного законодавства та виконання санітарних вимог, в тому числі й у сфері поводження з відходами.

Це призводить  до негативних екологічних наслідків: забруднення наземних водойм, ґрунтів і ґрунтових вод відходами виробництва; утворення значних обсягів стічних вод, насичених ксенобіотиками; забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих газів та пилу; мікробіологічне забруднення ґрунту, повітря; поширення ектопаразитів; зменшення біорізноманіття ентомофауни.

послід2У серпні 2017 року мешканці села Миропілля Корсунь-Шевченківського району Черкаської області стали жертвами небезпечного впливу на навколишнє середовище та здоров’я громади відходів птахівництва, пташиного посліду, на території села незаконно розміщених.

У спекотні серпневі дні Валявська філія ТОВ «НВФ «Урожай» вивантажила на території Комашківської сільської ради поблищу села Миропілля просто неба велику кількість пташиного посліду з власних виробничих потужностей.

Розміщення відходів на території села не було погоджено з органами місцевого самоврядування та було здійснено всупереч вимогам, визначеним наказом Головного державного інспектора ветмедицини «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування» від 03.07.2001 р. № 53 та законами України «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища».

Згідно з п. 3.14 цього наказу пташиний послід потрібно вивозити у цех переробки на пудрет або зберігати в послідосховищах для біотермічного знезаражування. Вивезення посліду на поля без знезаражування забороняється.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи» суб'єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами  зобов’язані:  забезпечувати  повне  збирання,  належне  зберігання  та недопущення  знищення  і псування відходів,  для утилізації яких в Україні  є відповідна  технологія,  що   відповідає   вимогам екологічної  безпеки;  не  допускати   зберігання   та   видалення   відходів   у несанкціонованих місцях чи  на об’єктах; надавати місцевим  органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань  охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи  та  пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого   потрапляння   відходів   у  навколишнє  природне середовище та вжиті щодо цього заходи.

послід3Розміщення пташиного посліду на території села та систематичне неналежне поводження підприємства з органічними добривами та іншими хімпрепаратамио стало причиною страшенного смороду, забруднення  повітря, ґрунту й води (значне перевищення гранично допустимих концентрацій за вмістом нітратів).

Громада села Миропілля з цього приводу провела громадські слухання, в яких брали участь більшість жителів села, органи місцевого самоврядування та представники Корсунь-Шевченківського осередку Всеукраїнської екологічної ліги.

За результатами обговорення наслідків незаконного розміщення відходів та впливу діяльності птахівницького господарства та довкілля, було ухвалено рішення:

  1. Направити вимогу до керівництва ТОВ «НВФ «Урожай» про вивезення з території села пташиного посліду в спеціально облаштовані послідосховища та здійснити його утилізацію відповідно до вимог чинного законодавства;
  2. Вимагати від керівництва ТОВ «НВФ «Урожай» дотримання ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо погодження у встановленому законом порядку розміщення пташиного посліду на визначених місцевими радами територіях у межах лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм;
  3.  Розробити карту-схему розміщення і зберігання пташиного посліду відповідно до правил, визначених наказом Головного державного інспектора ветмедицини «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування наказ» від 03.07.2001 р., а інших хімпрепаратів та органічних добрив – відповідно до державних нормативів за погодженням з органами місцевого самоврядування;
  4. Влаштування артезіанської свердловини за рахунок ТОВ «НВФ «Урожай» для забезпечення населення питною водою.

Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від керівництва ТОВ «НВФ «Урожай» негайного виконання всіх вимог громадськості.

Наразі, активісти Всеукраїнської екологічної ліги продовжують здійснювати громадський контроль за дотриманням природоохоронного законодавства на території Комашківської сільської ради та моніторинг стану повітря, води і ґрунту.

У разі невчасної ліквідації наслідків незаконного поводження з відходами та незадоволення вимог громадськості, до розв’язання проблеми будуть залучені правоохоронні органи з метою притягнення до відповідальності винних осіб та відшкодування завданої шкоди громаді села.

Довідково.

Згідно з Державним класифікатором відходів ДК 005-96, затвердженим наказом Держстандарту України від 29.02.96 № 89, є відходи, утворені у процесі вирощування тварин і виробництва продукції птахівництва. Пташиний послід включено до групи відходів 01, класифікаційне угруповання — 012 до коду: 0124.2.6.03 «Послід пташиний»

Відповідно до Наказу Головного державного інспектора ветмедицини «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування» від 03.07.2001 р. № 53:

п. 3.14. Територію птахівничих господарств постійно підтримують у чистоті. Біля кожного приміщення (пташника) обладнують відповідні ємкості для посліду, сміття, які спеціальним транспортом, закріпленим за даною зоною, щодня відвозять у цех переробки на пудрет або в послідосховища для біотермічного знезаражування. Вивезення посліду на поля без знезаражування забороняється.

п. 3.25.  Пташиний послід   регулярно відвозять спеціальним транспортом у послідосховище (склад).

п. 4.15. Склад пташиного посліду, місця його переробки й утилізації розміщуються з навітряного боку надходження повітря  на  відстані 1,5- 3,0 км від основних виробничих майданчиків.

Статтею 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.

Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про відходи»суб'єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами  зобов'язані:

д)   забезпечувати  повне  збирання,  належне  зберігання  та недопущення  знищення  і псування відходів,  для утилізації яких в Україні  є  технологія,  що   відповідає   вимогам екологічної  безпеки; 

є) здійснювати     організаційні,     науково-технічні     та технологічні  заходи   для   максимальної   утилізації   відходів, реалізації  чи  передачі  їх  іншим  споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що збирають, обробляють та утилізують  відходи,  а  також  забезпечувати за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів,  що не  підлягають утилізації;

ж) не допускати змішування відходів,  якщо це не  передбачено наявною  технологією  та  ускладнює поводження з відходами або не доведено,  що така дія відповідає вимогам  підвищення  екологічної безпеки;

з) не  допускати   зберігання   та   видалення   відходів   у несанкціонованих місцях чи об'єктах;

и) здійснювати  контроль  за   станом   місць   чи   об'єктів розміщення власних відходів;

і)  своєчасно  в установленому порядку сплачувати екологічний податок,  що  справляється  за  розміщення  відходів; 

ї) надавати місцевим  органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань  охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи  та  пов’язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого   потрапляння   відходів   у  навколишнє  природне середовище та вжиті щодо цього заходи;

к) забезпечувати  розроблення   в   установленому   порядку   та виконання планів   організації   роботи   у   сфері  поводження  з відходами;

л) відшкодовувати шкоду,  заподіяну навколишньому  природному середовищу,  здоров'ю та майну громадян,  підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

 с)  мати  дозвіл  на здійснення операцій у сфері поводження з відходами,  якщо їхня діяльність призводить до утворення відходів, для яких Пзув перевищує 1000.

Суб’єкти   господарської  діяльності  у  сфері  поводження  з відходами,   діяльність  яких  призводить  виключно  до  утворення відходів,  для  яких  Пзув  становить від  50  до  1000,  зобов’язані щороку подавати   декларацію   про   відходи  за  формою  та  у  порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Податкового кодексу Українисільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, які виробляють (вирощують), переробляють та здійснюють збут продукції птахівництва і при цьому розміщують протягом звітного кварталу відходи (пташиний послід), є платниками екологічного податку.

Ставка екологічного збору залежить від умов та місця розміщення сховища для пташиного посліду. Для посліду, що належить до IV класу небезпеки відходів (п. 246.2 статті 246 ПКУ) встановлюється ставка за розміщення відходів на рівні 3,17 грн/т .

Суми екологічного податку за розміщення відходів платники обчислюють самостійно щоквартально,  виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів. Податковим кодексом України також передбачено, що у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку збільшуються втричі.

Крім того, передбачено застосування до ставок податку коефіцієнта, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (у межах населеного пункту або на відстані менше ніж 3 км від таких меж ставки податку збільшуються втричі).

Звільняються від оподаткування всі інші птахівничі підприємства які або одразу переробляють пташиний послід (компости, гранулювання), або реалізують його, тобто вони не розміщують пташиний послід таким чином, щоб він забруднював атмосферне повітря.

Загальний перелік правопорушень у сфері поводження з відходами визначено у ст. 42 Закону України «Про відходи». До них належать: порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків; самовільне розміщення чи видалення відходів; порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини тощо.

Адміністративна відповідальність, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушенняДо цього виду юридичної відповідальності можуть бути притягнуті громадяни та посадові особи за порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82 КУпАП).

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за забруднення або псування земель речовинами, відходами або іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я або довкілля (ст. 239 КК України); забруднення або іншу зміну природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового або іншого виробництва (ст. 241 КК України); порушення правил охорони вод (водних об’єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих і підземних вод і створило небезпеку для життя, здоров’я людей і довкілля (ст. 242 КК України).