Субота 22 черв. 2024
ВЕЛ вітає учасниць онлайн-семінару «Жіноче лідерство в охороні природи»

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які залучені до реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні», візьмуть участь у онлайн-семінарі «Жіноче лідерство в охороні природи» від Центру Менеджменту природоохоронних територій Національного університету Колорадо та за підтримки Лісової Служби США.

про курс
Всеукраїнська екологічна ліга вітає:
– Вадзюк Юлію Степанівну, заступницю голови Тернопільської ОО ВЕЛ, кандидата фармацевтичних наук, експерта з питань впливу лісових пожеж на здоров'я людей у проєкті.
– Корбут Марію Брониславівну, голову Житомирської ОО ВЕЛ, кандидата технічних наук, доцента Державного університету «Житомирська політехніка». Дослідниця має численні наукові праці щодо впливу полігонів твердих побутових відходів на стан лісових насаджень (на прикладі Житомирського сміттєзвалища) та радіонуклідного забруднення лісів. Ці напрацювання використовуються під час реалізації проєкту.
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює вдячність Лісовій службі США за надану можливість! Діймо разом на захисті довкілля!
Довідково. Цей онлайн-семінар є частиною більш широкої програми, розробленої та очолюваної Центром управління природоохоронними територіями Університету штату Колорадо, яка спрямована на розвиток лідерства жінок у природоохоронній сфері. Програма є відповіддю на актуальну проблему гендерної нерівності на робочому місці та розширення прав і можливостей жінок з різних секторів, які виступають каталізаторами змін у сфері охорони довкілля. Семінар надає практичні професійні інструменти для жінок-фахівців з охорони природи для подальшого розвитку їхніх лідерських навичок з метою покращення гендерної рівності та впливу на позитивні зміни у сфері охорони природи, розвитку власної кар’єри.

AUEL welcomes participants of the online seminar "Women's Leadership in Nature Protection"

Experts of the All-Ukrainian Environmental League, involved in the implementation of the project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine», will take part in the online seminar «Women's Leadership in Nature Conservation» organized by the Center for Protected Areas Management of the National University of Colorado and supported by the US Forest Service.
The All-Ukrainian Environmental League congratulates:
– Yulia Vadziuk, Deputy Head of the Ternopil NGO AUEL, PhD in Pharmacy, expert on the impact of forest fires on human health in the project.
– Mariia Korbut, Head of Zhytomyr PO EHL, PhD in Technical Sciences, Associate Professor at the State University "Zhytomyr Polytechnic". The researcher has published numerous scientific papers on the impact of solid waste landfills on the state of forest plantations (on the example of the Zhytomyr landfill) and radionuclide contamination of forests. These findings are used in the project implementation.
The All-Ukrainian Environmental League expresses its gratitude to the US Forest Service for the opportunity! Let's work together to protect the environment!
For reference. This online seminar is part of a broader program developed and led by the Center for Protected Areas Management at Colorado State University that aims to develop women's leadership in the conservation field. The program is a response to the urgent problem of gender inequality in the workplace and empowerment of women from different sectors who act as catalysts for change in the field of environmental protection. 

The seminar provides practical professional tools for women conservationists to further develop their leadership skills to improve gender equality and influence positive changes in the field of conservation, as well as to develop their own careers.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи