Середа 22 трав. 2024
ВЕЛ звернулась до уряду щодо скасування розпорядження про реорганізацію Одеського державного екологічного університету


Шановний Денисе Анатолійовичу!
Всеукраїнська екологічна ліга просить скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України № 7-р від 05.01.2024 р. «Про реорганізацію Одеського державного екологічного університету та Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України».
Всеукраїнська екологічна ліга – громадська природоохоронна організація, що ставить собі за мету поліпшення екологічної ситуації в Україні, забезпечення екологічних прав, сприяння формуванню у громадян України нового природоохоронного світогляду. Активісти ВЕЛ проводять постійну практичну роботу у сфері екологічної освіти та виховання, просвіти та інформування для сталого розвитку нашої держави.
Вже десятий рік поспіль в Україні триває війна. Очевидними є трагічні наслідки російської збройної агресії для довкілля – прояви екоциду, техногенні катастрофи, зруйновані будівлі та інфраструктура екологічно небезпечних підприємств, де розміщуються хімічні речовини та промислові відходи, підтоплені території внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС, ядерна загроза внаслідок окупації Запорізької АЕС, знищені пожежами лісові масиви, об’єкти природно-заповідного фонду, природоохоронні території міжнародного значення, забруднені водні ресурси та ґрунти, заміновані і порушені ландшафти.
Зелене відновлення, європейська інтеграція України вимагає, насамперед, формування нового ставлення до Природи. Необхідна принципова перебудова всієї системи освіти, усвідомлення державними посадовцями своєї відповідальності за стан довкілля.
Екологічна освіта та освіта для сталого розвитку стали загальносвітовою освітньою тенденцією. На жаль, Міністерство освіти і науки України не впроваджує положення Стратегії ЄЕК ООН з освіти для сталого розвитку, яка визначила конкретне завдання для урядів та держав, зокрема, включення питань екологічної безпеки, сталого розвитку в систему формальної освіти та неформальної освіти. В нашій країні протягом останніх років процес деградації екологічної освіти став критично загрозливим.
Зараз, під час війни, наша країна як ніколи потребує підготовлених фахівців з питань екологічної безпеки, моніторингу стану природного середовища, які знають об’єкти та території критичної інфраструктури, і можуть запропонувати шляхи розв’язання або мінімізації наслідків військових дій для довкілля, життя та здоров’я мільйонів українців.
Рішення про приєднання Одеського державного екологічного університету до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова зруйнує системну підготовку висококваліфікованих фахівців екологічного та гідрометеорологічного напрямів, що призведе до деструктивних наслідків для України на десятки років.
Традиційно Університет готує фахівців з питань гідрометеорології, екології, моніторингу та охорони навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, екологічного права і екологічного аудиту, геодезії та землеустрою, сталого туризму, водних біоресурсів і аквакультури, економіки та менеджменту природокористування, автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища, геоінформаційних систем та технологій.
До складу структурних підрозділів ОДЕКУ входять: Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж та Одеський коледж комп’ютерних технологій, навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, три факультети (природоохоронний, комп’ютерних наук, управління та адміністрування), навчально-консультаційний центр заочної та дистанційної форм навчання, деканат по роботі з іноземними студентами, центр міжнародного співробітництва тощо. Активно працює докторантура, аспірантура та ад’юнктура, діють три спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з п’яти наукових спеціальностей. Університет здійснює якісну підготовку висококваліфікованих фахівців, серед яких чимало відомих науковців, керівників гідрометеорологічних і екологічних підрозділів не лише України, але й у багатьох країнах світу.
Випускники університету працюють в структурних підрозділах Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій та підрозділах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, установах природно-заповідного фонду, територіальних органах Державного агентства водних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, Національному Антарктичному науковому центрі, інших міністерствах і відомствах України, підприємствах та установах. З 1992 року на замовлення Міністерства оборони України Одеський державний екологічний університет веде підготовку кадрових військових гідрометеорологів, які забезпечують роботу відповідних військових підрозділів Повітряних Сил України, Сухопутних військ України, Військово-Морських сил України.
Пропозиція Міністерства освіти і науки до Розпорядження КМУ № 7-р. від 05.01.2024 р. була підготовлена непрозоро, із порушеннями встановленої юридичної процедури. Зокрема, не була обговорена та затверджена Вченими радами університетів дорожня карта адміністративних, фінансових, кадрових, освітніх, наукових заходів по входженню Одеського державного екологічного університету до складу Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
Відомо, що протягом останніх років в багатьох вищих навчальних закладах відбувається скорочення спеціальностей природничого напряму, зокрема і в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова.
Розпорядження КМУ щодо Одеського державного екологічного університету може призвести до скорочення частини кваліфікованого кадрового ресурсу в галузі екологічної безпеки, що необхідний як у воєнний час, так і для здійснення програм післявоєнної відбудови України. Це також спричинить втрати матеріально-технічної бази, зокрема, унікального спеціального обладнання, освітніх напрацювань та наукових досліджень Одеського державного екологічного університету.
Всеукраїнська екологічна ліга пропонує скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України № 7-р від 05.01.2024 р. «Про реорганізацію Одеського державного екологічного університету та Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України» та наполягає на важливості збереження наукових напрацювань в Одеському державному екологічному університеті, які є важливими для вирішення нагальних проблем, пов’язаних з повоєнною відбудовою, адаптацією до зміни клімату та забезпеченням сталого розвитку держави.
З повагою,
голова Всеукраїнської екологічної ліги
Тетяна ТИМОЧКО

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи