Середа 19 черв. 2024
"Ми здатні зробити нашу Землю прекрасною!", інтерв'ю Тетяни Валентинівни Тимочко

У 1997 році в громадському екологічному русі України з'явилася нова організація – Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ). За роки існування Ліга стала потужною організацією з розгалуженою структурою. Створено Кримську республіканську і 23 обласні організації, осередки в містах Київ і Севастополь. Нині налічується 200 міських та районних осередків в усіх регіонах України. ВЕЛ об'єднує понад десять тисяч членів. Головою Всеукраїнської екологічної ліги є відомий політичний і громадський діяч, міністр Кабінету Міністрів Анатолій Толстоухов.

Мета діяльності організації – поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
Сьогодні про роботу Всеукраїнської екологічної ліги нам розповідає перший заступник голови ВЕЛ Тимочко Тетяна Валентинівна.

 

– Тетяно Валентинівно, в Україні є багато громадських екологічних організацій. Що ж вирізняє Лігу зі всього цього розмаїття?
– Можна з упевненістю сказати, що це – послідовність у роботі, ґрунтовне дослідження проблем та практичні дії щодо їх розв'язання, використання нестандартних підходів у роботі. Емблема ВЕЛ є у космосі на одному зі штучних супутників, а нещодавно у Черкаському зоопарку з'явився новий мешканець – ведмежа, якого на честь організації, що не перший рік допомагає зоопарку, назвали Веліком. Третій з'їзд Ліги відбувся в соляній шахті на глибині 300 м у м. Солотвіно, і є мрія провести зібрання Ліги у найвищій точці України – на горі Говерла. Але чим все ж таки пишаються велівці з різних куточків України? В першу чергу, конкретними справами для збереження краси довкілля.
З першого дня свого існування Ліга об'єднала у своїх лавах видатних вчених, громадських діячів, депутатів від Верховної до селищної Ради, вчителів, підприємців, державних службовців, громадян з активною життєвою позицією з усіх регіонів України. Об'єднання зусиль громадськості, науковців і представників органів влади дозволяє комплексно підходити до розв'язання екологічних проблем.

– Пропозиції громадських організацій іноді бувають дуже радикальними або популістськими. Чи завжди Ви впевнені, що пропозиції ВЕЛ є обґрунтованими, а їх реалізація дасть позитивний ефект?
– Всеукраїнська екологічна ліга має свій дорадчий орган – Наукову Раду, до якої увійшли провідні вчені-екологи. Саме рекомендації науковців стають підґрунтям для дій Ліги щодо захисту довкілля. За час існування організації були проведені засідання Наукової Ради з такої тематики: оцінка екологічного ризику та безпека життєдіяльності, науково-правове обґрунтування екологічного аудиту та екологічного страхування, вплив стану зовнішнього довкілля на здоров'я населення, біотехнології та біобезпека в контексті сталого розвитку України, сучасний стан питної води в Україні, проблеми радіаційної безпеки та атомної енергетики в Україні, етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в Україні, енергозбереження та енергетична безпека держави, пріоритети у розробці національної стратегії збалансованого (сталого) розвитку, екологічний менеджмент: перспективи розвитку.
Зібрання науковців, які організувала Ліга, здобули визнання вітчизняних і зарубіжних наукових кіл. У 2002 – 2003 роках відбулися такі конференції та семінари: Всеукраїнська науково-практична конференція "Екологічна та техногенна безпека – 2002"; семінар-практикум "Регіональні екомережі та роль громадськості в їх впровадженні"; Всеукраїнська науково-практична конференція "Довкілля і здоров'я"; Всеукраїнська науково-практична конференція "Взаємодія школи та громадських екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до природи"; семінар-практикум "Законодавча база функціонування та охорони природних комплексів регіональних ландшафтних парків"; Міжнародна наукова конференція „Підтоплення-2003. Нагальні питання вирішення проблеми підтоплення ґрунтовими водами територій міст та селищ міського типу"; Міжнародний науково-практичний семінар "Екологічна політика для сталого розвитку"; Міжнародна науково-практична конференція "Радіаційні ризики та техногенна небезпека". І взагалі, один з принципів діяльності Ліги – ухвалювати екологічно важливі рішення – тільки з науковим обгрунтуванням.

– Яку роль має відігравати громадський екологічний рух у вирішенні екологічних проблем?
 Ще 10 років тому вирішення екологічних проблем було прерогативою державних органів у сфері прийняття законів та контролю за їх дотриманням. Але саме пересічний громадянин найбільш реально відчуває негативний вплив забруднення довкілля на стан здоров'я. І сама громадськість загострила екологічні проблеми, політизувала їх, що і призвело до активізації громадсько-екологічного руху.
Участь громадськості в обговоренні проектів документів і програм, формулюванні рішень, які впливають на стан довкілля допомагає уникнути конфронтації з цих питань, запобігає соціальним конфліктам, створює умови для співпраці.
Громадськість є одним із найбільш суттєвих ресурсів, які нація може використовувати для розвитку і впровадження права і політики в сфері охорони навколишнього середовища. Громадяни знають земельні природні ресурси своєї країна набагато краще за будь-якого урядового чиновника. Їх кількість робить їх сильнішими за найбільшу і найголовнішу урядову інституцію. І тому що, власне, люди працюють, відпочивають і подорожують, використовуючи цінності довкілля, кожна людина особисто зацікавлена щоб воно було чистим, здоровим і неушкодженим. Залучення громадськості є вирішальним чинником у створенні та впровадженні доцільного і ефективного режиму охорони навколишнього середовища. Можливості для участі громадськості та одержання користі від цього існують в багатьох галузях.
Всеукраїнська екологічна ліга як громадська організація має великий досвід співпраці з державними установами та органами місцевого самоврядування. Ми виходимо з усвідомлення того, що екологічна ситуація сьогодні в Україні і світі є кризовою. Саме на межі століть проявляються негативні наслідки необмеженого промислового розвитку у ХХ ст.: забруднення грунтів, води, повітря, знищення лісів, глобальні зміни клімату, руйнування екосистеми та ін.
Ми всі зараз зіткнулися з необхідністю ліквідації завданої в минулому шкоди довкіллю, а також з попередження нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, здоров'ю наших громадян в майбутньому. Досягнення цієї мети значно полегшиться, якщо громадськість – окремі громадяни, фахівці-науковці, промисловці, громадські організації – всі разом зможуть і будуть зацікавлені брати участь у процесі охорони навколишнього середовища.

– Якого значення надає ваша організація ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень?
– Ми зацікавлені у прозорій екологічній політиці. Тому для нашої організаціє цей напрям роботи є одним із пріоритетних. Яскравим прикладом є проведення з ініціативи Ліги та фракції Народно-демократичної партії у Верховній Раді України парламентських слухань "Про дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямки реалізації та вдосконалення екологічної політики". Слухання супроводжувалися великою підготовчою роботою: відбулися конференції, семінари, в яких взяли участь науковці та громадськість, розроблено проекти законів "Про екологічний аудит", "Про екологічне страхування" та "Про сільській екотуризм".
Активісти ВЕЛ порушили проблему підтоплення значних територій. Ця проблема за підтримки фракції НДП у Верховній Раді України була ґрунтовно і всебічно розглянута на засіданні "круглого столу" "Підтоплення земель на Херсонщині: проблеми та шляхи подолання", у якому взяли участь народні депутати, представники профільних державних комітетів та провідні вчені. У лютому минулого року Всеукраїнська екологічна ліга спільно з фракцією НДП продовжила розгляд цього питання на семінарі "Підтоплення земель в Україні: проблеми та шляхи подолання". З ініціативи фракції НДП це питання було також розглянуто за дорученням Президента України на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
Особливу увагу ВЕЛ приділяє громадським слуханням та громадській екологічній експертизі. Херсонською ОО ВЕЛ проведено громадські слухання з питань підтоплення земель, Харківською ОО ВЕЛ – з проблем твердих побутових відходів, Бережанською МО ВЕЛ (Тернопільська обл.) – з екологічних проблем міста Бережани та шляхів їх вирішення, Вінницькою ОО ВЕЛ – з екологічних проблем міста, Білоцерківською МО ВЕЛ (Київська обл.) – з екологічного стану річки Рось. Пропозиції та рішення проведених слухань були передані до місцевих органів державної влади.

– Чи займається Ліга практичною природоохоронною роботою?
– Всі роки свого існування Ліга вважає пріоритетним напрямом діяльності практичну природоохоронну роботу. Щорічно по всій Україні відбуваються природоохоронні акції ВЕЛ "Наша допомога птахам", "Первоцвіт", "Посади своє дерево", "Чисте повітря", "Нове життя джерел", "Збережи ялинку".
Великий досвід вирішення екологічних проблем накопичено регіональними організаціями Ліги. Так, Київським міським осередком створено і доглядається парк "Позняки". У Закарпатті на пришкільних територіях закладено дендроділянки. Сумська організація взяла під свою опіку територію озера Чеха. У Дніпропетровську створено перший в Україні громадський заказник "Лівобережний". Харківська організація взялася за вирішення проблем, пов'язаних зі значним накопиченням відходів. Було проведено опитування громадян, зібрання науковців, відбулися громадські слухання "Проблеми переробки та утилізації твердих побутових відходів у Харківському регіоні". Продовжується облаштування парків в усіх областях України. В деяких областях проводиться робота в рамках реалізації проекту "Дендрологічна ділянка" (Сумська, Тернопільська, Харківська, Волинська області, м. Київ). Київська міська організація провела роботу по озелененню житлових масивів у Дніпровському, Голосіївському, Оболонському та Дарницькому районах. Луганська ОО ВЕЛ заклала 3 парки, 7 алей, 1 фруктовий сад. До Дня довкілля та Дня Землі члени Вінницької ОО ВЕЛ посадили дерева на острові "Фестивальний". У 2003 році по Україні висаджено близько 40000 дерев і кущів.
Акція "Первоцвіт" традиційно відбувалється в усіх регіонах України. Зроблено узагальнення інформації, подано лист до Міністерства внутрішніх справ щодо посилення контролю у місцях продажу первоцвітів, що занесені до Червоної книги України.
Серед багатьох акцій ВЕЛ популярною є і акція "Збережи ялинку". Акція спрямована на попередження незаконного вирубування хвойних дерев напередодні новорічних свят та формування громадської думки про "ялинкову" проблему, шляхом пропаганди заміни ялин, сосен аранжуванням з гілок хвойних дерев, що повинно значно скоротити попит на великі дерева.

– В усьому світі поступово росте усвідомлення необхідності збереження довкілля. Але потрібно, щоб кожна людина зрозуміла свою відповідальність перед Природою. Що робить для цього ВЕЛ?
– Важливим напрямом роботи є поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, шляхи покращення екологічної ситуації в державі. ВЕЛ видає свою бібліотечку, до якої входять нормативно-правові документи, матеріали конференцій, методичні розробки для освітян серій «Природоохоронні акції ВЕЛ», «Екологічна освіта і виховання», «Екологічна варта». Видається серія карт, присвячена екологічним проблемам природних вод, атмосферного повітря, еколого-економічному зонуванню території України, екологічній небезпеці, медико-демографічним проблемам. Побачила світ книга "Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія".
З 2002 року Ліга за підтримки Народно-демократичної партії видає науково-популярний журнал "Екологічний вісник". До редколегії журналу увійшли провідні науковці у галузі екології, ботаніки, біології, ґрунтознавства, сільського господарства, права, освіти, медицини, техніки та інших напрямів. Журнал користується величезним попитом у фахівців-екологів, студентської молоді, викладачів середніх та вищих навчальних закладів, що доводить його актуальність та необхідність.
Вже другий рік наша організація працює над підготовкою "Екологічної енциклопедії" – це буде перше в Україні широкопланове науково-довідкове видання, яке розраховане на широке коло фахівців, викладачів, студентів, масового читача, в т. ч. зарубіжного.
У цьому році Всеукраїнською екологічною лігою започатковано видання першого в Україні реферативного журналу "Екологія" покликаного оперативно, інформувати вчених, фахівців, студентів, і широку спільноту про вітчизняні та зарубіжні досягнення екологічної науки й виробництва. Журнал ознайомить читача з публікаціями про екологічні катастрофи, природні катаклізми, рідкісні явища в навколишньому середовищі, наслідками військової діяльності, подіях, пов'язаних з науковими відкриттями, надзвичайними фактами у живому світі.
Значну частину накладу всіх видань ВЕЛ безкоштовно передає школам, вищим навчальним закладам, науковим установам, бібліотекам та громадським організаціям.

– Чи залучає Ваша організація до своєї дяльності дітей та молодь?
– Всеукраїнська екологічна ліга приділяє велику увагу вихованню екологічно свідомої особистості, потребі у підростаючого покоління участі у конкретній роботі на захист довкілля. З цією метою ВЕЛ системно підтримує діяльність Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна варта" та Національного студентського молодіжного центру „Екологічні ініціативи".
Визначено, що головний сенс дитячого руху на сьогодні – не тільки об'єднати дітей, а й сформувати активну молодіжну еліту, яку буде складати молодь, що здатна самостійно приймати рішення, вивчати шляхи розвитку, виявляти свій творчий хист.
У пошуках нетрадиційних, високоефективних форм роботи з дітьми ВЕЛ створила навчально-тренінговий центр „Екологічна варта", основна мета діяльності якого – забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, сприяння соціальному становленню учнівської молоді шляхом залучення до роботи Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта". Програма роботи навчально-тренінгового центру „Екологічна варта" поєднує відпочинок з науковими дослідженнями, практичними природоохоронними заходами, творчою роботою дітей
Важливим компонентом роботи Ліги у сфері екологічної освіти та виховання є проведення Всеукраїнських освітянських конференцій. Це вже стало традиційним. У 2003 році конференція відбулася у м. Харкові за темою: "Взаємодія школи та громадських екологічних організацій у вихованні ціннісного ставлення школярів до природи". У конференції взяли участь фахівці з питань екологічної освіти та виховання з усіх регіонів України, вчителі–практики, координатори осередків „Екологічної варти", представники інших громадських організацій.
Традиційними є щорічні студентські конференції, де висвітлюються екологічні проблеми, що стосуються різних галузей – гідробіології, ботаніки, мікології, енергетики тощо. Минулорічна студентська конференція на тему "Сталий розвиток України" зібрала близько восьмидесяти представників наукової молоді з 15 областей України, АР Крим, м. Києва та Севастополя.

– Чи співпрацює Ліга з громадськими організаціями зарубіжних країн?
– Всеукраїнська екологічна ліга активно співпрацює з екологічними громадськими організаціями з Росії, Молдови та Грузії. Восени минулого року наша організація виступила одним з організаторів Міжнародного науково-практичного семінару "Екологічна політика для сталого розвитку", учасники якого рекомендували зробити регулярними міжнародні зустрічі з питань екологічної політики для сталого розвитку, ініціювати спільний міжнародний проект з підготовки і видання енциклопедії "Сталий розвиток" і створити Міжнародний Київський клуб "Екополітика для сталого розвитку".
ВЕЛ взяла активну участь у підготовці до 5-ої Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього природного середовища "Довкілля для Європи". Представники ВЕЛ були членами Національного організаційного комітету, брали участь у підготовці проектів документів, програми. Під час проведення конференції Ліга стала офіційним організатором таких паралельних подій: фестивалю дитячих екологічних театрів; виставок дитячого екологічного малюнку, екологічного плакату, „Екологічна освіта і виховання в Україні"; семінарів „Екологічні наслідки військової діяльності" та „Бізнес та екологія".
ВЕЛ була членом Оргкомітету українських громадських екологічних організацій України, організатором та активним учасником Четвертої Всеукраїнської конференції екологічної громадськості України, що відбулась як офіційний паралельний захід Конференції міністрів. У рамках підготовки до конференції організацією проведено семінари за темами:
• державне управління в галузі охорони довкілля;
• вплив забруднення довкілля на стан здоров'я населення;
• екологічна освіта та інформування;
• екологічна освіта для збалансованого розвитку.
Всеукраїнська екологічна ліга взяла участь у паралельній конференції екологічних громадських організацій Європи.

– Нам відомо, що Всеукраїнська екологічна ліга співпрацює з представниками культурного простору України. У яких формах роботи це проявляється?
– Прагнучи поєднати екологію і мистецтво ВЕЛ активно співпрацює з професійними художниками і початківцями. І це не випадково, адже образотворче мистецтво має великий вплив на формування світогляду людини. Більшість проблем довкілля є наслідками споживацького світогляду людини, її руйнівної діяльності, відсутність свідомого ставлення до природи. Тому наша організація дає можливість представникам культури та мистецтва як професіоналам, так і аматорам висловити свої думки щодо проблем довкілля доступними їм методами.
Вже два роки проходить всеукраїнський конкурс екологічного плакату "Екосвіт очима художників", у якому беруть участь здебільшого непрофесіонали. У минулорічному конкурсі взяли участь близько 100 учасників. Найкращі плакати Ліга планує видати для розповсюдження серед навчальних закладів та зацікавленої громадськості.
Щорічно проходить конкурс екомалюнку "Мій голос я віддаю на захист природи", у якому беруть участь тисячі дітей з різних регіонів України.
Всеукраїнською екологічною лігою було організовано низку пленерів для художників з різних регіонів України. І на досягнутому наша організація не збирається зупинятися, ми плануємо продовжувати цю роботу у майбутньому.