Середа 29 трав. 2024
Практичне навчання членів добровільної пожежної охорони Розсошанської громади

English below
17 травня 2023 року відбулось перше практичне навчання членів добровільної пожежної охорони Розсошанської громади на базі 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини у м. Хмельницький в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

3
Гасіння пожеж є складовою частиною системи пожежної безпеки і ключовим завданням пожежних підpозділів та добровільних пожежних дружин.
Представники пожежно-рятувальної частини розповіли про особливості експлуатації пожежних автомобілів та їх устаткування. До гідравлічного устаткування належать пожежні гідранти, пожежні колонки, пожежні кран-комплекти, пожежні рукави, пожежні з’єднувальні головки, рукавні колектори, рукавні розгалужники, пожежні всмоктувальні фільтр-клапани, пожежні гідроелеватори, пожежні пінозмішувачі. До допоміжних засобів належать пожежні підставки, рукавні утримувачі, бандажі для напірних рукавів, рукавні касети, рукавні котушки, рукавні містки, рукавні коліна.

1
Представники ДСНС показали алгоритми використання пожежних рукавів та розповіли про їх різновиди.
Особливу увагу під час занять було приділено можливостям ефективного використання пожежних автомобілів. Справними вважаються пожежні машини з агрегатами, системами, механізмами, пожежно-технічним озброєнням, засобами зв’язку та приладами, повністю укомплектовані і придатні до використання за прямим призначенням. Використання несправних пожежних машин або несправного пожежного обладнання може призвести до збільшення збитків від пожежі, виходу з ладу машин, травм бойових розрахунків.

2
Гасіння пожеж пов’язане зі значними ризиками, і навчання допомагає членам добровільних пожежних дружин освоїти основні навички безпеки. Вони вчаться використовувати захисне обладнання, працювати з пожежними інструментами та апаратурою, а також розвивають навички управління екстреними ситуаціями. Це дозволяє знизити ризик травм та забезпечує ефективність реагування на небезпеку.

5
Також, члени добровільних пожежних дружин вчаться працювати в команді, координувати свої дії та виконувати поставлені завдання. Чим більше практичних ситуацій вони відтворюють під час навчання, тим більше впевненості та досвіду набувають пожежні дружини.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Practical training for members of the voluntary fire service of the Rozsoshanska community
On May 17, 2023, the first practical training of members of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska community took place at the 37th State Fire and Rescue Unit in Khmelnytskyi as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" with the support of the U.S. Forest Service International Programs.
Firefighting is an integral part of the fire safety system and a key task of fire departments and volunteer fire brigades.
Representatives of the fire and rescue unit spoke about the peculiarities of operating fire trucks and their equipment. The hydraulic equipment includes fire hydrants, fire hydrants, fire hydrants, fire hydrant sets, fire hoses, fire hose connectors, hose manifolds, hose splitters, fire suction filter valves, fire hydraulic elevators, and fire foam mixers. Auxiliary equipment includes fire stands, hose holders, pressure hose bandages, hose cassettes, hose reels, hose bridges, and hose elbows.
Representatives of the State Emergency Service showed algorithms for using fire hoses and told about their types.
Particular attention was paid to the effective use of fire trucks. Fire trucks are considered to be in good working order if they have units, systems, mechanisms, firefighting equipment, communications equipment and devices that are fully equipped and suitable for their intended use. The use of faulty fire trucks or faulty firefighting equipment can lead to increased fire damage, vehicle failure, and injuries to firefighters.
Firefighting involves significant risks, and training helps members of volunteer fire brigades master basic safety skills. They learn how to use protective equipment, work with firefighting tools and equipment, and develop emergency management skills. This reduces the risk of injury and ensures effective response to hazards.
Members of volunteer fire brigades also learn to work in a team, coordinate their actions and fulfill their tasks. The more practical situations they reenact during training, the more confidence and experience they gain.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи