Понеділок 27 трав. 2024
Зустріч з представниками добровільної пожежної охорони Козлівської громади

English below
В рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» 19 травня 2023 року розпочалось навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської селищної громади (Тернопільська область) на базі приміщення місцевої пожежної охорони.
Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, ознайомила учасників зустрічі з метою та завданнями проєкту, а також наголосила на негативних наслідках для довкілля та здоров’я населення від лісових пожеж.

20230519 112054
Олена Пащенко, заступник голови ВЕЛ, зауважила на викликах через російську військову агресію та збільшення ризиків виникнення пожеж в екосистемах.

20230519 113347
Володимир Колісник, голова Козлівської громади, подякував експертам проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за надану можливість долучити активних членів громади до посилення пожежної безпеки громади. Він висловив готовність у сприянні проведення просвітницької діяльності для підвищення свідомого ставлення мешканців Козлівської громади до пожежної безпеки в природних екосистемах.
Представник аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області ознайомив членів добровільної пожежної охорони із законодавчими актами щодо створення та функціонування добровільної пожежної охорони. Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571).
Учасники зустрічі дякують Лісовій службі США за підтримку у розвитку культури добровільних пожежних дружин в Україні.

20230519 115349
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Meeting with representatives of the voluntary fire service of Kozlivska community
On May 19, 2023, as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", training for members of the volunteer fire brigades of the Kozlivska community (Ternopil region) began at the local fire department.
Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League, briefed the participants on the project's goals and objectives and emphasized the negative consequences for the environment and public health of forest fires.
Olena Pashchenko, Deputy Head of the AUEL, emphasized the challenges posed by Russian military aggression and the increased risk of fires in ecosystems.
Volodymyr Kolisnyk, head of Kozlivska community, thanked the experts of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine " for the opportunity to engage active community members in strengthening community fire safety. He expressed his readiness to facilitate educational activities to raise the consciousness of the residents of the Kozlivska community about fire safety in natural ecosystems.
A representative of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast familiarized the members of the volunteer fire brigade with the legislative acts on the establishment and functioning of the volunteer fire brigade. Public involvement in forest firefighting is extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Volunteer Fire Protection" (Reg. No. 75571).
The meeting participants thank the US Forest Service for its support in developing the culture of volunteer fire brigades in Ukraine.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League

#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи